Ordfestivalens språkutstillinger

Språk binder verden sammen, lar mennesker forstå andre kulturer og gir tilgang til historien.

Verdenskart i grønt

Det humanistiske fakultet ved UiO har landets største språkportefølje, og utstillingene viser språk som har tilknytning til fakultetet. I utstillingene er hvert språk representert med ett ord, som settes inn i en språklig, kulturell og historisk sammenheng og viser språk fra forskjellige perspektiver.

Se utstillingen for 2020

Se utstillingen for 2022

Kontakt