Forskning som forandrer

Humanioras samfunnsbidrag spenner vidt. Ny kunnskap og forståelse av fenomener og prosesser forandrer ofte samfunnet, av og til på overraskende måter.

Med innsikt fra egen forskning bidrar humanistiske forskere aktivt til endring og nytenkning i samfunnet. På denne siden har vi samlet noen gode eksempler på dette.

Flere eksempler på forskningens samfunnsbidrag

 • midtosten-507px Populære saudiske kvinner vil ha tradisjonelle kjønnsroller

  Saudi-Arabias mest populære kvinne på Twitter støtter kongefamiliens enevelde og ønsker kjønnssegregering i arbeidslivet. Stipendiat Laila Makboul spør hva som er årsaken til populariteten hennes.

 • 610gronnstrek2 Grønne streker i Word bestemt av UiOs språkforskere

  Mange har fått grønne streker når de skriver i Word, men få kjenner historien bak. – Arbeidet har vært både gøy og vanskelig, sier UiO-professor Janne Bondi Johannessen.

 • 150px-wizkhalifa_eiriklandedsc_4272 Hvordan selge musikk i strømmingens tidsalder?

  Forskningen til Anne Danielsen og Arnt Maasø har ført til diskusjoner i musikkbransjen om hvordan inntektene kan og bør fordeles.

 • colourbox21216794-250px Ekstreme holdninger bør ikke ties i hjel

  Professor Christina Archetti frykter ikke ekstremisters bruk av sosiale medier. – Ideene deres sprer seg ikke bare ved å bli formidlet, sier hun.

 • 2207-henrik-lied-450px Ondskapen 22. juli ble analysert av filosof

  Hva er drivkraften bak ugjerninger? Er noen handlinger utilgivelige? Moralfilosof Arne Johan Vetlesen var medlem av Tilregnelighetsutvalget og fikk stor innflytelse over vurderingen av 22. juli-terroristen.

 • airborne-smog-annica-thomsson-300px Håpet er grønt og kinesisk

  Den tunge luftforurensningen har vekket kinesernes miljøengasjement. Et mylder av apper gir folk mulighet både til å sjekke luftkvaliteten der de er, og til politisk aktivisme.

 • retorikk-507 – Retorikk setter oss i stand til å delta

  Siden 2006 har norske barn og unge lært om retorikk på skolen, og temaet vil bli enda viktigere i tiden framover. Det kan gjøre samfunnet mer demokratisk, ifølge professor Kjell Lars Berge.

 • standard_bill_clinton__yitzhak_rabin__yasser_arafat_at_the_white_house_1993-09-13 Hilde Henriksen Waage og fortellingen om Oslo-prosessen

  I årevis skapte Hilde Henriksen Waage røre i den offentlige debatten om norsk midtøstenpolitikk. I dag er de fleste enige i det mange før mente var kontroversielle forskningsresultater.

 • impact-internett-907px Barn og nye medier

  Nye medier er langt fra så farlige for barn som vi ofte tror, viser Elisabeth Staksruds forskning. Hun har bidratt til å endre EUs policy på området, og med det hverdagspraksisen i millioner av europeiske hjem.

 • gram-simonsen-spraktester-507px Testene som hjelper folk med språkvansker

  Verktøy utviklet av forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse brukes i kartlegging av språkferdigheter hos barn og i undersøkelse og behandling av afasi i hele Norge.