Søk


Viser treff 1–20 av 74 for «Tellef Kvifte»

Tellef Kvifte - Institutt for musikkvitenskap

Tellef Kvifte Professor i musikkvitskap og ein sentral aktør ved IMV, særskilt innan folkemusikk, verdsmusikk, musikkteknologi og rytmeforsking...

Tellef Kvifte: 'Folkemusikk og folkedans' - Institutt for musikkvitenskap

Tellef Kvifte: 'Folkemusikk og folkedans' Teksthefte til programserie i fjernsynet om folkemusikk og folkedans. Tellef Kvifte var redaktør for...
Treff fra uio.no

Tellef Kvifte må melde avbud … - MUS2371 - Vår 2009 - Universitetet i Oslo

Tellef Kvifte: 'Musikkteori for folkemusikk: en innføring' - Institutt for musikkvitenskap

Tellef Kvifte: 'Musikkteori for folkemusikk: en innføring' Tellef Kvifte skrev i 2000 lærebok om musikkteori i folkemusikk. Utgitt av Norsk...

Tellef Kvifte: 'Instruments and the Electronic Age' - Institutt for musikkvitenskap

Tellef Kvifte: 'Instruments and the Electronic Age' Tellef Kvifte utga boka Instruments and the electronic age: toward a terminology for a unified...

Tellef Kvifte: 'Slåttespill for blåsere. Praktisk innføring i instrumental norsk folkemusikk' - Institutt for musikkvitenskap

Tellef Kvifte: 'Slåttespill for blåsere. Praktisk innføring i instrumental norsk folkemusikk' Tellef Kviftes bok fra 1999 er en praktisk innføring i...

Musical meter and software implementations: The case of flexible meters - Department of Musicology

Musical meter and software implementations: The case of flexible meters Tellef Kvifte Department of Musicology University of Oslo The aim of this...

Avhandlinger - Institutt for musikkvitenskap

samhandling: teoretiske perspektiv på musikkterapien. Dr.philos. Bibsys 1986 [publisert 1987] Kvifte, Tellef Utstillingsgjenstand eller redskap i bruk? Et...

Vår tids lydrom - Institutt for musikkvitenskap

Berkaak Tellef Kvifte Ingrid Mørseth Tolstad Hans Weisethaunet Ylva Rønning Østvik Detaljert oversikt over deltakere

Musical Gestures (2004-2007) - Department of Musicology

Hallgjerd Aksnes Even Ruud Egil Haga Tellef Kvifte Detailed list of participants Involved research groups Projects Funding The Research Council of Norway and...

Midway assessment Bjørnar Sandvik - Department of Musicology

: Comments by, and discussion with Tellef Kvifte Plenary discussion You can request a link for the event by contacting Ellen Filmberg (ellen.filmberg...

Rhythm in the Age of Digital Reproduction - Department of Musicology

Rhythm in the Age of Digital Reproduction Instruments, authenticity and agency Tellef Kvifte Department of Musicology University of Oslo The relation...

Rhythm in the Age of Digital Reproduction - Institutt for musikkvitenskap

-Hanssen (MA-student) Mats Johansson (assosiert forsker) Tellef Kvifte (assosiert forsker) Detaljert oversikt over deltakere

Rhythm in the Age of Digital Reproduction - micro-rhythmic relationships in computer based, groove oriented music - Department of Musicology

Bøhler (MA-student) Kristoffer Carlsen (MA-student) Ragnhild Brøvig-Hanssen (MA-student) Mats Johansson (Associated research fellow) Professor Tellef...

Årsplan 1999 for Institutt for musikk og teater - Institutt for musikkvitenskap

): Kvifte, Tellef, professor Thedens, Hans-Hinrich, førsteamanuensis Fast vitenskapelig personale ATV (teatervitenskap): Helgheim, Kjell, professor Hov, Live...

Årsplan 1998 for Institutt for musikk og teater - Institutt for musikkvitenskap

folkemusikksamling) Kvifte, Tellef, professor Thedens, Hans-Hinrich, førsteamanuensis Fast vitenskapelig personale ATV (teatervitenskap): Helgheim, Kjell, professor...

Årsrapport 1998 for Institutt for musikk og teater - Institutt for musikkvitenskap

1999/2000.) Fast vitenskapelig personale NFS (Norsk folkemusikksamling): Kvifte, Tellef, professor Thedens, Hans-Hinrich, førsteamanuensis Fast...

Postponed! IMV PhD Midway Assessment for Bjørnar Sandvik - Institutt for musikkvitenskap

postponed until late January 2021. To comment on the candidate's work, we have invited professor Tellef Kvifte of the University of South-Eastern Norway. Tid...

Contemporary Soundspaces: Acoustemology and Musical Agency - Department of Musicology

Weisethaunet Participants Hans Weisethaunet Odd Are Berkaak Tellef Kvifte Ingrid Mørseth Tolstad Detailed list of participants

Publications - Department of Musicology

, University of Westminster, London, September 18th-19th Kvifte, Tellef. 2005. "On musicological studies of music production - a process oriented approach" Paper...

Musikk, identitet og musikkformidling - Institutt for musikkvitenskap

Musikk, identitet og musikkformidling Even Ruud og Tellef Kvifte Forord 2000 I 1987 skrev Even Ruud og jeg en tekst under tittelen Musikk, identitet...