Museologi og kulturarvstudier

Studenter på programmet i Museologi og kulturarvstudier kan i tredje semester gjennomføre et praksisopphold ved en kulturarvsinstitusjon, et museum eller på en annen arbeidsplass med relevante arbeidsoppgaver.

Praksisoppholdet skal bidra til at studentene får innsikt i hvordan museer og kulturarvsinstitusjoner arbeider og formaliseres gjennom opptak på emnet MUSKUL4900 - Praksis i museologi og kulturarv.

Praksisoppholdet gjennomføres i perioden september-november og arbeidsoppgavene defineres av arbeidsgiver i samarbeid med instituttet og studenten, og følges opp av arbeidsplassen og ansvarlig lærer ved instituttet. Vi starter arbeidet med å kontakte praksissteder ca. 8 måneder før praksisperioden starter.

Hva tilbyr UiO

Masterstudenter på Museologi og kulturarvstudier har bakgrunn fra ulike kultur- og samfunnsfag og vil gjennom studiet opparbeide seg en tverrfaglig kompetanse på museum- og kulturarvsfeltet. Dette omfatter blant annet kunnskap om:

 • å analysere kunst-, kultur-, og naturhistoriske samlinger, utstillinger og institusjoner.
 • kulturarvens økonomiske, kulturelle og politiske funksjon før og nå, belyst igjennom tverrfaglige innfallsvinkler.
 • hvordan ulike samlinger blir til, forvaltes og hvordan utstillinger produseres.

Museer og kulturarvsinstitusjoner er en viktig læringsarena hvor studentene kan få en god forståelse av det norske og internasjonale museum- og kulturarvslandskapet.

Studentenes ferdigheter

 • analysere og reflektere over vitenskapsteori og vitenskapelige metoder og bruke disse i egen tolkningspraksis på museum- og kulturarvsfeltet.
 • stille kritiske spørsmål og utvikle analyser om kunst- og kulturfeltet generelt og museums- og kulturarvsfeltet spesielt.
 • praktisk erfaring med å lage en utstilling, kjenner til de viktigste fasene i en utstillingsproduksjon og reflektere teoretisk over utstillingsmediets muligheter og begrensninger

Her har tidligere studenter hatt praksis

 • Moss by- og industrimuseum
 • Hringariki (Ringeriket)
 • Teknisk museum
 • Henie Onstad Kunstsenter
 • Hedmarksmuseet
 • Nasjonalmuseet
 • Halden Historiske Samlinger/Østfold Fylkes billedarkiv
 • Lillehammer Kunstmuseum
 • Oslo Museum
 • Norsk Folkemuseum
 • Forsvarsmuseet
 • Naturhistorisk museum
 • Kulturhistorisk museum
 • UKS (Unge Kunstneres Samfund)
 • Munchmuseet
 • Riksantikvaren
 • Svalbard Museum
 • Fortidsminneforeningen
 • Byantikvaren i Oslo
 • National Museum of Scotland
 • Museene i Akershus
 • Universitetsmuseet i Bergen
 • Mjøsmuseene
 • Vestfoldmuseene
 • Grinimuseet
 • Fylkeskommunen
Publisert 21. nov. 2018 11:11 - Sist endret 21. nov. 2018 11:11