Forskning som forandrer

Humanioras samfunnsbidrag spenner vidt. Ny kunnskap og forståelse av fenomener og prosesser forandrer ofte samfunnet, av og til på overraskende måter.

Med innsikt fra egen forskning bidrar humanistiske forskere aktivt til endring og nytenkning i samfunnet. På denne siden har vi samlet noen gode eksempler på dette.

Flere eksempler på forskningens samfunnsbidrag

 • airborne-menneske-utvikling-annica-thomsson-507px Håpet er grønt og kinesisk

  Den tunge luftforurensningen har vekket kinesernes miljøengasjement. Et mylder av apper gir folk mulighet både til å sjekke luftkvaliteten der de er, og til politisk aktivisme.

 • retorikk-507 – Retorikk setter oss i stand til å delta

  Siden 2006 har norske barn og unge lært om retorikk på skolen, og temaet vil bli enda viktigere i tiden framover. Det kan gjøre samfunnet mer demokratisk, ifølge professor Kjell Lars Berge.

 • standard_bill_clinton__yitzhak_rabin__yasser_arafat_at_the_white_house_1993-09-13 Hilde Henriksen Waage og fortellingen om Oslo-prosessen

  I årevis skapte Hilde Henriksen Waage røre i den offentlige debatten om norsk midtøstenpolitikk. I dag er de fleste enige i det mange før mente var kontroversielle forskningsresultater.

 • impact-internett-907px Barn og nye medier

  Nye medier er langt fra så farlige for barn som vi ofte tror, viser Elisabeth Staksruds forskning. Hun har bidratt til å endre EUs policy på området, og med det hverdagspraksisen i millioner av europeiske hjem.

 • gram-simonsen-spraktester-507px Testene som hjelper folk med språkvansker

  Verktøy utviklet av forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse brukes i kartlegging av språkferdigheter hos barn og i undersøkelse og behandling av afasi i hele Norge.

 • forsvaret-medalje-970px Forsvarets nye dekorasjonspolitikk

  Bevæpnet med Kants filosofi har professor Camilla Serck-Hanssen banket gjennom en avgjørende vending i Det norske forsvarets kriterier for utdelingen av medaljen Såret i strid: nå kan også de som har fått psykiske skader motta den.

 • hamsunterboven-foto-ntb Nazisten og antisemitten Hamsun

  Med boka Reisen til Hitler har litteraturviteren Tore Rem bidratt sterkt til å endre den norske offentlighetens syn på Knut Hamsun.

 • preview_colourbox1079163 Vekst gjennom skriving

  Historien om Kjell Lars Berges samfunnsbidrag dreier seg om skriving og skrivingens muligheter.