Even Ruud

Bilde av Even Ruud
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Undervisnings- og veiledningsområder

Musikkterapi, musikkpsykologi, musikkpedagogikk, musikk og kulturforståelse

Faglige kompetanseområder

Musikkterapi, musikkpsykologi, musikkpedagogikk, musikk og kulturforståelse

Pågående forskning

1. Musikk, psykologi og kulturanalyse. Arbeider for tiden med en revisjon og utvidelse av boka ‘Musikk og identitet’. Utkommer på Universitetsforlaget i 2013.

 

2.  Musikkterapi og musikk og helse. Har intervjuet personer om deres bruk av musikk i hverdagen som hjelp til å opprettholde og forbedre sin helse. Er medredaktør på en internasjonal antologi “Musical Life Stories. Narratives on Health Musicking” som utkommer høsten 2013.

 

3. Musikkpedagogikk og “community music”. Er deltakende observatør på et musikkprosjekt med palestinske flyktninger i Libanon. Bidrar til  “Handbook of Music and Identity” som kommer ut på Oxford University Press i 2014. Artikkel om ‘Music, Identity and Health.’

Emneord: Musikkvitenskap, Populærmusikk, Musikkpedagogikk, Musikk og kulturforståelse, Musikkpsykologi, Musikkterapi

Publikasjoner

 • Vinge, John; Storsve, Vegar & Ruud, Even (2019). Musikkpedagogisk helsearbeid. Musikkterapi.  ISSN 0800-126X.  (1), s 10- 19
 • Ruud, Even (2014). Health affordances of the RHYME artefacts, In Karette Stensæth (ed.),  Music, Health, Technology and Design.  NMH-publications, Series from the Centre for Music and Health.  ISBN 978-82-7853-094-8.  Kapittel 7.  s 141 - 156
 • Stensæth, Karette & Ruud, Even (2014). An interactive technology for health: New possibilities for the field of music and health and for music therapy? A case study of two children with disabilities playing with ‘ORFI’. Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH).  ISSN 1893-3580.  8(9), s 39- 66 Vis sammendrag
 • Ruud, Even (2013). Can music serve as a "cultural immunogen"? An explorative study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  8 . doi: 10.3402/qhw.v8i0.20597
 • Ruud, Even (2013). Music, Grief and Life Crisis, In Lars Ole Bonde; Even Ruud; Marie Strand Skånland & Gro Trondalen (ed.),  Musical Life Stories. Narratives on Health Muscking.  Norges musikkhøgskole.  ISBN 978-82-7853-081-8.  Kapitell 8.  s 165 - 180
 • Ruud, Even (2012). Music and Identity, In Kenneth E. Bruscia (ed.),  Readings in Music Therapy Theory.  Barcelona Publishers.  ISBN 978-1-937440-14-5.  Reading 30.
 • Ruud, Even (2012). Musica - un obiect in sine. O teorie a terapiei de muzica receptiva, I: Ioan-Bradu Iamandescu (red.),  Muzicoterapie receptiva.  Editura Fundatiei Andrei Saguna.  ISBN 9789737321824.  Capitolul 4.  s 351 - 363
 • Ruud, Even (2012). Musical Meaning in Music Therapy, In Kenneth E. Bruscia (ed.),  Readings in Music Therapy Theory.  Barcelona Publishers.  ISBN 978-1-937440-14-5.  Reading 30.
 • Ruud, Even (2012). Musicking as Self-Care, In Kenneth E. Bruscia (ed.),  Readings in Music Therapy Theory.  Barcelona Publishers.  ISBN 978-1-937440-14-5.  Reading 30.
 • Ruud, Even (2012). Musikalsk egenomsorg i sorg og livskrise. Musikkterapi.  ISSN 0800-126X.  (4)
 • Ruud, Even (2012). The Humanistic Existential Trend in Psychology, In Kenneth E. Bruscia (ed.),  Readings in Music Therapy Theory.  Barcelona Publishers.  ISBN 978-1-937440-14-5.  Readings 30.
 • Ruud, Even (2012). The Individual as Improvisor: The Concept of the Individual in Music Therapy, In Kenneth E. Bruscia (ed.),  Readings in Music Therapy Theory.  Barcelona Publishers.  ISBN 978-1-937440-14-5.  Reading 30.
 • Ruud, Even (2012). The New Health Musicians, In Raymond MacDonald; Gunter Kreutz & Laura Mitchell (ed.),  Music, Health, & Wellbeing.  Oxford University Press.  ISBN 9780199586974.  Chapter 7.  s 87 - 97
 • Ruud, Even & Stensæth, Karette (2012). Interaktiv helseteknologi - nye muligheter for musikkterapien?. Musikkterapi.  ISSN 0800-126X.  (2), s 6- 20 Vis sammendrag
 • Ruud, Even (2011). Musikk med helsekonsekvenser. Et musikkpedagogisk prosjekt for ungdommer i en palestinsk flyktningleir. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok.  ISSN 1504-5021.  12, s 59- 80
 • Ruud, Even (2011). Musikk, identitet og helse - hva er sammenhengen?, I: Karette Stensæth & Lars Ole Bonde (red.),  Musikk, helse, identitet.  Norges musikkhøgskole.  ISBN 978-82-7853-068-9.  Kapittel 1.  s 13 - 25
 • Ruud, Even; Storsve, Vegar & Westby, Inger Anne (2010). Hope and recognition: A Music Project among Youth in a Palestinian Refugee Camp. Voices: A World Forum for Music Therapy.  ISSN 1504-1611.  10(1)
 • Ruud, Even; Storsve, Vegar & Westby, Inger Anne (2009). Håp og anerkjennelse. Om et musikkprosjekt blant ungdommer i en palestinsk flyktningleir. Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH).  ISSN 1893-3580.  2009(5), s 187- 203
 • Storsve, Vegar; Westby, Inger Anne & Ruud, Even (2009). Håp og anerkjennelse. Om et musikkprosjekt blant palestinske flyktninger i Libanon, I: Even Ruud (red.),  Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge.  Norges musikkhøgskole.  ISBN 9788278530603.  Kapittel.  s 192 - 204
 • Aksnes, Hallgjerd & Ruud, Even (2008). Body-based schemata in receptive music therapy. Musicae Scientiae.  ISSN 1029-8649.  12(1), s 49- 74
 • Ruud, Even (2008). Et humanistisk perspektiv på norsk musikkterapi, I: Even Ruud & Gro Trondalen (red.),  Perspektiver på musikk og helse. 30 år med norsk musikkterapi.  Norges musikkhøgskole.  ISBN 978-82-7853-052-8.  1.  s 5 - 29
 • Ruud, Even (2008). Hvorfor musikk som terapi?, I: Gunnar Bjursell & Lotta Vahlne Westerhäll (red.),  Kulturen och hälsan. Essäer om sambandet mellan kulturens yttringar och hälsans tilstånd.  Santérus Academic Press Sweden.  ISBN 978-91-7359-027-3.  Kapittel 4.  s 75 - 103
 • Ruud, Even (2008). Music in therapy - increasing possibilities for action. Music & Arts in Action.  ISSN 1754-7105.  1(1), s 2- 15
 • Ruud, Even (2008). Musikk, identitet og kulturell anerkjennelse, I: Eva Georgii-Hemming (red.),  Kunskapens konst.  Musikhögskolan Örebro universitet.  ISBN 978-91-7668-544-0.  15.  s 273 - 285
 • Ruud, Even & Tom, Næss (2008). Fra terapeutisk improvisasjon til samfunnsmusikkterapi, I: Even Ruud & Gro Trondalen (red.),  Perspektiver på musikk og helse. 30 år med norsk musikkterapi.  Norges musikkhøgskole.  ISBN 978-82-7853-052-8.  3.  s 465 - 481
 • Valberg, Tony; Ruud, Even & Trondalen, Gro (2008). "Konsert med spedbarn som målgruppe" i Perspektiver på musikk og helse : 30 år med norsk musikkterapi / Gro Trondalen og Even Ruud (red.), I:  Perspektiver på musikk og helse : 30 år med norsk musikkterapi.  Unipub forlag.  faglig_bok_forlag.  s 16 Vis sammendrag
 • Næss, Tom & Ruud, Even (2007). Audible Gestures: From Clinical Improvisation to Community Music Therapy. Nordic journal of music therapy.  ISSN 0809-8131.  16(2), s 160- 171
 • Ruud, Even (2007). Kropp og gester i musikalske samhandlinger. Psyke & Logos.  ISSN 0107-1211.  28(1), s 122- 138
 • Ruud, Even (2007). Kultur og identitet, I: Harald Bjørgan (red.),  Kultur former framtida.  Kulturforbundet og Andrimne forlag.  ISBN 978-82-92546-11-6.  Kapittel.  s 12 - 18
 • Ruud, Even (2007). Kultur som sosial kapital, I: Harald Bjørgan (red.),  Kultur former framtida.  Kulturforbundet og Andrimne forlag.  ISBN 978-82-92546-11-6.  Kapittel.  s 22 - 24
 • Ruud, Even (2007). Kulturformidling i det flerkulturelle - muligheter og utfordringer, I: Harald Bjørgan (red.),  Kultur former framtida.  Kulturforbundet og Andrimne forlag.  ISBN 978-82-92546-11-6.  Kapittel.  s 18 - 22
 • Ruud, Even (2007). Musikk gir helse, I: Harald Bjørgan (red.),  Kultur former framtida.  Kulturforbundet og Andrimne forlag.  ISBN 978-82-92546-11-6.  Kapittel.  s 74 - 77
 • Ruud, Even & Næss, Tom (2007). Audible Gestures: From Clinical Improvisation to Community Music Therapy. Music Therapy with an Institutionalized Woman Diagnosed with Paranoid Schizophrenia. Nordisk tidsskrift for musikkterapi.  ISSN 0803-9828.  16(2)
 • Ruud, Even (2006). Aspects of a Theory of Music Therapy. Nordisk tidsskrift for musikkterapi.  ISSN 0803-9828.  15(2), s 172- 176
 • Ruud, Even (2006). Musikk gir helse, I: Trygve Aasgaard (red.),  Musikk og helse.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 8202247179.  Kapittel 2.  s 17 - 31
 • Aksnes, Hallgjerd & Ruud, Even (2006). Metonymic Associations of Nature and Culture in a BMGIM Program. Nordisk tidsskrift for musikkterapi.  ISSN 0803-9828.  15(1), s 49- 57

Se alle arbeider i Cristin

 • Næss, Tom & Ruud, Even (red.) (2017). Musikkterapi i praksis. Norges musikkhgskole.  ISBN 978-82-7853-221-8.  213 s.
 • Ruud, Even (2016). Musikkvitenskap. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027609.  368 s.
 • Ruud, Even (2015). Fra musikkterapi til musikk og helse, Bind 2. Skriftserie fra Senter for musikk og helse.  ISBN 9788278532041.  556 s.
 • Bonde, Lars Ole; Ruud, Even; Skånland, Marie Strand & Trondalen, Gro (ed.) (2013). Musical Life Stories. Narratives on Health Muscking. Norges musikkhøgskole.  ISBN 978-82-7853-081-8.
 • Ruud, Even (2013). Musikk og identitet. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02237-6.  300 s.
 • Ruud, Even (2010). Music Therapy: A Perspective from the Humanities. Barcelona Publishers.  ISBN 978-1-891278-54-9.  209 s.
 • Ruud, Even (red.) (2009). Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge. Norges musikkhøgskole.  ISBN 9788278530603.  206 s.
 • Ruud, Even & Trondalen, Gro (red.) (2008). Perspektiver på musikk og helse 30 år med norsk musikkterapi. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7853-052-8.  565 s.
 • Ruud, Even & Trondalen, Gro (red.) (2008). Perspektiver på musikk og helse. 30 år med norsk musikkterapi. Norges musikkhøgskole.  ISBN 978-82-7853-052-8.  565 s.
 • Ruud, Even & Trondalen, Gro (red.) (2008). Perspektiver på musikk og helse. 30 år med norsk musikkterapi. Norges musikkhøgskole.  ISBN 978-82-7853-052-8.  565 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Figenschou, Kaja & Ruud, Even (2020, 09. september). HOLM: som del av programmet: Musikken kan brukes som medisin. Og om Homeside, et prosjekt om demens, musikk, lesing. [Radio].  NRK. Vis sammendrag
 • Stensæth, Karette; Brynjulf, Stige; Eide, Ingelill, B.; Nebelung, Ingeborg & Ruud, Even (2018). Humanistisk musikkterapi: kva er det i dag? Utfordringar og moglegheiter med denne merkelappen i vår tids samfunn.. Vis sammendrag
 • Haugen, Toril; Ruud, Even; Aksnes, Hallgjerd & Stensæth, Karette (2017, 12. juni). Musikkens positive kraft. [Tidsskrift].  Apollon, utg. 2, 2017.
 • Ruud, Even (2017). Prologue. InFormation - Nordic Journal of Art and Research.  ISSN 1893-2479.  6(2), s 2- 2 . doi: 10.7577/information.v6i2.2273
 • Osa, Tom Eide & Ruud, Even (2016). Preliminary Viva Voce: Music performance games - A Wittgensteinian approach to knowledge in music performance applied in three case studies.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Torsvik, Torkild; Trulsen, Ola Nymo & Ruud, Even (2015, 06. januar). - Vi tåler ikke lenger stillheten. [Internett].  NRK.no. Vis sammendrag
 • Ruud, Even (2013). Et musikkprosjekt for helse, utvikling og konfliktløsning, I: Vegar Storsve & Brit Ågot Brøske Danielsen (red.),  Løft blikket - gjør en forskjell. Erfaringer og ringvirkninger fra et musikkprosjekt i Libanon.  Norges musikkhøgskole.  ISBN 978-82-7853-085-6.  Kapittel 3.  s 49 - 66
 • Trondalen, Gro; Bonde, Lars Ole; Skånland, Marie Strand & Ruud, Even (2013). Musical Life Stories. Narratives on Health Musicking - Round table.
 • Ruud, Even (2012). Medisinsk humaniora. Musikkterapi.  ISSN 0800-126X.  (3), s 26- 27
 • Ruud, Even (2012). Ny lærebok i samfunnsmusikkterapi. Musikkterapi.  ISSN 0800-126X.  (2), s 22- 25
 • Ruud, Even (2012, 17. januar). Om musikkterapi. [Radio].  NRK P2 Kulturnytt.
 • Ruud, Even (2012). Viggo Krüger: Musikk - Fortelling - Fellesskap. Musikkterapi.  ISSN 0800-126X.  (1), s 16- 23
 • Ruud, Even (2011). En relasjonell musikkestetikk. Musikkterapi.  ISSN 0800-126X.  (4), s 6- 13
 • Ruud, Even (2011). Musikk og sorg.
 • Ruud, Even (2011). Musikk og sorg. Ride ranke.  ISSN 1891-7119.  (3), s 4- 6
 • Stensæth, Karette & Ruud, Even (2011). “Instrument som artefakter”. Om RHYME og interaktiv musikkteknologi i musikkterapien. Vis sammendrag
 • Aksnes, Hallgjerd & Ruud, Even (2009). Emotional affordances in "Uppskoka", a folk tune arrangement by Geirr Tveitt.
 • Ruud, Even (2009). Counterpoint and Interlock, In Minette Mans (ed.),  Living in Worlds of Music. A View of Education and Values.  Springer.  ISBN 9789048127054.  Del av kapittel 4.
 • Ruud, Even (2009). Every Note Counts. The Story of Nordoff-Robbins Music Therapy. Nordisk tidsskrift for musikkterapi.  ISSN 0803-9828.  18(1), s 97- 98
 • Ruud, Even (2009). Voggesangen er helsefremmende. Musikk kultur.  ISSN 0808-5005.
 • Stensæth, Karette; Skånland, Marie Strand; Ruud, Even; Bonde, Lars Ole & Trondalen, Gro (2009). ”Musikkterapi” eller ”Musikk og helse”? Roundtable.
 • Ruud, Even (2007). En humanistisk musikkterapi? 10 momenter til begrunnelse for en musikkterapeutisk tradisjon.
 • Ruud, Even (2007). Improvisation as mutual-tuning-in relationships. Aspects of theories of Creative Music Therapy (La improvisacion: Aspectos de teorias de la Musicoterapia creativa.
 • Ruud, Even (2007). Kultur gir identitet.
 • Ruud, Even (2007). Kultur, identitet og helse.
 • Ruud, Even (2007). Kulturformidling i det flerkulturelle.
 • Ruud, Even (2007). MP3-spilleren - vår nye husapotek?.
 • Ruud, Even (2007). MP3-spilleren som husapotek.
 • Ruud, Even (2007). Music & Life in the Field of Play. Nordisk tidsskrift for musikkterapi.  ISSN 0803-9828.  16(2) Vis sammendrag
 • Ruud, Even (2007). Music Therapy. A Humanistic Discipline (Musicoterapia - una disciplina humanista).
 • Ruud, Even (2007). Music, identity, and health musicking/Musica, Idendidad y "salud musical".
 • Ruud, Even (2007). Musikk som terapi og egenomsorg.
 • Ruud, Even (2007). Musikk, helse og livskvalitet. Om musikkens betydning i dagens samfunn.
 • Ruud, Even (2007). Musikkformidling i det flerkulturelle. Musikk kultur.  ISSN 0808-5005.  (1,2)
 • Ruud, Even (2007). Musikkterapi som et humanistisk fag.
 • Ruud, Even (2007). Musikkterapi, kultur og helse.
 • Ruud, Even (2007). Receptive Music Therapy and Embodied Perception.
 • Ruud, Even (2007). The role of music therapy in the evolving field of "culture and health".
 • Ruud, Even & Næss, Tom (2007). Audible Gestures - Music Therapy with an Institutionalized Woman Diagnosed with Paranoid Schizophrenia.
 • Ruud, Even (2006). Choral singing is good for your health. Europa Cantat Magazine.  ISSN 1022-0755.  (1), s 10- 11
 • Ruud, Even (2006). Fra musikkterapi til musikk og helse.
 • Ruud, Even (2006). Funksjonelle lydspor - en musikksosiologisk utfordring. Musikk kultur.  ISSN 0808-5005.  10(3), s 32- 34
 • Ruud, Even (2006). Hvorfor musikk?.
 • Ruud, Even (2006). Innføring i musikkterapi.
 • Ruud, Even (2006). Listening to music as embodied perception - experiences with a new BMGIM program.
 • Ruud, Even (2006). Lydlandskap.
 • Ruud, Even (2006). Musikk og helse i hverdagen.
 • Ruud, Even (2006). Musikk, identitet og kulturell kompleksitet.
 • Ruud, Even (2006, 13. februar). Musikkopplevelsen i fare?. [Radio].  NRKP2 Midt i musikken.
 • Ruud, Even (2006). Musikkutdanning - nye utfordringer for samfunnet.
 • Ruud, Even (2006). Perspectives on music and identity.
 • Ruud, Even (2006). Stillhet.
 • Ruud, Even (2006). Why music?.
 • Aksnes, Hallgjerd & Ruud, Even (2006). Between soma and psyche: Music, motion, and emotion.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. sep. 2005 00:00 - Sist endret 16. nov. 2017 11:28