Reidar Aasgaard

Professor
Bilde av Reidar Aasgaard
English version of this page
Telefon +47-22854917
Mobiltelefon +47-99736649
Rom 402 GM
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus 4. etasje HF
Postadresse IFIKK HF Universitetet i Oslo Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Ansvarsområde innen idehistorie

Antikken og middelalderen

 

Faglige interesser og kompetanse

Sosiale strukturer i antikken og middelalderen

Antikkens religioner

Tidlig kristendom

Det nye testamentet

Metoder for tolkning av tekster

Bibelfaglige metoder

Tidligkristne apokryfe skrifter

Augustin

Barndommens historie

Bibeloversettelse

Salmediktning

Språk: latin og gresk

 

Faste undervisningsemner

Antikkens og middelalderens tenkning

Barndommens historie

Senantikken - tro og vantro

Alle tiders Augustin

Emneord: Idehistorie, Religionshistorie, Kristendom, Det nye testamentet, Oldkirken, Kulturhistorie, Oversettelse

Publikasjoner

 

 • The Childhood of Jesus: Decoding the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas, Eugene, Oreg.: Wipf and Stock 2009.
 • El Evangelio de la Infancia de Tomás, Salamanca, Spain: Ediciones Sigueme 2009.
 • Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009 (eds. K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard) (Children and faith in Early Christianity).
 • Augustin: Tre ungdomsdialoger, Oslo: Bokklubben 2009. (Augustine, Three early dialogues, with T.B. Eriksen, translation and notes by R. Aasgaard).
 • Det nye testamentet: studieutgave, Oslo: Bibelselskapet 2008 (The New Testament: Study Edition).
 • My beloved brothers and sisters! Christian Siblingship in Paul, London/New York: T&T Clark Int./Continuum 2004.
 • Augustin: De civitate Dei – Gudsstaten eller Guds by, innledning, utvalg og oversettelse ved R. Aasgaard, Oslo: Pax 2002 (Augustine, De civitate Dei – the City of God: Introduction, selection and translation by R. Aasgaard).

Populærvitenskapelige bøker, formidling

 

 • Skattkisten: Tekster og vers fra den kristne barnelærdommen, Oslo: Verbum 2001, 207 s.
 • Våre vakreste salmer, Oslo: Gyldendal 1999, 143 s.

Artikler og bokkapitler

 • “Ambrose and Augustine: Two Bishops on Baptism and Christian Identity,” in Hellholm, D. et al. (eds.), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, Berlin/New York: de Gruyter, 2010 (30 pp., forthcoming).
 • “Religion, Christian Views of Greek and Roman”, in Gagarin, Michael et al. (eds.), Encyclopedia of Ancient Greece and Rome, Oxford: Oxford University Press, 2010, Volume 6, 210-11.
 • “Uncovering Children's Culture in Late Antiquity: The Testimony of the Infancy Gospel of Thomas,” in Horn, C.B., Phenix, R.R. (eds.), Children in Late Ancient Christianity, Tübingen: Mohr Siebeck 2009, 1-27.
 • “From Boy to Man in Antiquity: Jesus in the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas,” THYMOS: Journal of Boyhood Studies 3 (2009), 3-20.
 • “Barndom i antikken og tidlig kristendom. Hva er det mulig å vite og hva vet vi?” i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 15-29.
 • “Til barnets beste? Samspillet mellom hjem, kirke og skole i tidligkristen opplæring”, i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 143-66.
 • “Tomas’ barndomsevangelium – den første kristne barnefortelling?” i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 205-19.
 • “Ut i verden: refleksjoner rundt trosopplæring i antikken og i dag” i K.O. Sandnes, O. Skarsaune, R. Aasgaard (red.), Når jeg så skal ut i verden: barn og tro i tidlig kristendom, Trondheim: Tapir 2009, 237-53 (sammen med K.O. Sandnes og O. Skarsaune).
 • “Like a Child: Paul’s Rhetorical Uses of Childhood,” in Marcia J. Bunge et al. (eds.), The Child in the Bible, Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008, 249-77.
 • “Paul as a Child: Children and Childhood in the Letters of Paul”, Journal of Biblical Literature 126 (2007): 129-59.
 • “Brother/Brotherhood,” New Interpreters Dictionary of the Bible Volume 1, Nashville: Abingdon, 2006 (2 pp.).
 • “Children in Antiquity and Early Christianity: Research History and Central Issues,” Familia (UPSA, Spain) 33 (2006): 23-46.
 • “Brothers and Sisters in the Faith: Christian Siblingship as an Ecclesiological Mirror in the First Two Centuries”, Ådna, J. (ed.), The Formation of the Early Church, WUNT 183, Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, 285-316.
 • “Among Gentiles, Jews, and Christians: Formation of Christian Identity in Melito of Sardis”, Aschough, R. (ed.), Religious Rivalries and the Struggle for Success in Sardis and Smyrna, ESCJ, Waterloo: Wilfred Laurier Univ. Press 2005, 156-74, 280-84.
 • “‘Brotherly advice’: Christian siblingship and New Testament paraenesis,” Engberg-Pedersen, T., Starr, J. (eds.), Early Christian Paraenesis in Context, BZNW 125, Berlin/New York: W. de Gruyter 2004, 237-65.
 • “Brothers in Brackets? A Plea for Rethinking the Use of [ ] in NA/UBS”, Journal for the Study of the New Testament 26/2004, 301-21.
 • “‘Kvart folk og tungemål sin lovsong fram skal bere.’ En sammenlikning av de danske, svenske og norske salmebøkene”, NTT 105/2004, 129-48.
 • “Barn og familie i Bibelens verden: noen nye fagbøker”, STK 80/2004, 127-33.
 • Role ethics’ in Paul: The Significance of the Sibling Role for Paul’s Ethical Thinking”, New Testament Studies 48/2002, 513-30.
 • Aasgaard, Reidar (2015). Growing Up in Constantinople: Fifth-Century Life in a Christian City from a Child's Perspective, In  Children and Family in Late Antiquity. Life, Death and Interaction.  Peeters Publishers.  ISBN 9789042931350.  Kapittel 7.  s 135 - 167
 • Aasgaard, Reidar (2015). Over måte fullt av nåde: Norsk salmebok 2013 i norsk salmeboktradisjon. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  2-3, s 180- 191
 • Aasgaard, Reidar (2015). The Bible and Children, In  Oxford Bibliographies.  Oxford University Press.  ISBN 9780199791231.  Bibliografisk kapittel.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Apokryf barndom - jenter og gutter i senantikke barndomsevangelier. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (1), s 68- 79
 • Aasgaard, Reidar (2014). "What point is there for me in other people hearing my confessions?" Prayer and Christian Identity in Augustine's Confessions, In  Early Christian Prayer and Identity Formation.  Mohr Siebeck.  ISBN 9783161535208.  Kapittel.  s 267 - 290
 • Aasgaard, Reidar (2013). Augustin - Guds by og den jordiske by, I:  Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3602-1.  kapittel 4.  s 117 - 147
 • Aasgaard, Reidar (2013). Brødre, søstre eller søsken? Kjønn som utfordring i oversettelse av Det nye testamentet, I:  Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi.  Portal forlag.  ISBN 978-82-92712-76-4.  Kapittel.  s 45 - 62
 • Aasgaard, Reidar (2013). Jesus, Paulus og Johannes' åpenbaring - politiske tradisjoner i den tidlige kristendom, I:  Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3602-1.  kapittel 3.  s 91 - 116
 • Aasgaard, Reidar (2011). Ambrose and Augustine: Two Bishops on Baptism and Christian Identity, In  Ablution, initiation, and baptism : late antiquity, early Judaism, and early Christianity.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-024751-0.  Kapittel.  s 1253 - 1282
 • Aasgaard, Reidar (2011). Innledende essay, I:  Tidligkristne apokryfer.  Bokklubbens kulturbibliotek.  ISBN 9788252576726.  Innledning.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Med bibel i Babel: Den skriftlærde Dylan, I:  Bob Dylan. Mannen, myten og musikken.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-019-9.  Kapittel.  s 145 - 165
 • Aasgaard, Reidar; Moxnes, Halvor & Seim, Turid Karlsen (2011). Fortolkning, forkynnelse og kjønn: Studiet av Det nye testamente inn i det 21. århundre, I:  Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-500-8.  Kapittel.  s 89 - 116
 • Aasgaard, Reidar (2010). Antikkens aktualitet (Bokrevy over fire antikkrelaterte bøker). Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(2-3), s 139- 142
 • Aasgaard, Reidar (2010). Fra slangen til Satan: Monstre i den bibelske tradisjon. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(4), s 18- 33
 • Aasgaard, Reidar (2010). The Gospel for Early Christian Children: A Re-assessment of the Infancy Gospel of Thomas. Studia patristica.  ISSN 0585-542X.  45, s 439- 444
 • Aasgaard, Reidar (2009). Barn i antikken og tidlig kristendom. Hva er det mulig å vite og hva vet vi?, I:  Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2448-1.  Kap. 1.  s 15 - 29
 • Aasgaard, Reidar (2009). Etterord, noter (faglige kommentarer), bibliografi, I:  Augustin: Tre ungdomsdialoger.  Bokklubbens kulturbibliotek.  ISBN 978-8252569728.  Etterord, noter (faglige kommentarer), bibliografi.  s 249 - 292
 • Aasgaard, Reidar (2009). From Boy to Man in Antiquity: Jesus in the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas . THYMOS: Journal of Boyhood Studies.  ISSN 1931-9045.  3(1), s 3- 20 . doi: 10.3149/thy.0301.3
 • Aasgaard, Reidar (2009). Til barnets beste? Samspillet mellom hjem, kirke og skole i tidligkristen trosopplæring, I:  Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2448-1.  Kap. 7.  s 143 - 166
 • Aasgaard, Reidar (2009). Tomas' barndomsevangelium - den første kristne barnefortelling?, I:  Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2448-1.  Kap. 9.  s 205 - 219
 • Aasgaard, Reidar (2009). Uncovering Children's Culture in Late Antiquity: The Testimony of the Infancy Gospel of Thomas, In  Children in Late Ancient Christianity.  Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16150235-4.  Kapittel nr. 1.  s 1 - 27

Se alle arbeider i Cristin

 • Aasgaard, Reidar (2011). Tidligkristne apokryfer. Bokklubbens kulturbibliotek.  ISBN 9788252576726.  483 s.
 • Botvar, Pål Ketil; Aasgaard, Reidar & Kvalvaag, Robert (2011). Bob Dylan. Mannen, myten og musikken. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-019-9.  247 s.
 • Aasgaard, Reidar (2009). La Infancia de Jesus: El Evangelio Apocrifo del Pseudo-Tomas. Ediciones Sigueme.  ISBN 978-84-301-1708-6.  158 s.
 • Aasgaard, Reidar (2009). The Childhood of Jesus: Decoding the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas. Wipf and Stock Publishers.  ISBN 978-1-60608-126-6.  298 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aasgaard, Reidar (2015). Bibliographical Resources for research on ancient childhood.
 • Aasgaard, Reidar (2015). Bokomtale av Sharon Betsworth: Children in Early Christian Narratives. London: Bloomsbury, 2015.. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  4(4), s 453- 456
 • Aasgaard, Reidar (2015). Masterclass (forelesninger og seminar, fire sesjoner) i Codex Sabaiticus-prosjekt (oversettelse til tysk av Tomas' barndomsevangelium).
 • Aasgaard, Reidar (2015). The Infancy Gospel of Thomas and the Protevangelium of James: Heterodoxy from Below or Orthodoxy from Above?.
 • Aasgaard, Reidar (2015). The Protevangelium of James and the Infancy Gospel of Thomas: Orthodoxy from Above or Heterodoxy from Below?.
 • Aasgaard, Reidar (2015, 30. september). Unges arbeidsmoral imponerer ikke.  Universitas, s. 8.
 • Aasgaard, Reidar (2015, 12. september). Verdens Gang aktuelt: Kropp og nakenhet.  Verdens Gang Helgebilag (s. 34-37).
 • Aasgaard, Reidar & Nickelsen, Trine (2015, 05. november). Antikkens og middelalderens minste: barna verden glemte . [Tidsskrift].  Apollon.
 • Vuolanto, Ville & Aasgaard, Reidar (2015). Children in the Ancient World and the Early Middle Ages. A Bibliography (8th cent. BCE – 8th cent. CE) .
 • Aasgaard, Reidar (2014). Bart D. Ehrman og Michael W. Holmes (red.): The Text of the New Testament in Contemporary Research. Essays on the Status Quaestionis, 2. utg. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  3(1), s 77- 80
 • Aasgaard, Reidar (2014). Childhoods A.D. 400: Three saints (Jerome, Chrysostom, Augustine) on children and their formation.
 • Aasgaard, Reidar (2014, 10. april). Dåp er blitt det nye bryllupet (s. 1, 13-15).  Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar (2014). En kjønnet barndom?.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Hva er et barn? Kunst, kultur og barndommens historie. Kunstløftet.  (3), s 4- 6
 • Aasgaard, Reidar (2014). I Shall Be Released: Bob Dylan og kristen tro.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Introduction to Childhood Studies and to the "Tiny Voices" projects.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Kvinnedagen, Legeforeningen og reservasjonsretten http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1018/thread298844/#post_298844 . Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Med Bibel i Babel: Bob Dylan som teolog.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Samtale med oversetter Aslak Rostad om hans gjendiktning av Hesiod i Gyldendals oversettelsesserie "Kanon".
 • Aasgaard, Reidar (2014). The Protevangelium of James and the Infancy Gospel of Thomas: Orthodoxy from Above versus Heterodoxy from Below?.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Tradisjonalist og visjonær: Bob Dylan som kulturspeil.
 • Aasgaard, Reidar (2014). Vestens barndomshistorie, sett fra USA? Paula Fass (red.), The Routledge History of Childhood in the Western World (Routledge, London/New York, 2014). Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(1), s 150- 152
 • Vuolanto, Ville & Aasgaard, Reidar (2014). Children in the Ancient World and the Early Middle Ages. A Bibliography for Scholars and Students (8th cent. BCE – 8th cent. CE) .
 • Aasgaard, Reidar (2013). Apokryfe barn: jenter og gutter i senantikke barndomsevangelier.
 • Aasgaard, Reidar (2013). Challenges in Writing a Commentary on the Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2013, 03. juli). Deltakelse i Ekko, NRK P2. Samtale: Er nakenhet naturlig? (Om kropp, nakenhet og naturisme gjennom historien og i dag). [Radio].  NRK P2.
 • Aasgaard, Reidar (2013). Djevelens idéhistorie.
 • Aasgaard, Reidar (2013). Spede stemmer fra fortiden: nye perspektiver på barndom i det tidlige Europa (prosjektpresentasjon).
 • Aasgaard, Reidar (2013). Tiny Voices from the Past: New Perspectives on Childhood in Early Europe (project presentation).
 • Aasgaard, Reidar (2013). Tradisjonalist og visjonær: Bob Dylan som speil av vår moderne anglo-amerikanske kultur.
 • Aasgaard, Reidar (2013). Uncovering Childhood in Late Antique Sources: Methodological Considerations (sammen med Ville Vuolanto).
 • Vuolanto, Ville & Aasgaard, Reidar (2013). Uncovering Childhood in Late Antique Sources: Methodological Considerations (Presentation).
 • Aasgaard, Reidar (2012). Childhoods A.D. 400: Three Saints on Christian Upbringing (reworked and extended edition).
 • Aasgaard, Reidar (2012). Dylans identiteter på film: Er han ikke der?.
 • Aasgaard, Reidar (2012). Er Bob Dylan noe å samle på?.
 • Aasgaard, Reidar (2012). Growing up in Constantinople: 5th century life in a Christian city from a child's perspective.
 • Aasgaard, Reidar (2012). "Jakten på det normale barnet". Samtale med Mari Pettersvold.
 • Aasgaard, Reidar (2012). Når Dylan (og noen andre) synger Dylan.
 • Juul, Kjersti & Aasgaard, Reidar (2012, 06. januar). Glemt barndom.  Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Bibelen.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Evangeliet etter Johannes (bokmålsoversettelse).
 • Aasgaard, Reidar (2011). Fra slangen til Satan: Monstre i den bibelske kulturtradisjon.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Første, Andre og Tredje Johannes-brev (bokmålsoversettelse).
 • Aasgaard, Reidar (2011). Growing up in early Constantinople: life in a Christian city from a child's perspective.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Johannes' åpenbaring (bokmålsoversettelse).
 • Aasgaard, Reidar (2011). Med Bibel i Babel: Bob Dylan som skriftlærd.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Med Bibel i Babel: Om den skriftlærde Dylan. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  191(21), s 20- 21
 • Aasgaard, Reidar (2011). Paulus' tredje brev til korinterne.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Paulusbrevene: autentiske brev, deuteropaulinske brev og pastoralbrevene (bokmålsoversettelse).
 • Aasgaard, Reidar (2011). Peters gjerninger, noter på s. 385-88.
 • Aasgaard, Reidar (2011). Satan - monsteret over alle monstre.
 • Aasgaard, Reidar; Kvalvaag, Robert & Botvar, Pål Ketil (2011). Intro, I:  Bob Dylan. Mannen, myten og musikken.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-019-9.  Forord.  s 11 - 13
 • Ingul, Tormod & Aasgaard, Reidar (2011, 23. mars). Intervju om Dylan på norgesbesøk. [Radio].  NRK P1.
 • Rogstad, Britt & Aasgaard, Reidar (2011, 12. februar). De dødes kabinett.  Vårt Land.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Barn i tidlig kristendom - en prosjektskisse.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Bjørn Helge Sandvei, Ernst Baasland, Karl Olav Sandnes: I Paulus' fotspor. Bibel- og kulturguide til Hellas (Oslo: Verbum, 2008). Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  81(3), s 225- 226
 • Aasgaard, Reidar (2010). Bokrevy/omtale av Torrey Seland (red.): "Lær meg din vei ..." Kristen trosopplæring i går og i dag. En historisk oversikt. Tapir akademisk forlag, Trondheim 2009. Prismet.  ISSN 0032-8847.  61(1), s 69- 71
 • Aasgaard, Reidar (2010). Childhoods A.D. 400: Three Saints on Christian Upbringing.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Christian Views of Greek and Roman Religion, In  The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome (7 volumes).  Oxford University Press.  ISBN 9780195170726.  Bind 6.  s 110 - 111
 • Aasgaard, Reidar (2010). En moderne andaktsbok. Bokomtale av Henrik Syse, Måtehold i grådighetens tid (Cappelen Damm, Oslo 2009). Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(1), s 135- 135
 • Aasgaard, Reidar (2010). Gamle bekjennelser i ny drakt. Bokomtale av Augustin, Confessiones i ny, fullstendig oversettelse. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Henry Wansbrough, The Use and Abuse of the Bible: A Brief History of Biblical Interpretation. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  81(4), s 311- 313
 • Aasgaard, Reidar (2010). Historiens mål og mening: Har en gammel kirkefader noe å si om det? Om Augustins De civitate Dei (413-27).
 • Aasgaard, Reidar (2010). 'Let the little children come to me.' Childhood and children in early Christianity. The Journal of Ecclesiastical History.  ISSN 0022-0469.  61(4), s 793- 794 . doi: 10.1017/S002204691000151X
 • Aasgaard, Reidar (2010). Rampegutten Jesus: Hva kan det apokryfe Tomas' barndomsevangelium fortelle om barndommens historie?.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Retelling the childhood of Jesus: Evidence from the Infancy Gospel of Thomas.
 • Aasgaard, Reidar (2010). Satanisk aften: djevelen på godt og ondt.
 • Aasgaard, Reidar (2009, 02. april). Bok i P2: NRK-program om Augustins "Bekjennelser". [Radio].  NRK P2.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Father and Child Reunion: The Story of Joseph.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Fra bibeloversetterens verksted.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Historiens nytte: Hvorfor lese Plotin? Omtale av Emilsson, Plotinus on Intellect (Oxford 2007). Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(3-4), s 166- 167
 • Aasgaard, Reidar (2009). Kjønn og kropp i antikken. Omtale av Gilhus, Seim og Vidén, Farsmakt og moderskap i antikken (Oslo 2009). Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(3-4), s 148- 150
 • Aasgaard, Reidar (2009). Mann eller marionett? (Idé)historien om Josef, Jesu far, i tidlig kristendom.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Notat, høring om sarks i oversettelsen av Det nye testamentet.
 • Aasgaard, Reidar (2009). Presentasjon av boka The Childhood of Jesus: Decoding the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. jun. 2010 11:56 - Sist endret 2. mai. 2014 17:59