Nordiske studier og middelalderstudier

Studentene kan bidra med kompetanse i nordisk språk og litteratur, retorikk og kommunikasjon, samt kunnskap om middelalderhistorie- og kultur.

Hva tilbyr UiO

Nordiske studier

Masterstudenter på program for nordiske studier har en tverrfaglig kompetanse på høyere grad innen et av følgende områder:

 • Nordisk språk
 • Nordisk litteratur
 • Norsk som andrespråk
 • Retorikk og kommunikasjon

Studentenes ferdigheter:

 • analysere tekster ut fra litteratur- og/eller kommunikasjonsvitenskapelige teorier
 • beskrive og vurdere tekster (skjønnlitterære og/eller sakprosa) i forhold til grammatiske regler, retoriske prinsipper og estetiske normer
 • gi råd om god språkføring og hensiktsmessig kommunikasjon
 • uttrykke seg klart og hensiktsmessig i tale og skrift i ulike kommunikasjonssituasjoner

Middelalderstudier

Masterstudenter på program for middelalderstudier har en tverrfaglig kompetanse på høyere grad innen et av følgende områder:

 • Keltisk språk og litteratur
 • Nordic Viking and Medieval Culture
 • Norrøn filologi

Studentenes ferdigheter:

 • tolke og formidle norrøn og keltisk (irsk og walisisk) litteratur, historiske kildetekster og annet skriftlig materiale fra dette kulturområdet
 • innsikt i norrønt eller irsk/walisisk språk.
 • kildekritikk
 • ”lese” både tekster og gjenstander i forhold til den kulturhistoriske kontekst de ble til i

Generelle ferdigheter for humanister

Studentes kompetanse varierer etter studieprogram og spesialisering. Undersøkelser viser samtidig noen felles kjennetegn på ferdigheter:

 • gode kommunikasjonsferdigheter
 • utviklingsorienterte
 • gode til å se sammenhenger og bearbeide store informasjonsmengder
 • selvgående og flinke til å organisere arbeidet sitt
Publisert 1. okt. 2012 08:57 - Sist endret 7. jan. 2021 12:28