English version of this page

Kommunikasjonsseksjonen

Vi jobber med nettpublisering, forskningsformidling, mediekontakt og kommunikasjonsfaglig rådgivning.

Generelle henvendelser: kommunikasjon@hf.uio.no.

Pressehenvendelser: pressekontakt@hf.uio.no eller telefon: 905 22 192.