Kristin Bech

Professor - Britisk-amerikansk
Bilde av Kristin Bech
English version of this page
Telefon +47 22857119
Rom 622 NT
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 6. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Språkhistorie, middelalderhistorie, gammel- og middelengelsk syntaks, tidlig moderne engelsk, ordstillingsendring i germanske og romanske språk, substantivfraser i eldre germanske språk (gammelengelsk, norrønt, gammelhøytysk, gammelsaksisk, gotisk), korpuslingvistikk, korpusannotasjon, informasjonsstruktur, formidling av språkhistorie til allmennheten.

Undervisning

Språkhistorie, grammatikk, fonetikk, leksikologi, English for Academic Purposes.

Formidling

Har skrevet boken Fra englisc til English - et språk blir til (2016, Pax Forlag). 
Festivalsjef for Ordfestivalen - se Ordfestivalens språkutstilling.
Har holdt mange språkhistorieforedrag og holder gjerne flere.

Verv

Leder for Nasjonalt fagorgan for engelsk.
Visepresident for undervisning i International Society for the Linguistics of English.

Emneord: Engelsk, Engelsk språk, Lingvistikk, Språkhistorie, Eldre engelsk, Gammelengelsk, Middelengelsk, Tidlig moderne engelsk, Informasjonsstruktur, Lingvistikk, Korpuslingvistikk, Syntaks, Ordstilling, Nominalfraser, Germanske språk, Formidling
Publisert 21. mai 2010 17:08 - Sist endret 26. mars 2021 11:48

Prosjekter