English version of this page

Case-konkurranse: Praktisk erfaring og eksamen i ett

Studentene som deltok i høstens case-konkurranse løste et praktisk problem for en batteriprodusent, fikk erfaring med å jobbe som i arbeidslivet, samtidig som de tok eksamen.

En mann i dress og fem studenter som holder rundt hverandre i et lokale med diskokule i taket

Studentene i medievitenskapemnet «Framing the environment in media and communication studies» fikk med seg mye ny erfaring og vennskap fra både Belgia og Danmark under høstens casekonkurranse og eksamen. Fra venstre: Andreas Forfang i «Vianode», Vegard Lie, Michel De Bruyn, Håkon Weider, Oda Tømmerberg og Noèmi Petrovai. Foto: Julie Lucie Liljeroth/UiO.

For mange av studentene i emnet «Framing the environment in media and communication studies» var høstens casekonkurranse også deres eksamen. Sammen med andre deltagere i Erasmus+-prosjektet Growth4SMEs fra Belgia og Danmark skulle de legge frem løsninger på et svært aktuelt dilemma for batteriprodusenten «Vianode».

Tema var «bærekraft» og studentene kunne velge mellom å løse en oppgave der de skulle finne ut av hvordan de kunne gjøre batteriprodusentens strategi bærekraftig, eller en oppgave om hvorvidt  det var best å gjenbruke, eller resirkulere batterier til el-biler. 

Etter to dager med intensiv problemløsing la studentene frem svaret sitt for en jury bestående av oppdragsgiveren, fagansvarlig for casekonkurransen Arnt Maasø og jurymedlem Eirik Welo.

Eksamensform som falt i smak

– Det var lærerikt, gøy og utfordrende. Beste eksamen jeg har hatt iallfall, forteller Vegard Lie, bachelorstudent i medier og kommunikasjon, og med i gruppen som kom på topp i casekonkurransen.

– Svaret vårt var å tenke utenfor boksen og både gjenbruke og resirkulere el-bilbatteriene, oppsummerer han. 

Om case-konkurransen

Casekonkurransen er en del av EU-prosjektet Growth4SMEs som har som mål å gjøre det enklere å komme seg ut i jobb etter studiene. 
 

Prosjektet er et samarbeid mellom University College Leuven-Limburg i Belgia, Universitetet i Oslo i Norge, Aarhus kommune og Aarhus Universitet i Danmark og finansiert av Erasmus+. 

I prosjektet kartlegges kompetansemangelen i små- og mellomstore bedrifter i Europa og utformer krav til nyutdannede. På den måten søker prosjektet å fylle kompetansegapet mellom bedrifter og nyutdannede.
 

Selv om studentene ikke visste mye om batteriproduksjon fra før, synes de det var det nyttig å kunne finne og verifisere informasjon. 

– Vi gjorde en grundig jobb med research. I tillegg hjalp vi hverandre og spilte på hverandres styrker, forteller Håkon Weider.

Imponerte oppdragsgiver og jury

Det var tredje gang casekonkurransen ble arrangert på HF, og juryen var imponert over nivået på løsningene.

– Det var veldig vanskelig å kåre en vinner denne gangen siden alle gruppene hadde utmerkede presentasjoner, forteller Arnt Maasø, førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Andreas Forfang i «Vianode» synes studentene lyktes i å finne løsninger som er mulige å gjennomføre i praksis. 

– Studentene presenterte et helhetlig perspektiv på bærekraft og forholdt seg til hva som er mulig innenfor det økonomiske systemet. Det var gode spørsmål, høyt nivå på presentasjonene og bra historiefortelling. De kunne glidd rett inn i Vianode, mener Forfang.

Kunnskap fra ulike områder 

Emnet «Framing the environment in media and communication studies» er en del av en tverrfaglig 40-gruppe i miljø og bærekraft som bachelorstudenter kan ta i tillegg til fordypningen i hovedemnet sitt.

Studentene har derfor en variert fagbakgrunn fra områder som filosofi, medievitenskap og språk. Den sammensatte bakgrunnen så de på som en fordel i konkurransen.

– Forhåpentligvis kan vi presentere løsninger, eller ideer som oppdragsgiveren ikke har tenkt på fordi vi har så ulik bakgrunn og en annen tilnærming til problemet, forteller Maija-Reetta Malmberg som tar en emnegruppe i medier og kommunikasjon ved Universitet i Århus.

Casekonkurranse

Jobbe som i arbeidslivet

Studentene i emnet « Framing the environment in media and communication studies» synes det var nytt å løse problemer for en reell arbeidsgiver.

– I kurset har vi lært å kritisere firmaer og deres bærekraftsrapporter, og det er lett. Men nå er vi på den andre siden, hjelper og gir ideer om hvordan bedriften får en bærekraftig strategi, forteller Amelie Sofie Schneider.

– Det er gøy å gjøre det i praksis istedenfor på bare et teoretisk nivå. Å jobbe som et team, presentere løsningen muntlig og få en sjanse til å jobbe som i arbeidslivet er noe som vi kan ha bruk for senere, legger Hannah Rødsten til.

Varierte måter å lære på

Arnt Maasø håper casekonkurransen fortsetter også etter at EU-prosjektet Growth4SMEs prosjektet er avsluttet.

– Det er behov for mange måter å jobbe og løse oppgaver på. Jeg tror derfor universitetet kan bli enda flinkere til å variere vurderingsformer og måter å lære på, slik at vi også gjennom undervisningen kan forberede studentene på arbeidslivet som møter dem, sier han.
 

 

Av Julie Lucie Liljeroth
Publisert 4. nov. 2022 14:20 - Sist endret 4. nov. 2022 16:09