37. Ola Borten Moe

Undervisningsplikten kan høres i alle podkast-tjenester. Dette er et tekstalternativ til episode 37.

Gunn Enli, studidekan ved Det humanistiske fakultet og programleder for Undervisningsplikten, har besøk av minister for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe.

Han har vært statsråd i over fire måneder og forteller at han trives med å jobbe med et spennende og viktig felt.

Han tror det er bred enighet om at veien fremover for samfunnet går gjennom utdanning, forskning og utvikling for hele landet. Borten Moe viser til historien, og hvordan Norge har blitt et bedre og bedre land i takt med utviklingen av utdanningsinstitusjonene - siden UiO ble etablert i 1811.

Historien er ifølge Borten Moe ikke over, og spørsmål om å utvide og gjøre utdanning mer tilgjengelig, er evig aktuelle.

Kunnskap blir det bare mer av, jo mer du deler den - derfor er det bra. Likevel har det alltid vært mange debatter om utdanning, som da det skulle etableres nye institusjoner. Universitetene har vært viktige for både landet og byene, og Borten Moe mener nye institusjoner kan være det for nye steder i framtida. Demografiske endringer og nye behov vil også endre behov for kompetanseløft og utdanning.

Ministeren ble overrasket da han lærte at gjennomsnittsalderen for norske studenter er 29. Likevel tror han det vil øke fremover, ikke minst hvis man når nye grupper i by og bygd med studietilbud. Enli tror tidspunktet for å tenke nytt om studietilbud er godt, med ferske lær­dommer fra pandemitiden. Selv om det er utfordrende for lærere og studenter med undervisning på skjerm, er det også pedagogiske metoder som kan videreføres.

Borten Moe er enig, men understreker at det ikke blir full digital undervisning fremover, at det må være sosiale møtepunkter. Likevel tror han vi er i en overgangs­periode, med diskusjoner om balanse. Enli supplerer med at undersøkelser viser at mange studenter har vært ensomme, men mange er også usikre i over­gangen til fysisk undervisning.

Internasjonalisering er et hett tema i akademia. Borten Moe ser det som et virkemiddel for å øke kvaliteten på alt vi gjør i norsk akademia. Han mener det er viktig å huske at ingen andre passer norsk språk eller særnorske kompetansebehov, enn norske institusjoner.

Enli peker på en spaget, hvor norsk er arbeidspråk, men at det kan være tung­vint, når mange snakker engelsk.

Ministeren tror den lave terskelen for å gå over til engelsk handler om en vilje til å tilrettelegge, og at det er positivt. Men bevissthet rundt norsk, og forventning til utenlandske ansatte om å lære norsk, mener han må ligge i bunn. Han mener også formidling i samfunnet utenfor sektoren er viktig, og det mener han må skje på norsk.

På spørsmålet om framtidas kompetansebehov, trekker Borten Moe frem demografiske endringer. Det fødes færre barn enn tidligere, og om en del år blir det en overvekt av eldre - som etterspør tjenester som vi ikke kan løse like godt med utenlandsk arbeidskraft i framtida. Derfor mener han at utdanning må styres mot behovene samfunnet har. Likevel mener han ikke vi skal slutte med humaniora og samfunns­vitenskap.

Selv studerte Borten Moe på 90-tallet, både historie og statsvitenskap. Han mangler bare 2,5 poeng for en cand.mag. Enli foreslår at han kan ta noen fag på HF.

Utdanningsnivået i Norge har endret seg mye, noe Borten Moe illustrerer med en anekdote: da hans far kom inn på Ås ble det oppslag i Adresseavisa, mens i dag blir det knapt skrevet om de som tar doktorgrad.

Studiedekanen peker på at det fortsatt er klasseforskjeller når det gjelder utdanning, og at det betyr sektoren går glipp av talent. Det tror Borten Moe gir et uforløst potensial, samtidig som ikke alle skal ta høre utdanning.

Tosensorordningen er utsatt, noe Enli og UiO er glade for. Borten Moe ser at det er komplisert, og knytter det til andre ordninger og reguleringer, hvor man prøver med incitamenter for å oppnå mål, men ikke alltid treffer etter hensikten.

Han peker også på tillitsreformen og utvalget som jobber med akademisk frihet som viktige momenter fremover. Han uttrykker skepsis til styring som ikke baseres på tillit.

Enli synes Borten Moe har kommet med mange lovende utsikter. Hun takker for hyggelig prat, og oppfordrer lyttere til å abonnere på Undervisningsplikten.
 

Publisert 24. feb. 2022 08:52 - Sist endret 24. feb. 2022 08:52