Praksis i Helthjem Netthandel

Det er forfriskende å komme seg ut av Blindern-bobla og få bekreftelse på at det er etterspørsel etter kompetansen og fagkunnskapen din, sier Preben Andersen, masterstudent i Political Communication.

Preben Andersen

Hvilke arbeidsoppgaver hadde du da du var i praksis?

– Jeg har hatt varierte og lærerike arbeidsoppgaver i Helthjem Netthandel med en bratt læringskurve fra dag én. Noe jeg fort lærte var at ingen dager er like når man jobber med kommunikasjon og presse, og dermed var også arbeidsoppgavene svært varierte. Jeg har fått prøve meg på alt fra tekstproduksjon til egne, fortjente og betalte kanaler, svare opp pressen og drive med innsalg av pressesaker, coaching av ledere i forkant av intervjuer eller presentasjoner og konferanser, og strategiarbeid. Noe som også har vært interessant er hvordan jeg ofte får jobbe med fagfelt som er utenfor det jeg egentlig har studert, slik som bærekraft og forretningsutvikling. Den siste tiden har jeg vært involvert i et bærekraftsarbeid på tvers av Schibsted sine netthandel- og distribusjonsselskap, og er noe jeg finner svært givende å arbeide med. Her kartlegger vi hvordan en rekke selskaper i konsernet presterer med tanke på bærekraft, og deretter kommer med konkrete løsningsforslag for å forbedre dette. Som en del av Schibsted har jeg fått mulighet til å arbeide på tvers av mange av konsernets merkevarer og selskap, som jeg har funnet nyttig og interessant når man jobber med varierende oppgaver innen kommunikasjon.

Hvordan brukte du kompetansen fra utdanningen på HF?

– Mastergradsstudiet i politisk kommunikasjon har vært svært lærerik og nyttig inn i praksisoppholdet mitt. Jeg har hatt spesielt stor nytte av hvordan vi blir lært å forstå mediene og hvordan det nordiske medielandskapet fungerer inn i stillingen min, både når jeg har svart pressen på spørsmål og når jeg har solgt inn saker inn til pressen. Jeg har også fått bruk for en rekke teoretiske konsepter som vi blir presentert for på Institutt for medier og kommunikasjon, slik som tolkningsrammer og agendasetting.

Hva er den største nytte av praksisoppholdet ditt?

– Det er også veldig bekreftende å få erfare at det er etterspørsel etter fagkunnskapen og kompetansen din ute i arbeidsmarkedet, noe som er motiverende når man går inn i siste semester med fullt fokus på skriving av masteroppgaven. Videre er det også forfriskende å komme seg litt ut av Blindern-bobla, og få oppgaver som er langt fra det du vanligvis arbeider med akademisk, men som du samtidig kan løse ved å dra på eksisterende kunnskap og erfaringer.

Er det noe annet du gjerne vil formidle?

– Det er alltid nyttig å se hvordan en virksomhet fungerer fra innsiden, og man får avkreftet en del tanker og holdninger om hvordan de «voksne» jobber. Praksisopphold er også en veldig god måte å bygge nettverk på som man har god bruk for etter endte studier og videre i karrieren.

Hjemmekontor
HJEMMEKONTOR. Dette høstsemesteret har vært preget av en hybrid arbeidshverdag, som gjør at lunsj ofte ser slik ut. Foto: Privat
TEAMBUILDING: Vi har hatt flere sosiale sammenkomster denne høsten, her fra hyttetur til Telemark og teambuilding på Høyt og Lavt. Foto: Anne Kathrine Guttormsen

 

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 14. des. 2021 10:57 - Sist endret 15. des. 2021 10:47