Europeiske språk

Studenter fra programmet har hospitert ved utenriksstasjoner, og hos næringslivsaktører og NGO'er i en rekke land, siden 2005.

Hva tilbyr UiO

Masterstudenter fra program for europeiske språk har en tverrfaglig kompetanse på høyere grad innen kulturelle, historiske og samfunnsmessige forhold i et av følgende områder:

 • Balkan
 • Frankrike
 • Latin-Amerika
 • Nord-Amerika
 • Tyskland
 • Russland

Studentenes ferdigheter:

 • leser, snakker og skriver språket i den aktuelle regionen
 • bistår med forståelse av den lokale kulturen, politiske system og samfunn
 • arbeider selvstendig og kan finne informasjon på vertsspråket
 • evner å arbeide tverrfaglig
 • evner å formidle kunnskap
   

Eksempler på tidligere prosjektoppgaver

 • Behovet for bistand til Aserbajdsan sett i lys av landets økonomiske utvikling
 • Car advertising as a reflection of national culture
 • Pressefriheten I Ukraina under Janukuvitsj – er den forverret?
 • NGO`s in Arkhangelsk – Coping in the civil sector afther the 2006 NGO law
 • Bosnia-Hercegovinas forhold til Tyrkia
 • The Media and Occupy Wall Street
 • An In-Depth Look at American Health Care Reform: Social, Political and Economic Implications
Publisert 1. okt. 2012 08:57 - Sist endret 7. jan. 2021 12:00