English version of this page

Substantivfraser i eldre germansk (avsluttet)

Prosjektet Grenser for syntaktisk variasjon: substantivfraser i eldre germanske språk fokuserer på ordstillingsvariasjon i substantivfraser i gammelengelsk, norrønt, gammelhøytysk, gammelsaksisk og gotisk.

Gammel bok med gotisk håndskrevet tekst.

Prosjektets overordnede mål er å bedre forstå syntaktisk variasjon i språk som er nært beslektet med hverandre, og å modellere språklig endring i lys av språklig variasjon.

Prosjektet er finiansiert av Norges forskningsråd (prosjektnummer 261847), og varer fra 1. september 2017 til 31. august 2020.

Se den engelske presentasjonen av dette prosjektet for mer informasjon.

Emneord: Substantivfraser, Syntaks, Språkvitenskap, Språkendring, Germansk, Engelsk språk, Norsk språk, Islandsk språk, Norrønt språk, Svensk språk, Tysk språk, Gotisk
Publisert 1. feb. 2017 14:14 - Sist endret 13. aug. 2021 13:23