print logo

Reidar Aasgaard

Professor
Bilde av Reidar Aasgaard
English version of this page
Telefon +47-22854917
Mobiltelefon +47-99736649
Rom 402 GM
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus 4. etasje HF
Postadresse IFIKK HF Universitetet i Oslo Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Ansvarsområde innen idehistorie

Antikken og middelalderen

 

Faglige interesser og kompetanse

Sosiale strukturer i antikken og middelalderen

Antikkens religioner

Tidlig kristendom

Det nye testamentet

Metoder for tolkning av tekster

Bibelfaglige metoder

Tidligkristne apokryfe skrifter

Augustin

Barndommens historie

Bibeloversettelse

Salmediktning

Språk: latin og gresk

 

Faste undervisningsemner

Antikkens og middelalderens tenkning

Barndommens historie

Senantikken - tro og vantro

Alle tiders Augustin

Emneord: Idehistorie, Religionshistorie, Kristendom, Det nye testamentet, Oldkirken, Kulturhistorie, Oversettelse

Publikasjoner

 

 • The Childhood of Jesus: Decoding the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas, Eugene, Oreg.: Wipf and Stock 2009.
 • El Evangelio de la Infancia de Tomás, Salamanca, Spain: Ediciones Sigueme 2009.
 • Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009 (eds. K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard) (Children and faith in Early Christianity).
 • Augustin: Tre ungdomsdialoger, Oslo: Bokklubben 2009. (Augustine, Three early dialogues, with T.B. Eriksen, translation and notes by R. Aasgaard).
 • Det nye testamentet: studieutgave, Oslo: Bibelselskapet 2008 (The New Testament: Study Edition).
 • My beloved brothers and sisters! Christian Siblingship in Paul, London/New York: T&T Clark Int./Continuum 2004.
 • Augustin: De civitate Dei – Gudsstaten eller Guds by, innledning, utvalg og oversettelse ved R. Aasgaard, Oslo: Pax 2002 (Augustine, De civitate Dei – the City of God: Introduction, selection and translation by R. Aasgaard).

Populærvitenskapelige bøker, formidling

 

 • Skattkisten: Tekster og vers fra den kristne barnelærdommen, Oslo: Verbum 2001, 207 s.
 • Våre vakreste salmer, Oslo: Gyldendal 1999, 143 s.

Artikler og bokkapitler

 • “Ambrose and Augustine: Two Bishops on Baptism and Christian Identity,” in Hellholm, D. et al. (eds.), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, Berlin/New York: de Gruyter, 2010 (30 pp., forthcoming).
 • “Religion, Christian Views of Greek and Roman”, in Gagarin, Michael et al. (eds.), Encyclopedia of Ancient Greece and Rome, Oxford: Oxford University Press, 2010, Volume 6, 210-11.
 • “Uncovering Children's Culture in Late Antiquity: The Testimony of the Infancy Gospel of Thomas,” in Horn, C.B., Phenix, R.R. (eds.), Children in Late Ancient Christianity, Tübingen: Mohr Siebeck 2009, 1-27.
 • “From Boy to Man in Antiquity: Jesus in the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas,” THYMOS: Journal of Boyhood Studies 3 (2009), 3-20.
 • “Barndom i antikken og tidlig kristendom. Hva er det mulig å vite og hva vet vi?” i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 15-29.
 • “Til barnets beste? Samspillet mellom hjem, kirke og skole i tidligkristen opplæring”, i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 143-66.
 • “Tomas’ barndomsevangelium – den første kristne barnefortelling?” i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 205-19.
 • “Ut i verden: refleksjoner rundt trosopplæring i antikken og i dag” i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 237-53 (sammen med K.O. Sandnes og O. Skarsaune).
 • “Like a Child: Paul’s Rhetorical Uses of Childhood,” in Marcia J. Bunge et al. (eds.), The Child in the Bible, Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008, 249-77.
 • “Paul as a Child: Children and Childhood in the Letters of Paul”, Journal of Biblical Literature 126 (2007): 129-59.
 • “Brother/Brotherhood,” New Interpreters Dictionary of the Bible Volume 1, Nashville: Abingdon, 2006 (2 pp.).
 • “Children in Antiquity and Early Christianity: Research History and Central Issues,” Familia (UPSA, Spain) 33 (2006): 23-46.
 • “Brothers and Sisters in the Faith: Christian Siblingship as an Ecclesiological Mirror in the First Two Centuries”, Ådna, J. (ed.), The Formation of the Early Church, WUNT 183, Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, 285-316.
 • “Among Gentiles, Jews, and Christians: Formation of Christian Identity in Melito of Sardis”, Aschough, R. (ed.), Religious Rivalries and the Struggle for Success in Sardis and Smyrna, ESCJ, Waterloo: Wilfred Laurier Univ. Press 2005, 156-74, 280-84.
 • “‘Brotherly advice’: Christian siblingship and New Testament paraenesis,” Engberg-Pedersen, T., Starr, J. (eds.), Early Christian Paraenesis in Context, BZNW 125, Berlin/New York: W. de Gruyter 2004, 237-65.
 • “Brothers in Brackets? A Plea for Rethinking the Use of [ ] in NA/UBS”, Journal for the Study of the New Testament 26/2004, 301-21.
 • “‘Kvart folk og tungemål sin lovsong fram skal bere.’ En sammenlikning av de danske, svenske og norske salmebøkene”, NTT 105/2004, 129-48.
 • “Barn og familie i Bibelens verden: noen nye fagbøker”, STK 80/2004, 127-33.
 • Role ethics’ in Paul: The Significance of the Sibling Role for Paul’s Ethical Thinking”, New Testament Studies 48/2002, 513-30.
Publisert 2. jun. 2010 11:56 - Sist endret 2. mai. 2014 17:59