Personer med emneord «Edisjonsfilologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand Førsteamanuensis +47-22854896 a.m.b.bjorkoy@iln.uio.no Edisjonsfilologi, Tekstkritikk, Norske forfattere, Barnelitteratur, Nordisk litteratur, Litteratur og litteraturvitenskap
Bilde av Nina Marie Evensen Evensen, Nina Marie Forsker +47-22858687 +47-92060359 n.m.evensen@ibsen.uio.no Redaktør, Ibsen, Edisjonsfilologi
Bilde av Christian Janss Janss, Christian Førsteamanuensis +47-22856871 christian.janss@ilos.uio.no Edisjonsfilologi, Tyskspråklig litteratur, Ibsen, Poesi, Oversettelse
Bilde av Jon Gunnar Jørgensen Jørgensen, Jon Gunnar Professor i norrøn filologi +47-22857636 j.g.jorgensen@iln.uio.no Sagalitteratur, Norrøn filologi, Edisjonsfilologi, Tekstkritikk, Historiografi, Norrønt språk, Islandsk
Bilde av Elise Kleivane Kleivane, Elise Forskar +47 22 85 71 15 + 47 917 84 239 elise.kleivane@iln.uio.no Sagaer, Religiøse tekster, Runer, Norrøn religion, Litteraturhistorie, Middelalderstudier, Epigrafikk, Innskrifter, Nordisk kultur og historie, Norrønt, Vikinger, Edisjonsfilologi, Språkhistorie, Translation Studies, Bokhistorie, Litteratur og litteraturvitenskap, Bokstavinnskrifter, Runologi
Bilde av Claudia Lingscheid Lingscheid, Claudia Førstelektor +47-22856873 claudia.lingscheid@ilos.uio.no Tysk språk, Tysk litteratur, middelalderhåndskrifter, Middelalderstudier, Tysk, Edisjonsfilologi
Bilde av Mats Malm Malm, Mats Professor II +47-22854255 mats.malm@ikos.uio.no nordisk litteratur, kulturarv, antiken, digital humaniora, litteraturvitenskap, edisjonsfilologi
Bilde av Anastasia Maravela Maravela, Anastasia Professor +47-22856843 anastasia.maravela@ifikk.uio.no Epos, Antikken, Papyrologi, Narrativanalyse, Antikkens medisin, Gresk, Edisjonsfilologi, Intertekstualitet, Lyrikk, Leksikografi, Klassiske språk, Semantikk
Bilde av Christian-Emil Smith Ore Ore, Christian-Emil Smith Førsteamanuensis +47-22856968 90117410 90117410 c.e.s.ore@iln.uio.no Informsjonsarkitektur, Humanistisk informatikk, Edisjonsfilologi, Begrepsmodellering, Afrikanske språk, Ontologi, Tekstkoding, Digitial humaniora, Leksikografi
Bilde av Espen Smith Ore Ore, Espen Smith Overingeniør +47-22 858189 +47-913 907 48 / +30-695 555 0615 e.s.ore@iln.uio.no Digital Humaniora, Edisjonsfilologi, XML, Tekstdatabaser, Tekstkoding, Relasjonsdatabaser
Bilde av Annika Rockenberger Rockenberger, Annika Stipendiat +47 - 22 85 68 88 annika.rockenberger@ilos.uio.no Litteratur, Tysk litteratur, Litteraturvitenskap, Edisjonsfilologi, Digital Humaniora, Filosofi, Normativitet