HF-studenter i praksis

Jeg søkte fordi jobben og landet virket spennende, men også for å skaffe meg arbeidserfaring mellom endt bachelorgrad og en fremtidig mastergrad, sier Zita Kristiane Lundgren Schumann om sitt praksisopphold ved den norske ambassaden i Budapest høsten 2018. 

Praksisoppholdet mitt ga meg større arbeidserfaring og muligheten til å kunne bruke den teoretiske kunnskapen fra HF i praksis, sier Linda Yvonne Engelstad om sitt praksisopphold ved Universitetet i Cambridge høsten 2018. 

Jeg fikk verdifull innsikt og deltok i de fleste sider av museumsdriften i praksisperioden ved Mjøsmuseet høsten 2018, sier Ellen Krageberg. 

Praksisoppholdet er en gylden mulighet til å bygge nettverk og høste verdifull praktisk erfaring, sier Marius Kolkin etter å ha tilbrakt høstsemesteret 2016 på Svalbard.

Hopp i det! Praksis-semesteret ved Den norske FN-delegasjonen i New York er absolutt et av høydepunktene i utdanningen min, sier Kari Ranheim Lome. Hun hadde praksisplass hos presseråden ved delegasjonen høsten 2016.

For meg har Nordisk prosjektsemester vært det mest motiverende semesteret i løpet av fem år ved UiO, sier Oda Berg Edvardsen. Oda hadde praksis i KS, kommunesektorens organisasjon, og jobbet i programmet for klart språk i sektoren høsten 2016.

Stikk hull på Blindern-bobla og kom deg ut i verden! Et praksissemester gjør deg sikrere på det du kan og vil, og dermed står du sterkere i jobbsøkerprosessen etter studiene, sier Karoline Henanger.

Ikke nøl med å velge praksis som del av graden - Just do it, anbefaler Anneline Gyberg Rølsåsen. Anneline hadde praksis i markedsavdelingen til Avantor Eiendomsforvaltning høsten 2016.

Er du gira på å oppleve noe nytt og bruke det du har lært på studiet? Da er praksismuligheten absolutt å anbefale, sier Fillip-André Baarøy. Han hadde praksisplass ved Den norske ambassaden i Washington D.C. høsten 2016.