English version of this page

Substantivfraser i eldre germansk (avsluttet)

Prosjektet Grenser for syntaktisk variasjon: substantivfraser i eldre germanske språk fokuserte på ordstillingsvariasjon i substantivfraser i gammelengelsk, norrønt, gammelhøytysk, gammelsaksisk og gotisk.

Gammel bok med gotisk håndskrevet tekst.

Prosjektets overordnede mål var å bedre forstå syntaktisk variasjon i språk som er nært beslektet med hverandre, og å modellere språklig endring i lys av språklig variasjon.

Prosjektet var finiansiert av Norges forskningsråd (prosjektnummer 261847), og varte fra 1. september 2017 til 31. august 2020.

Se den engelske presentasjonen av dette prosjektet for mer informasjon.

Emneord: Substantivfraser, Syntaks, Språkvitenskap, Språkendring, Germansk, Engelsk språk, Norsk språk, Islandsk språk, Norrønt språk, Svensk språk, Tysk språk, Gotisk
Publisert 1. feb. 2017 14:14 - Sist endret 27. mai 2022 12:51