Søk


Viser treff 1–20 av 191 for «Tellef Kvifte»

Tellef Kvifte - Institutt for musikkvitenskap

Tellef Kvifte Professor i musikkvitskap og ein sentral aktør ved IMV, særskilt innan folkemusikk, verdsmusikk, musikkteknologi og rytmeforsking...

Tellef Kvifte: 'Musikkteori for folkemusikk: en innføring' - Institutt for musikkvitenskap

Tellef Kvifte: 'Musikkteori for folkemusikk: en innføring' Tellef Kvifte skrev i 2000 lærebok om musikkteori i folkemusikk. Utgitt av Norsk...
Treff fra uio.no

Tellef Kvifte må melde avbud … - MUS2371 - Vår 2009 - Universitetet i Oslo

Tellef Kvifte: 'Folkemusikk og folkedans' - Institutt for musikkvitenskap

Tellef Kvifte: 'Folkemusikk og folkedans' Teksthefte til programserie i fjernsynet om folkemusikk og folkedans. Tellef Kvifte var redaktør for...

Tellef Kvifte: 'Instruments and the Electronic Age' - Institutt for musikkvitenskap

Tellef Kvifte: 'Instruments and the Electronic Age' Tellef Kvifte utga boka Instruments and the electronic age: toward a terminology for a unified...

Tellef Kvifte: 'Slåttespill for blåsere. Praktisk innføring i instrumental norsk folkemusikk' - Institutt for musikkvitenskap

Tellef Kvifte: 'Slåttespill for blåsere. Praktisk innføring i instrumental norsk folkemusikk' Tellef Kviftes bok fra 1999 er en praktisk innføring i...

Musical meter and software implementations: The case of flexible meters - Department of Musicology

Musical meter and software implementations: The case of flexible meters Tellef Kvifte Department of Musicology University of Oslo The aim of this...

Rhythm in the Age of Digital Reproduction - micro-rhythmic relationships in computer based, groove oriented music - Department of Musicology

Bøhler (MA-student) Kristoffer Carlsen (MA-student) Ragnhild Brøvig-Hanssen (MA-student) Mats Johansson (Associated research fellow) Professor Tellef...

Rhythm in the Age of Digital Reproduction - Institutt for musikkvitenskap

-Hanssen (MA-student) Mats Johansson (assosiert forsker) Tellef Kvifte (assosiert forsker) Detaljert oversikt over deltakere

Avhandlinger - Institutt for musikkvitenskap

samhandling: teoretiske perspektiv på musikkterapien. Dr.philos. Bibsys 1986 [publisert 1987] Kvifte, Tellef Utstillingsgjenstand eller redskap i bruk? Et...

Rhythm in the Age of Digital Reproduction - Department of Musicology

Rhythm in the Age of Digital Reproduction Instruments, authenticity and agency Tellef Kvifte Department of Musicology University of Oslo The relation...

kvifte-nime2006.pdf - Department of Musicology

Towards a Coherent Terminology and Model of Instrument Description and Design Tellef Kvifte Dept. of musicology University of Oslo P.O.Box 1017...

Contemporary Soundspaces: Acoustemology and Musical Agency - Department of Musicology

Weisethaunet Participants Hans Weisethaunet Odd Are Berkaak Tellef Kvifte Ingrid Mørseth Tolstad Detailed list of participants

Vår tids lydrom - Institutt for musikkvitenskap

Kontakt Prosjektleder Professor Hans Weisethaunet Deltakere Odd Are Berkaak Tellef Kvifte Ingrid Mørseth Tolstad Hans Weisethaunet Ylva Rønning Østvik...

Publications - Department of Musicology

, University of Westminster, London, September 18th-19th Kvifte, Tellef. 2005. "On musicological studies of music production - a process oriented approach" Paper...

Rhythm in the Age of Digital Reproduction - Department of Musicology

Rhythm in the Age of Digital Reproduction Presentations Anne Danielsen, Tellef Kvifte and Hans T. Zeiner-Henriksen will present papers at the 2006...

Nytt NFR-prosjekt til IMV! - Institutt for musikkvitenskap

av disse var forskningsprosjektet Contemporary Soundspaces:\ Acoustemology and Musical Agency ledet av Hans Weisethaunet fra IMV. Tellef Kvifte (IMV...

Musikk, identitet og musikkformidling - Institutt for musikkvitenskap

Musikk, identitet og musikkformidling Even Ruud og Tellef Kvifte Forord 2000 I 1987 skrev Even Ruud og jeg en tekst under tittelen Musikk, identitet...

Anne Danielsen: 'Musical Rhythm in the Age of Digital Reproduction' - Institutt for musikkvitenskap

contributed to the publication: Kristoffer Yddal Bjerke, Ragnhild Brøvig-Hanssen , Kristoffer Carlsen, Anne Danielsen , Mats Johansson, Tellef Kvifte, Maria A.G...

Norsk musikkhistorisk bibliografi - Institutt for musikkvitenskap

Norsk musikkhistorisk bibliografi Denne bibliografien er utarbeidet av førstebibliotekar Øyvind Norheim, Nasjonalbiblioteket, Oslo, for Norges musikkh

Musikken på CD-ene - Institutt for musikkvitenskap

Selskap, utgivelsesnummer Tid Forhistorisk tid — bronsealder — jernalder 1 Signal Gunnar Rugstad, bronselur NFS/NRK 0:38 2 Bånsull Tellef Kvifte, beinfløyte...