Handlingsplan for likestilling og mangfold 2020-2023

Sist endret 7. feb. 2020 16:20 av lenkeretter@localhost

Fakultetsstyret vedtok handlingsplanen 25. oktober 2019, etter innspill, allmøter og høringsrunder på tvers av organisasjonen. Her kan du lese om formålet med planen, og tiltakene den legger opp til.

Sist endret 29. nov. 2019 16:00 av Ellen Evju Jahr