32. Idar Kreutzer om universitetets rolle i møte med framtidens utfordringer

Undervisningsplikten kan høres i alle podkast-tjenester. Dette er et tekstalternativ til podkasten. 

Gunn Enli er studiedekan og professor i medievitenskap. Hun har besøk av Idar Kreutzer, direktør for Finans Norge og tidligere medlem av UiO sitt styre.

Kreutzer kommenterer først Solberg-regjeringens statsbudsjett. Han mener det er i tråd med forventninger om moderasjon. For universitetet er det spesielt gledelig med fullfinansiering av Livsvitenskapsbygget og sikring av Vikingskipsmuseet.

Skattepolitikken vil også gavne universitetet, og kunnskap prioriteres, ifølge Kreutzer.

Kreutzer omtaler sine 8 år i UiOs styre som fascinerende, og har fortsatt et varmt hjerte som banker for universitetet.

Enli spør hva perspektivmeldingen betyr for universitetene. Kreutzer trekker frem omstilling til lavutslipp og behovet for å skape nye jobber som relevante sider ved meldingen. De to tingene kan fungere sammen, ved at jobber kan skapes i det grønne skiftet, mener han.

I dette bildet må universitene spille sin samfunnsrolle, fordi endringene i samfunnet må være kunnskapsdrevet.

Enli trekker frem debatten om UiO sin nye klimastrategi, hvor særlig akademisk frihet er mye diskutert. Hun spør hva Kreutzer tenker om konflikten mellom det grønne skiftet og den akademiske motstanden mot relevans.

Kreutzer ser ikke en motsetning mellom grunnforskning og anvendt forskning og mener det er potensial for å ta mer av grunnforskningen i bruk.

Han mener også at universitetene må forholde seg til de samme utfordringene som resten av samfunnet.

Enli påpeker at et forslag i UiO sin strategi er at alle fag skal ha elementer av bærekraft.

Kreutzer mener det gir god mening at studenter får kunnskap om klima og de store samfunnsutfordringene når de tar en utdannelse, og at de vil bli skuffet og forvirret ellers. Poenget er ikke at UiO skal utdanne en miljøgerilja, men at det diskuteres hvordan alle fag kan relateres til bærekraft, påpeker han.

Han mener teknologi blir viktig, men også kunnskap om mennesket. Enli peker på at dette er viktig, og at for humaniorafagene blir det interessant å se hvordan ulike fag kan belyse bærekraft Oppdragsgivere er ute etter bærekraft kompetanse, noe Finans Norges «kompetansesjekk» nylig har bekreftet.

Kreutzer mener studentene burde vite om at denne kompetansen er etterspurt.

De snakker om behov for tverrfaglig samarbeid, og samarbeid mellom institusjoner og sektorer.

Kreutzer forteller at det var givende å sitte i UiO-styret. Han påpeker at universitetet er helt annerledes enn mange andre virkomheter, ved at beslutninger følges med større grad av autonomi enn andre steder.

Kreutzer tror at en lederstil som fungerer i akademia er «vil du være med, så heng på» og at man sjelden vil få med seg alle. Det er viktig med engasjement, men også med gode insentiver. Gode eksempler er Oslo Science City og tverrfaglige initiativer som UiO: Norden og UiO: Energi.

De snakker også litt om styrearbeid generelt. Kreutzer oppfordrer til å ha respekt for rollen man er tildelt, enten som representant for særinteresser eller som ekstern ekspert. Samtidig er det viktig at styret bygger et fellesskap.

Enli spør om UiOs fremtid og om Kreutzer har råd. Han oppfordrer til å ikke undervurdere universitetets rolle. UiO må ikke stå med lua i hånda, vi er ledende på flere områder og må ha høye ambisjoner. Videre må vi være åpne og nysgjerrige, rett og slett være på hugget.

Publisert 15. okt. 2021 12:27 - Sist endret 15. okt. 2021 12:28