print logo

Reidar Aasgaard

Professor
Bilde av Reidar Aasgaard
English version of this page
Telefon +47-22854917
Mobiltelefon +47-99736649
Rom 402 GM
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus 4. etasje HF
Postadresse IFIKK HF Universitetet i Oslo Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Ansvarsområde innen idehistorie

Antikken og middelalderen

 

Faglige interesser og kompetanse

Sosiale strukturer i antikken og middelalderen

Antikkens religioner

Tidlig kristendom

Det nye testamentet

Metoder for tolkning av tekster

Bibelfaglige metoder

Tidligkristne apokryfe skrifter

Augustin

Barndommens historie

Bibeloversettelse

Salmediktning

Språk: latin og gresk

 

Faste undervisningsemner

Antikkens og middelalderens tenkning

Barndommens historie

Senantikken - tro og vantro

Alle tiders Augustin

Emneord: Idehistorie, Religionshistorie, Kristendom, Det nye testamentet, Oldkirken, Kulturhistorie, Oversettelse

Publikasjoner

 

 • The Childhood of Jesus: Decoding the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas, Eugene, Oreg.: Wipf and Stock 2009.
 • El Evangelio de la Infancia de Tomás, Salamanca, Spain: Ediciones Sigueme 2009.
 • Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009 (eds. K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard) (Children and faith in Early Christianity).
 • Augustin: Tre ungdomsdialoger, Oslo: Bokklubben 2009. (Augustine, Three early dialogues, with T.B. Eriksen, translation and notes by R. Aasgaard).
 • Det nye testamentet: studieutgave, Oslo: Bibelselskapet 2008 (The New Testament: Study Edition).
 • My beloved brothers and sisters! Christian Siblingship in Paul, London/New York: T&T Clark Int./Continuum 2004.
 • Augustin: De civitate Dei – Gudsstaten eller Guds by, innledning, utvalg og oversettelse ved R. Aasgaard, Oslo: Pax 2002 (Augustine, De civitate Dei – the City of God: Introduction, selection and translation by R. Aasgaard).

Populærvitenskapelige bøker, formidling

 

 • Skattkisten: Tekster og vers fra den kristne barnelærdommen, Oslo: Verbum 2001, 207 s.
 • Våre vakreste salmer, Oslo: Gyldendal 1999, 143 s.

Artikler og bokkapitler

 • “Ambrose and Augustine: Two Bishops on Baptism and Christian Identity,” in Hellholm, D. et al. (eds.), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, Berlin/New York: de Gruyter, 2010 (30 pp., forthcoming).
 • “Religion, Christian Views of Greek and Roman”, in Gagarin, Michael et al. (eds.), Encyclopedia of Ancient Greece and Rome, Oxford: Oxford University Press, 2010, Volume 6, 210-11.
 • “Uncovering Children's Culture in Late Antiquity: The Testimony of the Infancy Gospel of Thomas,” in Horn, C.B., Phenix, R.R. (eds.), Children in Late Ancient Christianity, Tübingen: Mohr Siebeck 2009, 1-27.
 • “From Boy to Man in Antiquity: Jesus in the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas,” THYMOS: Journal of Boyhood Studies 3 (2009), 3-20.
 • “Barndom i antikken og tidlig kristendom. Hva er det mulig å vite og hva vet vi?” i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 15-29.
 • “Til barnets beste? Samspillet mellom hjem, kirke og skole i tidligkristen opplæring”, i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 143-66.
 • “Tomas’ barndomsevangelium – den første kristne barnefortelling?” i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 205-19.
 • “Ut i verden: refleksjoner rundt trosopplæring i antikken og i dag” i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 237-53 (sammen med K.O. Sandnes og O. Skarsaune).
 • “Like a Child: Paul’s Rhetorical Uses of Childhood,” in Marcia J. Bunge et al. (eds.), The Child in the Bible, Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008, 249-77.
 • “Paul as a Child: Children and Childhood in the Letters of Paul”, Journal of Biblical Literature 126 (2007): 129-59.
 • “Brother/Brotherhood,” New Interpreters Dictionary of the Bible Volume 1, Nashville: Abingdon, 2006 (2 pp.).
 • “Children in Antiquity and Early Christianity: Research History and Central Issues,” Familia (UPSA, Spain) 33 (2006): 23-46.
 • “Brothers and Sisters in the Faith: Christian Siblingship as an Ecclesiological Mirror in the First Two Centuries”, Ådna, J. (ed.), The Formation of the Early Church, WUNT 183, Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, 285-316.
 • “Among Gentiles, Jews, and Christians: Formation of Christian Identity in Melito of Sardis”, Aschough, R. (ed.), Religious Rivalries and the Struggle for Success in Sardis and Smyrna, ESCJ, Waterloo: Wilfred Laurier Univ. Press 2005, 156-74, 280-84.
 • “‘Brotherly advice’: Christian siblingship and New Testament paraenesis,” Engberg-Pedersen, T., Starr, J. (eds.), Early Christian Paraenesis in Context, BZNW 125, Berlin/New York: W. de Gruyter 2004, 237-65.
 • “Brothers in Brackets? A Plea for Rethinking the Use of [ ] in NA/UBS”, Journal for the Study of the New Testament 26/2004, 301-21.
 • “‘Kvart folk og tungemål sin lovsong fram skal bere.’ En sammenlikning av de danske, svenske og norske salmebøkene”, NTT 105/2004, 129-48.
 • “Barn og familie i Bibelens verden: noen nye fagbøker”, STK 80/2004, 127-33.
 • Role ethics’ in Paul: The Significance of the Sibling Role for Paul’s Ethical Thinking”, New Testament Studies 48/2002, 513-30.
 • Aasgaard, Reidar (2015). Growing Up in Constantinople: Fifth-Century Life in a Christian City from a Child's Perspective, In Ville Vuolanto; Christian Laes & Katariina Mustakallio (ed.),  Children and Family in Late Antiquity. Life, Death and Interaction.  Peeters Publishers.  ISBN 9789042931350.  Kapittel 7.  s 135 - 167
 • Aasgaard, Reidar (2015). Over måte fullt av nåde: Norsk salmebok 2013 i norsk salmeboktradisjon. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  2-3, s 180- 191
 • Aasgaard, Reidar (2015). The Bible and Children, In Heather Montgomery (ed.),  Oxford Bibliographies.  Oxford University Press.  ISBN 9780199791231.  Bibliografisk kapittel.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Apokryf barndom - jenter og gutter i senantikke barndomsevangelier. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (1), s 68- 79
 • Aasgaard, Reidar (2014). "What point is there for me in other people hearing my confessions?" Prayer and Christian Identity in Augustine's Confessions, In Reidar Hvalvik & Karl Olav Sandnes (ed.),  Early Christian Prayer and Identity Formation.  Mohr Siebeck.  ISBN 9783161535208.  Kapittel.  s 267 - 290
 • Aasgaard, Reidar (2013). Augustin - Guds by og den jordiske by, I: Jørgen Pedersen (red.),  Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3602-1.  kapittel 4.  s 117 - 147
 • Aasgaard, Reidar (2013). Brødre, søstre eller søsken? Kjønn som utfordring i oversettelse av Det nye testamentet, I: Årstein Justnes; Hallvard Hagelia & Tor Vegge (red.),  Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi.  Portal forlag.  ISBN 978-82-92712-76-4.  Kapittel.  s 45 - 62
 • Aasgaard, Reidar (2013). Jesus, Paulus og Johannes' åpenbaring - politiske tradisjoner i den tidlige kristendom, I: Jørgen Pedersen (red.),  Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3602-1.  kapittel 3.  s 91 - 116
 • Aasgaard, Reidar (2011). Ambrose and Augustine: Two Bishops on Baptism and Christian Identity, In David Hellholm; Tor Vegge; Øyvind Norderval & Christer Hellholm (ed.),  Ablution, initiation, and baptism : late antiquity, early Judaism, and early Christianity.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-024751-0.  Kapittel.  s 1253 - 1282
 • Aasgaard, Reidar (2011). Innledende essay, I: Reidar Aasgaard (red.),  Tidligkristne apokryfer.  Bokklubbens kulturbibliotek.  ISBN 9788252576726.  Innledning.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Med bibel i Babel: Den skriftlærde Dylan, I: Pål Ketil Botvar; Reidar Aasgaard & Robert Kvalvaag (red.),  Bob Dylan. Mannen, myten og musikken.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-019-9.  Kapittel.  s 145 - 165
 • Aasgaard, Reidar; Moxnes, Halvor & Seim, Turid Karlsen (2011). Fortolkning, forkynnelse og kjønn: Studiet av Det nye testamente inn i det 21. århundre, I: Tarald Rasmussen & Hallgeir Elstad (red.),  Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-500-8.  Kapittel.  s 89 - 116
 • Aasgaard, Reidar (2010). Antikkens aktualitet (Bokrevy over fire antikkrelaterte bøker). Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(2-3), s 139- 142
 • Aasgaard, Reidar (2010). Fra slangen til Satan: Monstre i den bibelske tradisjon. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(4), s 18- 33
 • Aasgaard, Reidar (2010). The Gospel for Early Christian Children: A Re-assessment of the Infancy Gospel of Thomas. Studia patristica.  ISSN 0585-542X.  45, s 439- 444
 • Aasgaard, Reidar (2009). Barn i antikken og tidlig kristendom. Hva er det mulig å vite og hva vet vi?, I: Karl Olav Sandnes; Oskar Skarsaune & Reidar Aasgaard (red.),  Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2448-1.  Kap. 1.  s 15 - 29
 • Aasgaard, Reidar (2009). Etterord, noter (faglige kommentarer), bibliografi, I:  Augustin: Tre ungdomsdialoger.  Bokklubbens kulturbibliotek.  ISBN 978-8252569728.  Etterord, noter (faglige kommentarer), bibliografi.  s 249 - 292
 • Aasgaard, Reidar (2009). From Boy to Man in Antiquity: Jesus in the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas . THYMOS: Journal of Boyhood Studies.  ISSN 1931-9045.  3(1), s 3- 20 . doi: 10.3149/thy.0301.3
 • Aasgaard, Reidar (2009). Til barnets beste? Samspillet mellom hjem, kirke og skole i tidligkristen trosopplæring, I: Karl Olav Sandnes; Oskar Skarsaune & Reidar Aasgaard (red.),  Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2448-1.  Kap. 7.  s 143 - 166
 • Aasgaard, Reidar (2009). Tomas' barndomsevangelium - den første kristne barnefortelling?, I: Karl Olav Sandnes; Oskar Skarsaune & Reidar Aasgaard (red.),  Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2448-1.  Kap. 9.  s 205 - 219
 • Aasgaard, Reidar (2009). Uncovering Children's Culture in Late Antiquity: The Testimony of the Infancy Gospel of Thomas, In Cornelia B. Horn & Robert R. Phenix (ed.),  Children in Late Ancient Christianity.  Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16150235-4.  Kapittel nr. 1.  s 1 - 27

Se alle arbeider i Cristin

 • Aasgaard, Reidar (red.) (2011). Tidligkristne apokryfer. Bokklubbens kulturbibliotek.  ISBN 9788252576726.  483 s.
 • Botvar, Pål Ketil; Aasgaard, Reidar & Kvalvaag, Robert (red.) (2011). Bob Dylan. Mannen, myten og musikken. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-019-9.  247 s.
 • Aasgaard, Reidar (2009). La Infancia de Jesus: El Evangelio Apocrifo del Pseudo-Tomas. Ediciones Sigueme.  ISBN 978-84-301-1708-6.  158 s.
 • Aasgaard, Reidar (2009). The Childhood of Jesus: Decoding the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas. Wipf and Stock Publishers.  ISBN 978-1-60608-126-6.  298 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aasgaard, Reidar (2015). Bibliographical Resources for research on ancient childhood.
 • Aasgaard, Reidar (2015). Bokomtale av Sharon Betsworth: Children in Early Christian Narratives. London: Bloomsbury, 2015.. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  4(4), s 453- 456
 • Aasgaard, Reidar (2015). Masterclass (forelesninger og seminar, fire sesjoner) i Codex Sabaiticus-prosjekt (oversettelse til tysk av Tomas' barndomsevangelium).
 • Aasgaard, Reidar (2015). The Infancy Gospel of Thomas and the Protevangelium of James: Heterodoxy from Below or Orthodoxy from Above?.
 • Aasgaard, Reidar (2015). The Protevangelium of James and the Infancy Gospel of Thomas: Orthodoxy from Above or Heterodoxy from Below?.
 • Aasgaard, Reidar (2015, 30. september). Unges arbeidsmoral imponerer ikke.  Universitas, s. 8.
 • Aasgaard, Reidar (2015, 12. september). Verdens Gang aktuelt: Kropp og nakenhet.  Verdens Gang Helgebilag (s. 34-37).
 • Aasgaard, Reidar & Nickelsen, Trine (2015, 05. november). Antikkens og middelalderens minste: barna verden glemte . [Tidsskrift].  Apollon.
 • Vuolanto, Ville & Aasgaard, Reidar (2015). Children in the Ancient World and the Early Middle Ages. A Bibliography (8th cent. BCE – 8th cent. CE) .
 • Aasgaard, Reidar (2014). Bart D. Ehrman og Michael W. Holmes (red.): The Text of the New Testament in Contemporary Research. Essays on the Status Quaestionis, 2. utg. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  3(1), s 77- 80
 • Aasgaard, Reidar (2014). Childhoods A.D. 400: Three saints (Jerome, Chrysostom, Augustine) on children and their formation.
 • Aasgaard, Reidar (2014, 10. april). Dåp er blitt det nye bryllupet (s. 1, 13-15).  Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar (2014). En kjønnet barndom?.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Hva er et barn? Kunst, kultur og barndommens historie. Kunstløftet.  (3), s 4- 6
 • Aasgaard, Reidar (2014). I Shall Be Released: Bob Dylan og kristen tro.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Introduction to Childhood Studies and to the "Tiny Voices" projects.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Kvinnedagen, Legeforeningen og reservasjonsretten http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1018/thread298844/#post_298844 . Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Med Bibel i Babel: Bob Dylan som teolog.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Samtale med oversetter Aslak Rostad om hans gjendiktning av Hesiod i Gyldendals oversettelsesserie "Kanon".
 • Aasgaard, Reidar (2014). The Protevangelium of James and the Infancy Gospel of Thomas: Orthodoxy from Above versus Heterodoxy from Below?.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Tradisjonalist og visjonær: Bob Dylan som kulturspeil.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Vestens barndomshistorie, sett fra USA? Paula Fass (red.), The Routledge History of Childhood in the Western World (Routledge, London/New York, 2014). Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(1), s 150- 152
 • Vuolanto, Ville & Aasgaard, Reidar (2014). Children in the Ancient World and the Early Middle Ages. A Bibliography for Scholars and Students (8th cent. BCE – 8th cent. CE) .
 • Aasgaard, Reidar (2013). Apokryfe barn: jenter og gutter i senantikke barndomsevangelier.
 • Aasgaard, Reidar (2013). Challenges in Writing a Commentary on the Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2013, 03. juli). Deltakelse i Ekko, NRK P2. Samtale: Er nakenhet naturlig? (Om kropp, nakenhet og naturisme gjennom historien og i dag). [Radio].  NRK P2.
 • Aasgaard, Reidar (2013). Djevelens idéhistorie.
 • Aasgaard, Reidar (2013). Spede stemmer fra fortiden: nye perspektiver på barndom i det tidlige Europa (prosjektpresentasjon).
 • Aasgaard, Reidar (2013). Tiny Voices from the Past: New Perspectives on Childhood in Early Europe (project presentation).
 • Aasgaard, Reidar (2013). Tradisjonalist og visjonær: Bob Dylan som speil av vår moderne anglo-amerikanske kultur.
 • Aasgaard, Reidar (2013). Uncovering Childhood in Late Antique Sources: Methodological Considerations (sammen med Ville Vuolanto).
 • Vuolanto, Ville & Aasgaard, Reidar (2013). Uncovering Childhood in Late Antique Sources: Methodological Considerations (Presentation).
 • Aasgaard, Reidar (2012). Childhoods A.D. 400: Three Saints on Christian Upbringing (reworked and extended edition).
 • Aasgaard, Reidar (2012). Dylans identiteter på film: Er han ikke der?.
 • Aasgaard, Reidar (2012). Er Bob Dylan noe å samle på?.
 • Aasgaard, Reidar (2012). Growing up in Constantinople: 5th century life in a Christian city from a child's perspective.
 • Aasgaard, Reidar (2012). "Jakten på det normale barnet". Samtale med Mari Pettersvold.
 • Aasgaard, Reidar (2012). Når Dylan (og noen andre) synger Dylan.
 • Juul, Kjersti & Aasgaard, Reidar (2012, 06. januar). Glemt barndom.  Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar (red.) (2011). Bibelen.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Evangeliet etter Johannes (bokmålsoversettelse).
 • Aasgaard, Reidar (2011). Fra slangen til Satan: Monstre i den bibelske kulturtradisjon.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Første, Andre og Tredje Johannes-brev (bokmålsoversettelse).
 • Aasgaard, Reidar (2011). Growing up in early Constantinople: life in a Christian city from a child's perspective.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Johannes' åpenbaring (bokmålsoversettelse).
 • Aasgaard, Reidar (2011). Med Bibel i Babel: Bob Dylan som skriftlærd.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Med Bibel i Babel: Om den skriftlærde Dylan. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  191(21), s 20- 21
 • Aasgaard, Reidar (2011). Paulus' tredje brev til korinterne.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Paulusbrevene: autentiske brev, deuteropaulinske brev og pastoralbrevene (bokmålsoversettelse).
 • Aasgaard, Reidar (2011). Peters gjerninger, noter på s. 385-88.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Satan - monsteret over alle monstre.
 • Aasgaard, Reidar; Kvalvaag, Robert & Botvar, Pål Ketil (2011). Intro, I: Pål Ketil Botvar; Reidar Aasgaard & Robert Kvalvaag (red.),  Bob Dylan. Mannen, myten og musikken.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-019-9.  Forord.  s 11 - 13
 • Ingul, Tormod & Aasgaard, Reidar (2011, 23. mars). Intervju om Dylan på norgesbesøk. [Radio].  NRK P1.
 • Rogstad, Britt & Aasgaard, Reidar (2011, 12. februar). De dødes kabinett.  Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Barn i tidlig kristendom - en prosjektskisse.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Bjørn Helge Sandvei, Ernst Baasland, Karl Olav Sandnes: I Paulus' fotspor. Bibel- og kulturguide til Hellas (Oslo: Verbum, 2008). Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  81(3), s 225- 226
 • Aasgaard, Reidar (2010). Bokrevy/omtale av Torrey Seland (red.): "Lær meg din vei ..." Kristen trosopplæring i går og i dag. En historisk oversikt. Tapir akademisk forlag, Trondheim 2009. Prismet.  ISSN 0032-8847.  61(1), s 69- 71
 • Aasgaard, Reidar (2010). Childhoods A.D. 400: Three Saints on Christian Upbringing.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Christian Views of Greek and Roman Religion, In Michael Gagarin (ed.),  The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome (7 volumes).  Oxford University Press.  ISBN 9780195170726.  Bind 6.  s 110 - 111
 • Aasgaard, Reidar (2010). En moderne andaktsbok. Bokomtale av Henrik Syse, Måtehold i grådighetens tid (Cappelen Damm, Oslo 2009). Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(1), s 135- 135
 • Aasgaard, Reidar (2010). Gamle bekjennelser i ny drakt. Bokomtale av Augustin, Confessiones i ny, fullstendig oversettelse. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Henry Wansbrough, The Use and Abuse of the Bible: A Brief History of Biblical Interpretation. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  81(4), s 311- 313
 • Aasgaard, Reidar (2010). Historiens mål og mening: Har en gammel kirkefader noe å si om det? Om Augustins De civitate Dei (413-27).
 • Aasgaard, Reidar (2010). 'Let the little children come to me.' Childhood and children in early Christianity. The Journal of Ecclesiastical History.  ISSN 0022-0469.  61(4), s 793- 794 . doi: 10.1017/S002204691000151X
 • Aasgaard, Reidar (2010). Rampegutten Jesus: Hva kan det apokryfe Tomas' barndomsevangelium fortelle om barndommens historie?.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Retelling the childhood of Jesus: Evidence from the Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Satanisk aften: djevelen på godt og ondt.
 • Aasgaard, Reidar (2009, 02. april). Bok i P2: NRK-program om Augustins "Bekjennelser". [Radio].  NRK P2.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Father and Child Reunion: The Story of Joseph.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Fra bibeloversetterens verksted.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Historiens nytte: Hvorfor lese Plotin? Omtale av Emilsson, Plotinus on Intellect (Oxford 2007). Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(3-4), s 166- 167
 • Aasgaard, Reidar (2009). Kjønn og kropp i antikken. Omtale av Gilhus, Seim og Vidén, Farsmakt og moderskap i antikken (Oslo 2009). Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(3-4), s 148- 150
 • Aasgaard, Reidar (2009). Mann eller marionett? (Idé)historien om Josef, Jesu far, i tidlig kristendom.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Notat, høring om sarks i oversettelsen av Det nye testamentet.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Presentasjon av boka The Childhood of Jesus: Decoding the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. jun. 2010 11:56 - Sist endret 2. mai. 2014 17:59