Avhandlinger

En oversikt over avhandlinger i musikkvitenskap levert ved UiO fra 1913 til i dag.

Alle typer avhandlinger er inkludert i oversikten. Da doktorgradsavhandlinger var mindre vanlig før, er hovedfagsoppgaver fram til 1975 inkludert for å gi et bedre inntrykk av det tematiske omfanget i fagets historie. Oversikt over hovedoppgaver og masteroppgaver etter 1975 finnes i DUO.

Øverst i oversikten kan du velge å sortere avhandlingene etter år, navn, tittel eller grad.

 

År Navn Tittel Grad Relevante lenker
2019 Tejaswinee Kelkar Computational Analysis of Melodic Contour and Body Movement Ph.d.

Bibsys

DUO

2018 Thomas Erma Møller Sources, Structure and Surface: Philological and Analytical Studies in Fartein Valen’s Orchestral Works Ph.d. Bibsys
2017 Kai Arne Hansen Fashioning Pop Personae: Gender, Personal Narrativity, and Converging Media in 21st Century Pop Music Ph.d. Bibsys
2017 Ingrid Mørseth Tolstad Snowflake Music: A Music Production Company in the Making Ph.d.

Bibsys

2016 Mari Romarheim Haugen Music-Dance. Investigating Rhythm Structures in Brazilian Samba and Norwegian Telespringar Performance Ph.d.

Bibsys

DUO

2016 Bjørn Morten Christophersen Panoramic Constraints: A Study of Johan Svendsen’s Musical Sketches and Exercises Ph.d.

Bibsys

DUO

2016 Øyvin Dybsand Johan Halvorsen (1864-1935). En undersøkelse av Johan Halvorsens kunstneriske virke og en stilistisk gjennomgang av hans komposisjoner. Med en tematisk verkoversikt og en kronologisk fortegnelse over Halvorsens konsertvirksomhet Ph.d.

Bibsys

DUO

2015 Erlend Skaatan Hegdal Charleston i Grukkedalen – Afrikansk-amerikanske artister i Norge før 1940 Ph.d. Bibsys
2014 Birgitte Sandve Staging the real: identity politics and urban space in mainstream Norwegian rap Music Ph.d.

Bibsys

DUO

2014 Jon Mikkel Broch Ålvik Scratching the Surface. Marit Larsen and Marion Ravn: Popular Music in a Transcultural Context  Ph.d.

Bibsys

DUO

2014 Svein Hundsnes Nytt lys på Tsjajkovskij Dr. philos

Bibsys

DUO

2014 Tormod Wallem Anundsen Mainstream or marginal? A study of the musical practices of three African immigrant performers in Norway Ph.d. Bibsys
2013 Ingeborg Lunde Vestad Barns bruk av fonogrammer. Om konstituering av musikalsk mening i barnekulturelt perspektiv Ph.d.

Bibsys

DUO

2013 Jon Refsdal Moe Prince of Fools? - A Close Reading of Antonin Artaud's Le Théâtre et son Double Ph.d. Bibsys
2013 Høgåsen-Hallesby, Hedda Salome ever and never the same: (re)productions of a canonized opera. Ph.d. Bibsys
2013 Brøvig-Hanssen, Ragnhild Music in Bits and Bits of Music: Signatures of Digital Mediation in Popular Music Recordings. Ph.d. Bibsys
2013 Bøhler, Kjetil Klette Grooves, Pleasures and Politics in Salsa Cubana. The Musicality of Cuban Politics and The Politics of Salsa Cubana Ph.d. Bibsys
2012 Edwards, Peter Tradition and the Endless Now. A Study of György Ligeti’s Le Grand Macabre. Ph.d. Bibsys
2012 Holopainen, Risto Self-organised sound with autonomous instruments: aesthetics and experiments Ph.d.

Bibsys

DUO

2011 Hestholm, Marion

Fragments, flights, and forms: montage as a constructive principle in twentieth-century music.

Ph.d.

Bibsys

2010 [publisert 2011]

Enge, Håvard

Music reading poetry: Hans Zender's musical reception of Hölderlin.

Ph.d.

Bibsys

2010

Zeiner-Henriksen, Hans T.

The ”PoumTchak” Pattern: Correspondences between Rhythm, Sound, and Movement in Electronic Dance Music

Ph.d. Bibsys
2009 Göran, Mia Sansningens poetikk: John Cages estetiske praksis - "a non-knowledge of something that had not yet happened". Ph.d.

Bibsys

DUO

2009 [publisert 2010]

Johansson, Mats

Rhythm into Style: Studying Asymmetrical Grooves in Norwegian Folk Music

Ph.d. Bibsys
2008 Eriksen, Asbjørn Ø. Sergej Rachmaninovs tre symfonier: en studie i struktur, plot og intertekstualitet. Dr.philos. Bibsys

2008

Haga, Egil

Correspondences between music and body movement.

Ph.d.

Bibsys

DUO

2008 Lindvig, Kyrre Tromm

"Wir fahren auf der Autobahn": Kraftwerk and constructions of Germanness

Ph.d. Bibsys

2007 [publisert 2008]

Refsum Jensenius, Alexander Action - sound : developing methods and tools to study music-related body movement. Ph.d.

Bibsys

DUO

2006 [publisert 2007] Mattes, Arnulf Reflected colours - reflective forms: on the interpretation of Arnold Schoenberg's late chamber music works Dr.art. Bibsys
2006

Furnes, Odd Torleiv

Musical Memory, Attention, and the Hit

Ph.d. Bibsys
2006 Langdalen, Jørgen The rhetoric of a reform: Gluck and Rousseau Ph.d. Bibsys
2005 Skaadel, Håvard Musical-rhetorical devices in the small concertato motets of Henry du Mont (ca. 1610-1684): conventions and modernity in a mid-17th-century musical aesthetic of proportions and emotional representation Dr.art. Bibsys
2004 Knudsen, Jan Sverre

Those that fly without wings – music and dance in a Chilean immigrant community

Dr.art. Bibsys
2004 Kolltveit, Gjermund Jew's harps in European archaeology Dr.art. Bibsys
2003 Skårberg, Odd Da Elvis kom til Norge: stilbevegelser, verdier og historiekonstruksjon i rocken fra 1955 til 1960 Dr.art.

Bibsys

2003 Stige, Brynjulf Elaborations toward a notion of community music therapy Dr.art. Bibsys
2002 Aksnes, Hallgjerd Perspectives of musical meaning: a study based on selected works by Geirr Tveitt. Dr.art. Bibsys
2002 Dyndahl, Petter Musikk/teknologi/didaktikk: om digitalisert musikkundervisning, dens diskursivitet og (selv)ironi. Dr.art.

Bibsys

E-bok

2001/2002 Hovland, Erlend Le déplacement ontologique de l'œuvre musicale: une étude de l'écriture orchestrale de Gustav Mahler. Dr.art. Bibsys
2001 Danielsen, Anne

Presence & pleasure: a study in the funk grooves of James Brown and Parliament.

Dr.art.

Bibsys

DUO

2001 Thedens, Hans-Hinrich Untersuch den ganzen Mann - so wie er vor Dir steht: Der Spielmann Salve Austenå

 

Dr.philos. Bibsys
2000 [publisert 2001] Larsen, Ove Drevjaslåttenes estetikk: verdinormer nedfelt i en folkelig uttrykksform Dr.art. Bibsys
2000 [publisert 2001] Nesheim, Elef Modernismens døråpner i Norge: Finn Mortensens musikk i lys av norsk etterkrigsmodernisme Dr.philos.

Bibsys

DUO

2000 [publisert 2001] Varkøy, Øyvind Musikk for alt (og alle): om musikksyn i norsk grunnskole Dr.art. Bibsys
2000 Kjerschow, Peder Christian Fenomen og mening: musikken som førspråklig tiltale. Dr.philos. Bibsys
1998 [publisert 1999] Attinger, Gisela A comparative study of chant melodies from fragments of the lost Nidaros antiphoner. Dr.art. Bibsys
1997 Weisethaunet, Hans The performance of everyday life: the Gāine of Nepal. Dr.art. Bibsys

1995
[publisert 1996]

Guldbrandsen, Erling E. Tradisjon og tradisjonsbrudd: en studie i Pierre Boulez: Pli selon pli - portrait de Mallarmé. Dr.art. Bibsys
1995

Lysdahl, Anne Jorunn Kydland

Sangen har lysning: studentersang i Norge på 1800-tallet. Dr.philos.

Bibsys

E-bok

1995
[publisert 1997]

Tjøme, Berit Kvinge The articulation of sonata form in atonal works by Fartein Valen: analyses of his Violin concerto, op. 37 and Symphony no. 3, op. 41. Dr.art. Bibsys
1995
[publisert 1997]
Wikshåland, Ståle

'En melodi som unnslipper, en innskrift som består' Studier i Claudio Monteverdi og musikalsk barokk.

Dr.philos.

Bibsys

E-bok

1993
[publisert 1994]

Godøy, Rolf Inge Formalization and epistemology: doctor artium thesis. Dr.art. Bibsys
1992 Jørgen Langdalen Linguaggio curioso: sang og retorikk i venetiansk opera. Mag.art. Bibsys
1987 [publisert 1988] Ruud, Even Musikk som kommunikasjon og samhandling: teoretiske perspektiv på musikkterapien. Dr.philos. Bibsys
1986 [publisert 1987] Kvifte, Tellef Utstillingsgjenstand eller redskap i bruk? Et spilleteknisk perspektiv på musikkinstrumenter Dr. philos. Bibsys
1980 [publisert 1981] Bjørkvold, Jon-Roar

Den spontane barnesangen - vårt musikalske morsmål : en undersøkelse av førskolebarns sang i tre barnehager i Oslo.

Dr.philos.

Bibsys

E-bok

1978 Kvifte, Tellef Om variabilitet i framføring av hardingfeleslåtter: utkast til en analysemodell Mag.art. Bibsys
1977 [publisert 1979] Rugstad, Gunnar Christian Sinding, 1856-1941: en biografisk og stilistisk studie. Dr.philos.

Bibsys

E-bok

1977 Sæta, Olav Engerdalsmusikk spilt på fele av Embret Lund og Helmer Kjølvang: en skisse av dem som spelemenn og en analyse av musikken Cand.philol. Bibsys
1975 Kjønsberg, Knut Håvard Allemandene i Bachs klaversuiter - med særlig henblikk på stilutvikling. Cand.philol. Bibsys
1975 Reitan, Lorentz Arne Nordheims Eco og Floating: en undersøkelse av det musikalske materialet og dets behandling, og en sammenligning av verkene. Cand.philol. Bibsys
1975 Sveinall, Anne-Karin Liestølætta og vokaltradisjonen i Åseral. Cand.philol. Bibsys
1975 Syvertsen, Emil Otto Populærmusikk og kristen forkynnelse: analyse og vurdering av den nye og populære kirkemusikk, særlig med henblikk på Ten Sing-bevegelsen innen Den norske kirke, - fra teologisk og musikalsk synsvinkel. Cand.philol. Bibsys
1975 Sæle, Gun Barnesangbøker utgitt i Norge 1833 - 1974: En oversikt over den utvikling som har foregått i barnesanglitteraturen i denne perioden. Cand.philol. Bibsys
1975/1974 Teien, Kolbjørn Et evangelisk-luthersk syn på musikken, forsøkt anvendt i analysen av enkelte kirkemusikalske verker av Knut Nystedt. Cand.philol. Bibsys
1974 Bergheim, Irene

Lærebøker i musikk for barneskolen: historisk oversikt over sang/musikkfagets utvikling, samt en orientering om bøker som har vært i bruk i undervisningen fra ca. 1860 til i dag: en analyse og vurdering av de aktuelle lærebøker i vår tid.

Cand.philol. Bibsys
1974 Brose, Ole Kristian Fra bebop til free jazz: stiltrekk i moderne jazz med særlig henblikk på improvisasjon. Cand.philol. Bibsys
1974 Brunsvik, Geir Stravinskys musikkestetikk - en presentasjon og en drøfting. Cand.philol. Bibsys
1974 Bue, Pål Nasjonale ideologier i norsk musikk på 1920-tallet. Mag.art. Bibsys
1974 Høgset, Carl Sangstemmens registerproblem: falsettonenes betydning som element i utviklingen av sangstemmens øvre register i kunstsang: en vurdering på bakgrunn av naturvitenskapelig og sangtekniske teorier. Cand.philol. Bibsys
1974 Norås, Jørgen Det franske musikkteater fra hoffballettens fremkomst til lullys overtagelse av operaprivilegiet. Cand.philol. Bibsys
1974 Næss, Yngve Forløsningen i Wagners musikkdramaer. Mag.art. Bibsys
1974 Ruud, Even Music therapy and its relationship to current treatment theories. Cand.philol. Bibsys
1974 Søbstad, Per Ivar Musikalsk utvikling hos barn i førskolealderen. Cand.philol. Bibsys
1973 Hegre, Per Anders Martin Andreas Udbyes strykekvartetter: en analytisk studie. Cand.philol. Bibsys
1973 Norheim, Øivind Vurderingsproblemet: et forsøk på en klargjøring av vurderingens betydning for den musikk-kritiske virksomheten. Mag.art. Bibsys
1973 Samuelsen, Dag Audun Christian Blom 1782-1861. Cand.philol. Bibsys
1973 Sæther, Gunnar Carsten Carlsen: og hans seriøse komposisjoner, med særlig henblikk på ungdomsverkene. Cand.philol. Bibsys
1972 Jonsborg, Lage Elektrofoner: en historikk og en systematisering. Cand.philol. Bibsys
1972 Kristensen, Arild Friedrich August Reissiger: hans plass i norsk musikkliv med vekt på hans betydning for mannskorsangen [hovedoppgave]. Cand.philol. Bibsys
1972 Linge, Tormod Det tematisk-motiviske forløp og samspillet i Griegs fiolinsonater. Cand.philol. Bibsys
1972 Petersen, Vera Berg Sparre Olsens Aukrust-sanger. Cand.philol. Bibsys
1972 Solhaug, Arne En undersøkelse av Ny Kgl.Saml.138 4: et islandsk graduale-håndskrift fra det 16. århundre. Mag.art. Bibsys
1972 Steinsfjord, Eigil Analyse av Edvard Grieg: Lyriske stykker Op.71. Cand.philol. Bibsys
1972 Trædal, Trygve Harmoniske særtrekk i Griegs slåtter, op. 72. Cand.philol. Bibsys
1972 Tveit, Sigvald Sekvensteknikken i funksjonell musikk med særlig vekt på J.S. Bachs sekvensbruk. Cand.philol. Bibsys
1972 Vollsnes, Arvid O. Ludvig Irgens Jensen: Passacaglia. Mag.art. Bibsys
1971 Bjørklund, Terje Musikkvitenskapelig teoretisering og filosofisk fundering : en studie i musikkvitenskapelig begrepsbruk og en påvisning av kunstfilosofiske relasjoner. Mag.art. Bibsys
1971 Nesheim, Elef

Fra dodekafon struktur til aleatorisk klangflateteknikk: formstudier i Finn Mortensens musikk, basert på Evolution for orchestra op.23, Concerto for piano and orchestra op.25, Sonate für zwei Klaviere op. 26.

Mag.art Bibsys
1971 Stolpe, Steinar Johan Svendsens norske rapsodier: opp. 17, 19, 21 og 22. Cand.philol. Bibsys
1971 Svendsen, Arne Runar Edvard Griegs Vinjesanger: kritiske undersøkelser i det litterære- og musikalske kildematerialet til belysning av sangenes tilblivelse og tekstlig-musikalske utforming. Cand.philol. Bibsys
1971 Wendelborg, Hans Einar Halfdan Kjerulfs mannskorsanger med hovedvekten på et systematiseringsforsøk av harmonikken. Cand.philol. Bibsys
1971 Wollnick, Peter

Arne Nordheims Canzona per orchestra og Epitaffio per orchestra & nastro magnetico: en undersøkelse av klangen som stilelement på bakgrunn av samtidens orkestermusikk.

Mag.art. Bibsys
1970/1969 Ellingsen, John En studie i et utvalg telemarksslåtter: med henblikk på likringsbruken som tonalitetsindikator. Cand.philol. Bibsys
1970 Eriksen, Jan Johan Halvorsen og hans symfonier nr. 1 og 2: - en analyse av verkene. Cand.philol. Bibsys
1970 Hjorthaug, Sigmund

Oscar Borg: Hans betydning for musikklivet i Fredrikshald og hans mannskorsanger.

Cand.philol. Bibsys
1970 Høgberg, Frank Knut Nystedts strykekvartetter, Del 1, En analyse av Knut Nystedts fire strykekvartetter. Del 2, En kartlegging av samklangene i 2. og 3. strykekvartett. Cand.philol. Bibsys
1970/1972 Mortensen, Tore Griegs harmoniske stil i strykekvartetten med særlig henblikk på impresjonistiske trekk: En studie av harmonikken i g-moll kvartetten op.27 og den ufullendte kvartett i F-dur. Cand.philol. Bibsys
1970 Petersen, Arne Ingar Sparre Olsens folkemusikkbearbeidelser for klaver. Cand.philol. Bibsys
1970 Stødle, Håkon Klarinetten i norsk musikk fram til 1830: spesielt med henblikk på bruken av den hos Hans Hagerup Falbe og Waldemar Thrane. Cand.philol. Avhandling i Bibsys
1969 Endresen, Odd J. Studier i Fartein Valens orkesterbehandling med særlig henblikk på Le cimetier marin, opus 20, Violin Concerto, opus 37 og Symphony No.3, opus 41. Cand.philol. Bibsys
1969 Espeland, Berge Bekjenthetsgradens og informasjonsmåtens betydning for endring av holdning overfor relativt ukjent musikk : en analyse av en gruppe studenters vurderinger av to musikkverker fra det 20. århundre. Cand.philol. Bibsys
1969 Haavardsholm, Astrid Halfdan Kjerulfs romanser til tekst av Bjørnstjerne Bjørnson: Stilistiske studier og analyser. Cand.philol. Bibsys
1969 Olsen, Eiliv Studier i 23 av Geirr Tveitt's "Hundrad folkatonar frå Hardanger" op. 151 for orkester, med særlig vekt på instrumentasjonen. Cand.philol. Bibsys
1969/1970 Rammo, Hans Peter Eduard Tubins 5.,6.og 7. symfoni: hovedtrekk i den symfoniske stil. Cand.philol. Bibsys
1969 Selvik, Randi Margrete Steenbergs forhold til Palestrinastilen: med hovedvekt på dissonansbehandlingen. Cand.philol. Bibsys
1969 Wivestad, Svanhild Sævik David Monrad Johansens sanger i opus 1,2,6 og 13: en analyse med særlig henblikk på melodikken. Cand.philol. Bibsys
1968/1969 Ganer, Karen Marie Agathe Backer Grøndahls klaveretuder. Cand.philol. Bibsys
1968 Grøttum, Kåre Ivar En studie i Griets harmonikk. Klanglige særtrekk i op. 17 og 66. En analyse og sammenligning. Mag.art. Bibsys
1968 Sirnes, Egil Edvard Griegs "4 salmer", op. 74. Karakteristiske trekk ved form og harmonikk. Cand.philol. Bibsys
1968 Solås, Eyvind En studie i Harald Sæveruds scenemusikk til "Peer Gynt". Mag.art. Bibsys
1968 Stølen, Arnfinn Debussys strykekvartett i g-moll, op. 10, og ei jamføring mellom denne og Griegs strykekvartett i g-moll, op. 27. Cand.philol. Bibsys
1968 Wilhelmsen, Kirsti Eyvind Alnæs som romansekomponist - med en innledning om norske romanser frem til år 1900. Cand.philol. Bibsys
1967 Aske, Ragnar Norske orgelvariasjoner i musikkhistorisk perspektiv. Cand.philol. Bibsys
1967 Herresthal, Harald Sandevold og orgelet. Cand.philol. Bibsys
1967 Sandbakken, Arild Modulasjoner og andre former for tonalitetsforandringer i Griegs lyriske stykker for klaver. Cand.philol. Bibsys
1967 Thorsen, Sidsel David Monrad Johansens "Pan". Et forsøk på en musikalsk analyse og en programmatisk vurdering av "Pan" ut fra komponistens generelle emnevalg og verkets litterære bakgrunn. Cand.philol. Bibsys
1967 Torstein Volden Studier i Edvard Griegs Haugtussasanger med særlig henblikk på sangens opprinnelse og på forholdet mellom poesi og musikk. Cand.philol. Bibsys
1966 Ledang, Ola Kai Samanliknande gransking av 28 lydbandopptak av ein norsk religiøs folketone. Mag.art. Bibsys
1966 Nystrøm, Hampus Huldt

 

Det nasjonale tonefall. Studier av motiv og motivkombinasjoner, særlig i norsk springar og svensk polska.

Dr.philos.

Bibsys

E-bok

1965 Eckhoff, Øivind Johan Svendsens Symfoni nr. 1 i D-dur, et tidlig vitnesbyrd om vesentlige trekk ved hans egenart som komponist. Mag.art. Bibsys
1965 Hille, Ragnar Edvard Grieg: "Ballade", op. 24. Et bidrag til en analyse. (Med en kortfattet oversikt over variasjonsteknikkens utvikling fram til ca. 1875). Cand.philol.  
1963 [utgitt1965] Schjelderup-Ebbe, Dag Edvard Grieg 1858-1867. With Special Reference to the Evolution of his Harmonic Style. Dr.philos.

Bibsys

E-bok

1963 Binningsbø, Gunnar Frå Hardingfele til klaver. Ein klangstudie i Halvorsen: "Slaatter" og Grieg "Slåtter op. 72". Mag.art. Bibsys
1963 Kolberg, Kåre Sinfonia Giocosa. En undersøkelse av de formskapende faktorer i Klaus Egge: Symfoni nr 2. Mag.art. Bibsys
1963 Sævik, Rolf Anton Johan Svendsen: Symfoni nr 2 i B-dur, op. 15. Cand.philol. Bibsys
1962 Paulsen, Nikolai Birger En analyse av Sindings første fiolinkonsert. Cand.philol. Bibsys
1961 Benestad, Finn Johannes Haarklou: mannen og verket. Dr.philos.

Bibsys

E-bok

1961 Græsvold, Hans Magne Sigurd Lie. Cand.philol. Bibsys
1960 Skyllstad, Kjell M. Edvard Grieg: Konsert i a-moll, op. 16. Mag.art. Bibsys
1955 Helliesen, Eva-Britt Harald Sæveruds klaverkomposisjoner. En utgreiing om Sæveruds klaverstil i sammenheng med samtidens stil og med særlig omsyn til utviklingsgangen i verkene. Mag.art.  
1953 [publisert 1959] Benestad, Finn Johan S. Svendsens violinkonsert i A-dur op. 6. En kritisk studie med en innledning om hovedpunktene i violinkonsertens historiske utvikling til 1870. Mag.art. Relatert utgivelse i Bibsys
1953 [publisert 1956] Dahlback, Karl

Rokokkomusikk i trøndersk miljø. Johan Henrich Berlin (1741 - 1807).

Mag.art. Bibsys
1953 [publisert 1961] Grinde, Nils Halfdan Kjerulfs klavermusikk. Mag.art. Bibsys
1953 [publisert 1959] Huldt-Nystrøm, Hampus Pianisten og komponisten Thomas Dycke Acland Tellefsen (1823-1874). Mag.art. Relatert utgivelse i Bibsys
1953 [publisert 1959] Rugstad, Gunnar Hans Hagerup Falbe. En dilettantkomponist i Christiania. Mag.art. Relatert utgivelse i Bibsys
1950 Lind, Sverre Johan Selmer som komponist. Mag.art. Bibsys
1942/1947 Greni, Liv Rikard Nordraak. Mag. art. Relatert utgivelse i Bibsys
1938 Gurvin, Olav Frå tonalitet til atonalitet. Dr.philos.

Bibsys

E-bok

1928 Gurvin, Olav Norsk programmusikk. Mag.art.  
1923/1925 Eggen, Erik Skalastudier. Studier over skalaens genesis på norrønt område. Dr.philos. Bibsys
1921/1922 Sandvik, Ole Mørk Norsk folkemusikk, særlig østlandsmusikken. Dr.philos.

Bibsys

E-bok

1912/1913 Reiss, Georg Musiken ved den middelalderlige Olavsdyrkelse i Norden. Dr.philos.

Bibsys

E-bok

Av Mari Paus
Publisert 5. juli 2013 13:55 - Sist endret 15. aug. 2022 09:02