English version of this page

Informasjonsstruktur og ordstillingsendring i germanske og romanske språk (ISWOC) (avsluttet)

Prosjektet studerte sammenhengen mellom informasjonsstruktur og ordstillingsendring i gamle germanske (norrønt, engelsk, tysk) og romanske (portugisisk, spansk, fransk) språk, med referanse til de moderne språkene.

To damer smiler til kamera. Foto.

Kristin Bech og Kristine Eide ledet forskningsprosjektet.

Mål

Målet var å finne ut på hvilken måte og i hvilken grad ordstilling i de eldre språkstadiene var bestemt av informasjonsstrukturelle mekanismer, hvordan språkene endret seg med hensyn til sammenhengen mellom informasjonsstruktur og ordstilling, og hvordan situasjonen er i de moderne språkene i forhold til de tidligere språkstadiene.

Finansiering

ISWOC var finansiert av Forskningsrådet og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Universitetet i Oslo.

Prosjektperiode

1. april 2010 - 31. mars 2014.

 

Publisert 24. mars 2010 14:52 - Sist endret 16. apr. 2020 17:08

Kontakt

Deltakere

  • Kristin Bech
  • Kristine Gunn Eide
  • Kristin Hagemann
  • Signe Laake
  • Kari Kinn
Detaljert oversikt over deltakere