English version of this page

Informasjonsstruktur og ordstillingsendring i germanske og romanske språk (ISWOC) (avsluttet)

Prosjektet studerte sammenhengen mellom informasjonsstruktur og ordstillingsendring i gamle germanske (norrønt, engelsk, tysk) og romanske (portugisisk, spansk, fransk) språk, med referanse til de moderne språkene.

Kristin Bech og Kristine Eide ledet forskningsprosjektet.

Mål

Målet var å finne ut på hvilken måte og i hvilken grad ordstilling i de eldre språkstadiene var bestemt av informasjonsstrukturelle mekanismer, hvordan språkene endret seg med hensyn til sammenhengen mellom informasjonsstruktur og ordstilling, og hvordan situasjonen er i de moderne språkene i forhold til de tidligere språkstadiene.

Finansiering

ISWOC var finansiert av Forskningsrådet og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Universitetet i Oslo.

Prosjektperiode

1. april 2010 - 31. mars 2014.

 

Publisert 24. mars 2010 14:52 - Sist endret 9. okt. 2015 10:38

Kontakt