Asia- og Midtøsten-studier

Studenter fra programmet har hospitert ved utenriksstasjoner, og hos næringslivsaktører og NGO'er i en rekke land, siden 2005.

Hva tilbyr UiO

Masterstudenter på Program for Asia- og Midtøsten-studier har en tverrfaglig kompetanse på høyere grad innen kulturelle, historiske og samfunnsmessige forhold i et av følgende områder:

 • Arabisk
 • Chinese Society and Politics
 • East Asian Culture and Society
 • East Asian Linguistics
 • Midtøsten- og Nord-Afrika-studier
 • Modern Japan
 • Persisk
 • Sanskrit
 • Semittisk språkvitenskap med hebraisk
 • Sør-Asia-studier
 • Tyrkisk

Studentenes ferdigheter:

 • leser, snakker og skriver språket i den aktuelle regionen
 • bistår med forståelse av den lokale kulturen, politiske system og samfunn
 • arbeider selvstendig og kan finne informasjon på vertsspråket
 • evner å arbeide tverrfaglig
 • evner å formidle kunnskap

Noen eksempler på tidligere prosjektoppgaver:

 • From Fatmagül to Social Activism - A Study Of Turkish Soap Operas In The Theory Of Education Entertainment
 • Accessing education in India. A case study of out-of-school children in an East Dehli Slum.
 • China's Carbon Emission and Energy Policies; addressing climate change
 • Kartlegging av opposisjonsgrupper i Jordan
 • Saudi-Arabias religiøse skolepensum - grobunn for ekstremisme?
 • Statsbygging i Palestina - legitimitet, tvangsmakt og menneskerettigheter i uskjønn forening
 • Norske bedrifters rolle i utviklingen av maritim virksomhet i Shanghai
 • Anti-korrupsjonsstrategier i Nepal: "Community Audits"
 • Norge i kinesiske skriftlige medier - en analyse
Publisert 1. okt. 2012 08:56 - Sist endret 7. jan. 2021 11:27