Tips til valg av frie emner

Hva vil du? Hva skal du bli? Hva interesserer deg?

Her er noen råd for valg av frie emner.

Undervisningskompetanse

Du kan bygge ut mange 40-grupper til å omfatte 60 studiepoeng. 60 studiepoeng i et skolefag er som regel tilstrekkelig til å undervise i videregående skole og tilfredsstiller fagkravene for opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning. Husk at for å få fast ansettelse i skolen må du ha Praktisk-pedagogisk utdanning.

Les hva som står på emnegruppens nettside eller snakk med programkonsulent/studiekonsulent for å få vite hvilke emner du bør velge for å kvalifisere deg til å undervise i den videregående skolen.

Mastergrad

En 40-gruppe utvidet til 80 studiepoeng vil ofte kvalifisere for opptak til master i samme fag. Les hva som står i emnegruppepresentasjonen, i opptakskrav til master eller snakk med programkonsulent/studiekonsulent for å få vite hvilke emner du bør velge for å kvalifisere deg til master.

Bytte studieprogram

Hvis du bytter studium på UiO eller har utdanning fra en annen institusjon, kan du la emner fra det forrige studiet som ikke kan inngå i det nye studiet, være frie emner.

Delstudier i utlandet

Tar du delstudier i utlandet og har tatt emner som ikke kan inngå i en emnegruppe, kan disse inngå i bachelorgraden som frie emner.

Andre muligheter

Emnetråden «Arbeidslivets praksiser» setter deg bedre i stand til å anvende din kompetanse fra studiet når du skal ut i arbeidslivet etter endt utdanning. Emnetråden gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen økonomi, virksomhetsforståelse, prosjektarbeid og metoder for å kommunisere og samarbeide på tvers av ulike kompetanser i team.

Andre eksempler på emner som kan være interessante for jobb eller videre studier og ikke tilbys i emnegruppene du har valgt er:

 

Publisert 24. apr. 2014 10:04 - Sist endret 29. mai 2020 15:09