39. Fra skoleelev til student – hvordan håndtere overgangen?

Undervisningsplikten kan høres i alle podkast-tjenester. Dette er et tekstalternativ til episode 39.

Podkast-episoden kan høres her.

Gunn Enli ønsker velkommen til publikum i HF:studio. Tema er overgang fra videregående skole til universitetet.

Enli forteller om da hun selv begynte på universitetet, og fant et sosialt røykerom. Det er lenge siden, og nå er det generasjon Z som inntar Blindern.

Gjester er bachelorstudent Eirik Sommerstad og masterstudent Selma Mikalsen Kollstrøm.

Eirik studerer nordisk, fordi han vil dyrke sine interesser i språk og litteratur. Han ble interessert gjennom norskfaget på videregående.

Selma studerer engelsk. Hun ble interessert gjennom å ha engelsk litteratur som fordypning på videregående. Hun tok først en bachelor i estetiske studier, med fordypning i engelsk litteratur. Veien har blitt til mens hun har studert.

De snakker om hvilke forfattere studentene liker best. De trekker frem Sigrid Undset, Toni Morrison og James Baldwin.

Enli spør om forskjeller mellom vgs og universitetet. Eirik gikk fra drama linje til statsvitenskap og det var en stor overgang. Han tror informasjon i forkant er viktig. Særlig det at man må lage egne rammer er annerledes. Han visste at han ville til Blindern, så da søkte han seg til UiO.

Selma er fra Bergen, og ville dra til et større sted. Da var Oslo naturlig, selv om hun ikke hadde noe forhold til Blindern og UiO.

Enli spør om forberedelser på vgs. Selma gikk allmenfag, og forteller om en norsklærer som forberedte dem med særemmet, blant annet. Men overgangen til selvstendigheten som student er vanskeligere å forberede seg på.

Begge gjestene synes friheten er deilig, men at det stiller høye krav til selvdisiplin. Samtidig gir den rom for å legge opp arbeidet slik det er best og mest effektivt for dem.

Eirik forteller om første forelesning, hvor Raino Malnes ga beskjed om at nå var han ikke lenger elev, men student. Selv bruker han også begrepene student og professor, fremfor elev og lærer, som mange bruker. Selma ble også tidlig opptatt av å bruke begrepet student.

De tar opp idealet om heltidsstudenter, og gjestene påpeker at det er nød­vendig å jobbe ved siden av studier.

Selma forteller om hvilke begreper og ord som var nye ved universitetet, det Eirik kaller «Blindernspråk», med sjargong og forkortelser.

Enli tar opp frafall. Selma er usikker på hva som kan gjøres, men peker på brå overgang som en mulig grunn.

Begge gjester forteller at de tror det at HF-fagene ikke er profesjonsfag er en barriere for en del i valg av studier. Men som HF-student blir man god til å forklare hva man kan gjøre med utdanningen sin.

Fra vgs savner de ikke så mye, men ser at rammene er annerledes.

Om det sosiale sier gjestene at fadderuke er bra, men at universitetet kan legge bedre til rette for at faggrupper kan bli sosiale grupper. Samtidig er det fordeler med å kunne være litt anonym.

Publisert 11. nov. 2022 15:15 - Sist endret 11. nov. 2022 15:15