Medievitenskap og journalistikk

Kunnskapsrike masterstudenter innen medievitenskap og journalistikk kan tilby din utenriksstasjon eller NGO ekstra ressurser i et halvt år.

Hva tilbyr UiO

Lurer du på hva våre masterstudenter kan?

Master i journalistikk

 • Gir kunnskap om journalistikkens metoder knyttet til utøvelsen av journalistyrket, vilkår, innhold, uttrykk og konsekvenser av journalistisk praksis.
 • Viktige problemstillinger er blant annet presseetikk, kildebruk, norske mediers framstilling av andre land og kulturer, eierskap og regulering.

Studentenes ferdigheter:

 • Flere journalistiske metoder.
 • Journalistiske sjangre og problemstillinger.
 • Profesjonskunnskap og analytiske ferdigheter.
 • Faglig spesialisering i kontakt med forskningsfronten.


Master i medievitenskap

 • Medievitenskap utvikler kunnskap om moderne mediers uttrykksformer og egenart, både innholdsmessig og i samfunnet.
 • Aktuelle temaer er for eksempel eierskap og regulering, kunnskap om økonomi og produksjonsforhold, nye og gamle sjangre, mediepåvirkning, ytringsfrihet og publikums bruk av mediene - både som konsumenter og deltakere.

Studentenes ferdigheter:

 • Analysere moderne mediers rolle og innflytelse i samfunnet.
 • Kommunisere tydelig og godt til ulike målgrupper.
 • Kunnskap om mediene som institusjoner, innhold og publikum.
 • Faglig spesialisering i kontakt med forskningsfronten.

Hva ønsker vi av en utenriksstasjon

Det er viktig for oss at arbeidet ved utenriksstasjonen er faglig relevant. Vi er interessert i å inngå avtaler om hospitantplasser med store utenriksstasjoner som kan tilby en eller flere av følgende arbeidsområder/oppgaver:

 • Bredt, allsidig informasjonsarbeid (ikke kun rutineoppgaver).
 • Journalistisk arbeid: utforming av nyhetssaker, pressemeldinger, redigering, fotografering, osv.
 • Informasjon og samfunnskontakt (utforme strategi og utføre den).
 • Medieanalyser.
 • Innsikt i informasjonsarbeid på bred basis og hvor mangfoldig slikt arbeid kan være.
 • Evaluering av informasjonsarbeidet til stasjonen.

Eksempler på tidligere prosjektoppgaver

 • Strategi for FN-delegasjonens bruk av sosiale medier
 • Hvilken innvirkning har FN-delegasjonens kommunikasjonsarbeid på artiklene norske “FN-journalister” skriver?
Publisert 1. okt. 2012 08:57 - Sist endret 7. jan. 2021 12:27