Hvem kontakter jeg ved ILOS?

Generelle henvendelser

Hvis du kontakter oss på e-post eller telefon med spørsmål som krever at vi sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernhensyn oppgi følgende informasjon:

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • Semesterregistrert adresse
 • Studieprogram
 • Siste avlagte eksamen ved UiO (dersom du har avlagt emner her)

 

Ekspedisjonskontoret

Niels Treschows hus, 8. et., rom 803

Åpent : Man-fre: 12:30 - 15:00

Telefon: 22 85 69 12

E-post: henvendelser@ilos.uio.no

Studieveiledning emner, studieretninger og årsenheter ILOS

 • emner og emnegrupper innen fagområdene
 • oppbygging og gjennomføring av studieløp
 • kvalitetssikring og evaluering av emnene
 • praktisk rundt undervisning
 • oppbygging av bachelor- og mastergrader
 • redusert studieprogresjon, permisjon og utsatt studiestart
 • studierett og krav til progresjon
 • opptakskrav til masterprogrammene
 • Studier i utlandet
 • Kompetansebevissthet og arbeidslivsrelevans

 

 • Allmenn litteraturvitenskap og estetiske studier: studiekonsulent Håkon Kristensen

 

 

 • Engelsk årsenhet, master i engelsk språk  og Lingustics and its Applications in a Multilingual Society: studiekonsulent Mia Brunelle Jønnum

 

 

 

 • Nederlandsk og tysk: studiekonsulent Line Melå

 

 

 • Spansk, portugisisk og Latin-Amerika-studier, samt SPR4104 - Innføring i statistiske metoder for språk og litteratur: studiekonsulent Kristin Marie Veum

Studieveiledning eksamen

 • tilrettelegging og avvikling av eksamen (skriftlig eksamen administreres av HFs eksamenskontor)
 • obligatoriske undervisningsaktiviteter
 • kontaktperson ved levering av masteroppgaver
 • begrunnelser
 • klagesaker
 • fuskesaker
 • Engelsk, Nord-Amerika-studier, oversettelsesstudier, nederlandsk, tysk, og fransk: studiekonsulent Cecilia Ingulstad

 

 

Delstudier i utlandet

 • Studere i utlandet
 • Internasjonalisering: Student- og lærermobilitet
 • Internasjonalt prosjektsemester

 

Lisbeth Larsen

Internasjonaliseringskonsulent

Studentmidler

 • faglig-sosiale midler
 • trykkestøtte
 • reisestøtte

Anna Kristine Høyem

studiekonsulent

Kontaktperson for studenter med nedsatt funksjonsevne ved ILOS

 

Studieleder

 • Leder for studieadministrasjonen
 • Læringsmiljøkontakt
 • Studiekvalitet

Faglige spørsmål

Kontaktinformasjon til den enkelte lærer finner du på emnets semesterside.

Oversikt over ILOS' emner

Studentdemokrati ved ILOS

IT-tjenester

 • brukernavn og passord
 • Fronter
 • IT-kurs

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • studietilbud
 • studieveiledning
 • tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier

HF-studieinfo

Telefon: 22 85 62 93 (kl. 915)
E-post: hf-studieinfo@hf.uio.no

 

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15