Ordfestivalens språkutstilling

I utstillingen kan du lese om alle språk som undervises ved Det humanistiske fakultet. Hvert språk er representert med ett ord, som settes inn i en språklig, kulturell og historisk sammenheng og viser språk fra forskjellige perspektiver.

Om utstillingen

Verdenskartet i blått og hvitt.

Språk binder verden sammen, lar mennesker forstå andre kulturer og gir tilgang til historien. Det humanistiske fakultet (HF) har 24 studiespråk, som har fått hver sin plakat. I tillegg lar utstillingen faget lingvistikk være representert med et lite øyspråk i Stillehavet, og fagområdet flerspråklighet tar for seg språket til etterkommerne etter utvandrerne til Amerika. Den siste, litt vemodige, plakaten viser hvilke språk vi ikke lenger har. Men først og fremst feirer vi den store språklige rikdommen ved HF!

En ny utstilling vil bli publisert 1. oktober 2022, i forkant av neste Ordfestival, som finner sted 24.-28. oktober 2022!

Til fri bruk

Utstillingen er laget av professor og ordfestivalsjef Kristin Bech på grunnlag av materiale fra fagfolkene innenfor hvert språk, og den ble først stilt ut på UiO under Ordfestivalen 2020. Du kan fritt bruke utstillingen, og den refereres til som en publikasjon. Fortell oss gjerne om det hvis utstillingen brukes eller er til inspirasjon!

Hvordan referere til utstillingen

Slik refererer du til utstillingen som helhet:

  • Kristin Bech. 2021. Ordfestivalens språkutstilling. Universitetet i Oslo.

Hvis du trenger å referere til enkeltplakater innenfor utstillingen, gjør du det slik (eksempel):

  • Eirik Welo. 2021. Gresk: daimon. I Kristin Bech, Ordfestivalens språkutstilling. Universitetet i Oslo.

Hvis du vil skrive ut plakatene, anbefaler vi A3-format.

Kontakt