Podkaster ved HF

Undervisningsplikten

En podkast med studiedekan Gunn Enli ved Det humanistiske fakultet. Gjester fra akademia og omegn deler refleksjoner om undervisning og læring i en digital hverdag. For alle som er opptatt av høyere utdanning i Norge.

Frankrike forklart

I denne podkasten inviterer Kjerstin Aukrust fra UiO og Franck Orban fra HiØ kompetente og frankofile gjester til samtale om temaer som er viktige for å forstå det som skjer i Frankrike i dag, og for å vite mer om landets historie, politikk og kultur.

Norgeshistorie

I podkasten til Norgeshistorie ser vi tilbake i historien for å forstå samfunnet vi lever i. I hver episode møter vi fagpersoner fra landets universitet og høgskoler. Gjestene samtaler med Anders Brenna om tema de er eksperter på.

Literature, Cognition and Emotions (LCE)

LCE-podkasten er en serie samtaler om hvordan litteratur former våre tanker og følelser. Ledet av professor Karin Kukkonen.

Babylon

Babylon – Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier er et vitenskapelige tidsskrift om samtidens Midtøsten. I podkasten er vitenskapelige artikler lest inn som lydbok.

Moralistene

En filosofipodkast laget av Ole Martin Moen og Aksel B. Sterri. Podcasten er tilknyttet forskningsprosjektet «Hva bør ikke kunne kjøpes og selges?». Finansiert av Norges forskningsråd.