36. Kristin Skogen Lund om ledelse og omstilling i arbeidslivet

Undervisningsplikten kan høres i alle podkast-tjenester. Dette er et tekstalternativ til episode 36.

Gunn Enli har besøk av Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted.

De snakker om hvordan det er å ha det travelt. Skogen Lund forteller at hun lever godt med å ha det travelt og får energi av å møte mange mennesker. Hun omstiller seg raskt og er tilstede i øyeblikket.

Skogen Lund er flere ganger utpekt til å være blant de mektigste. Selv ser hun makten som en fullmakt og et ansvar, heller enn en makt som kan misbrukes.

Som leder beskriver Skogen Lund seg selv som åpen, nysgjerrig og direkte. Hun synes det er bra at andre sier sine meninger og prøver å unngå å snakke først, for å få frem motforestillinger.

Enli forteller at i begravelsen til Leif Terje Løddesøl ble hans egenskaper som en lyttende leder trukket frem. Skogen Lund tror det aspektet er viktig for å få frem alles synspunkter og å skape konsensus på arbeidsplassen.

Karriereveien til Skogen Lund er preget av noen tilfeldigheter. Hun mener det er smart å gjøre en god jobb der man er, heller enn å tenke for mye på taktikk og planlegging.

Selv er hun flink til å få gode folk til å jobbe for seg. "Den beste oppskriften på suksess, er at andre unner deg den," sier hun.

Hun blir mest motivert av å se andre lykkes, og får uansett mye ros i den rollen hun har.

Enli spør om Skogen Lunds utdannelse, og hun forteller om studier i utlandet. I USA var det en studiekultur med mye feedback og aktivitet, noe som passet Skogen Lund godt. Her fikk hun tro på seg selv. Økonomi var ikke for henne dengang, så hun studerte international studies. Senere var hun i både Spania og Frankrike, og vendte tilbake til økonomi. I USA fikk hun bedre karakterer enn i Norge, og ble motivert for å jobbe godt.

Å bo i utlandet gir verdifull lærdom, mener Skogen Lund, som lærte mye om seg selv ved å være ny i et nytt land alene.

Da Skogen Lund jobbet i Coca Cola fikk hun viktig ledererfaring. Hun synes det er bra med steder som tar sjanser og lar folk slippe til uansett alder og erfaring. I tillegg mener hun direkte tilbakemeldinger må sees som en gave.

De snakker også om det norske arbeidslivet, som Skogen Lund synes er godt. Hun ser at dagens arbeidsmarked skriker etter mange med utviklerkompetanse.

Hun mener rekruttering er viktig, og at Schibsted er gode på det. Hun ser en polarisering i arbeidsmarkedet, med en stor gruppe som kan velge og vrake, men en annen stor gruppe ikke kan det. Teknologi er viktig for de fleste jobber. Men det blir også behov for kompetanse innen helse og omsorg, samt kreativitet, tror Skogen Lund.

I Schibsted vil de balansere sin gamle medietradisjon og de nye satsningene, som i dag utgjør det økonomiske fundamentet. Skogen Lund mener Schibsted er unike fordi de både bevarer tradisjon og hele tiden utfordrer seg selv og tenker nytt. Et eksempel hun nevner er distribusjon, hvor de har skapt Helt hjem og Morgenlevering, som arvtager etter avisbudene.

Når de ser fremover i Schibsted prøver de ifølge Skogen Lund å forutse hvordan nye trender og teknologier vil påvirke dem, og hele tiden tenke nytt.

Enli spør om videre ambisjoner, men Skogen Lund ser ikke fremover - hun synes det er meningsfullt å være der hun er og gjøre det hun gjør godt.

Enli takker for besøket og ønsker lytterne en god jul.
 

Publisert 17. des. 2021 06:45