Even Ruud

Bilde av Even Ruud
English version of this page
Telefon +47 22854752
Rom 329
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for musikkvitenskap ZEB-bygningen Sem Sælands vei 2 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1017 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for musikkvitenskap

Undervisnings- og veiledningsområder

Musikkterapi, musikkpsykologi, musikkpedagogikk, musikk og kulturforståelse

Faglige kompetanseområder

Musikkterapi, musikkpsykologi, musikkpedagogikk, musikk og kulturforståelse

Pågående forskning

1. Musikk, psykologi og kulturanalyse. Arbeider for tiden med en revisjon og utvidelse av boka ‘Musikk og identitet’. Utkommer på Universitetsforlaget i 2013.

 

2.  Musikkterapi og musikk og helse. Har intervjuet personer om deres bruk av musikk i hverdagen som hjelp til å opprettholde og forbedre sin helse. Er medredaktør på en internasjonal antologi “Musical Life Stories. Narratives on Health Musicking” som utkommer høsten 2013.

 

3. Musikkpedagogikk og “community music”. Er deltakende observatør på et musikkprosjekt med palestinske flyktninger i Libanon. Bidrar til  “Handbook of Music and Identity” som kommer ut på Oxford University Press i 2014. Artikkel om ‘Music, Identity and Health.’

Emneord: Musikkvitenskap, Populærmusikk, Musikkterapi, Musikkpsykologi, Musikkpedagogikk, Musikk og kulturforståelse

Publikasjoner

 • Vinge, John; Storsve, Vegar & Ruud, Even (2019). Musikkpedagogisk helsearbeid. Musikkterapi. ISSN 0800-126X. s. 10–19.
 • Ruud, Even (2014). Health affordances of the RHYME artefacts. I Stensæth, Karette (Red.), Music, Health, Technology and Design. NMH-publications, Series from the Centre for Music and Health. ISSN 978-82-7853-094-8. s. 141–156.
 • Stensæth, Karette & Ruud, Even (2014). An interactive technology for health: New possibilities for the field of music and health and for music therapy? A case study of two children with disabilities playing with ‘ORFI’. Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH). ISSN 1893-3580. 8(9), s. 39–66.
 • Ruud, Even (2013). Music, Grief and Life Crisis. I Bonde, Lars Ole; Ruud, Even; Skånland, Marie Strand & Trondalen, Gro (Red.), Musical Life Stories. Narratives on Health Muscking. Norges musikkhøgskole. ISSN 978-82-7853-081-8. s. 165–180.
 • Ruud, Even (2013). Can music serve as a "cultural immunogen"? An explorative study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. ISSN 1748-2623. 8. doi: 10.3402/qhw.v8i0.20597.
 • Ruud, Even (2012). Musikalsk egenomsorg i sorg og livskrise. Musikkterapi. ISSN 0800-126X.
 • Ruud, Even (2012). Musicking as Self-Care. I Bruscia, Kenneth E. (Red.), Readings in Music Therapy Theory. Barcelona Publishers. ISSN 978-1-937440-14-5.
 • Ruud, Even (2012). Musical Meaning in Music Therapy. I Bruscia, Kenneth E. (Red.), Readings in Music Therapy Theory. Barcelona Publishers. ISSN 978-1-937440-14-5.
 • Ruud, Even (2012). Music and Identity. I Bruscia, Kenneth E. (Red.), Readings in Music Therapy Theory. Barcelona Publishers. ISSN 978-1-937440-14-5.
 • Ruud, Even (2012). The Individual as Improvisor: The Concept of the Individual in Music Therapy. I Bruscia, Kenneth E. (Red.), Readings in Music Therapy Theory. Barcelona Publishers. ISSN 978-1-937440-14-5.
 • Ruud, Even (2012). The Humanistic Existential Trend in Psychology. I Bruscia, Kenneth E. (Red.), Readings in Music Therapy Theory. Barcelona Publishers. ISSN 978-1-937440-14-5.
 • Ruud, Even & Stensæth, Karette (2012). Interaktiv helseteknologi - nye muligheter for musikkterapien? Musikkterapi. ISSN 0800-126X. s. 6–20.
 • Ruud, Even (2012). Musica - un obiect in sine. O teorie a terapiei de muzica receptiva. I Iamandescu, Ioan-Bradu (Red.), Muzicoterapie receptiva. Editura Fundatiei Andrei Saguna. ISSN 9789737321824. s. 351–363.
 • Ruud, Even (2012). The New Health Musicians. I MacDonald, Raymond; Kreutz, Gunter & Mitchell, Laura (Red.), Music, Health, & Wellbeing. Oxford University Press. ISSN 9780199586974. s. 87–97. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780199586974.003.0007.
 • Ruud, Even (2011). Musikk, identitet og helse - hva er sammenhengen? I Stensæth, Karette & Bonde, Lars Ole (Red.), Music, identity and Health. Norges musikkhøgskole. ISSN 978-82-7853-068-9. s. 13–25.
 • Ruud, Even (2011). Musikk med helsekonsekvenser. Et musikkpedagogisk prosjekt for ungdommer i en palestinsk flyktningleir. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok. ISSN 1504-5021. 12, s. 59–80.
 • Ruud, Even; Storsve, Vegar & Westby, Inger Anne (2010). Hope and recognition: A Music Project among Youth in a Palestinian Refugee Camp. Voices: A World Forum for Music Therapy. ISSN 1504-1611. 10(1).
 • Storsve, Vegar; Westby, Inger Anne & Ruud, Even (2009). Håp og anerkjennelse. Om et musikkprosjekt blant palestinske flyktninger i Libanon. I Ruud, Even (Red.), Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge. Norges musikkhøgskole. ISSN 9788278530603. s. 192–204.
 • Ruud, Even; Storsve, Vegar & Westby, Inger Anne (2009). Håp og anerkjennelse. Om et musikkprosjekt blant ungdommer i en palestinsk flyktningleir. Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH). ISSN 1893-3580. 2009(5), s. 187–203.
 • Valberg, Tony; Ruud, Even & Trondalen, Gro (2008). "Konsert med spedbarn som målgruppe" i Perspektiver på musikk og helse : 30 år med norsk musikkterapi / Gro Trondalen og Even Ruud (red.), Perspektiver på musikk og helse : 30 år med norsk musikkterapi. Unipub forlag.
 • Ruud, Even (2008). Et humanistisk perspektiv på norsk musikkterapi. I Ruud, Even & Trondalen, Gro (Red.), Perspektiver på musikk og helse. 30 år med norsk musikkterapi. Norges musikkhøgskole. ISSN 978-82-7853-052-8. s. 5–29.
 • Ruud, Even & Tom, Næss (2008). Fra terapeutisk improvisasjon til samfunnsmusikkterapi. I Ruud, Even & Trondalen, Gro (Red.), Perspektiver på musikk og helse. 30 år med norsk musikkterapi. Norges musikkhøgskole. ISSN 978-82-7853-052-8. s. 465–481.
 • Ruud, Even (2008). Hvorfor musikk som terapi? I Bjursell, Gunnar & Westerhäll, Lotta Vahlne (Red.), Kulturen och hälsan. Essäer om sambandet mellan kulturens yttringar och hälsans tilstånd. Santérus Academic Press Sweden. ISSN 978-91-7359-027-3. s. 75–103.
 • Ruud, Even (2008). Musikk, identitet og kulturell anerkjennelse. I Georgii-Hemming, Eva (Red.), Kunskapens konst. Musikhögskolan Örebro universitet. ISSN 978-91-7668-544-0. s. 273–285.
 • Ruud, Even (2008). Music in therapy - increasing possibilities for action. Music & Arts in Action. ISSN 1754-7105. 1(1), s. 2–15.
 • Aksnes, Hallgjerd & Ruud, Even (2008). Body-based schemata in receptive music therapy. Musicae Scientiae. ISSN 1029-8649. 12(1), s. 49–74.
 • Næss, Tom & Ruud, Even (2007). Audible Gestures: From Clinical Improvisation to Community Music Therapy. Nordic journal of music therapy. ISSN 0809-8131. 16(2), s. 160–171.
 • Ruud, Even (2007). Kultur og identitet. I Bjørgan, Harald (Red.), Kultur former framtida. Kulturforbundet og Andrimne forlag. ISSN 978-82-92546-11-6. s. 12–18.
 • Ruud, Even (2007). Kulturformidling i det flerkulturelle - muligheter og utfordringer. I Bjørgan, Harald (Red.), Kultur former framtida. Kulturforbundet og Andrimne forlag. ISSN 978-82-92546-11-6. s. 18–22.
 • Ruud, Even (2007). Kultur som sosial kapital. I Bjørgan, Harald (Red.), Kultur former framtida. Kulturforbundet og Andrimne forlag. ISSN 978-82-92546-11-6. s. 22–24.
 • Ruud, Even (2007). Musikk gir helse. I Bjørgan, Harald (Red.), Kultur former framtida. Kulturforbundet og Andrimne forlag. ISSN 978-82-92546-11-6. s. 74–77.
 • Ruud, Even (2007). Kropp og gester i musikalske samhandlinger. Psyke & Logos. ISSN 0107-1211. 28(1), s. 122–138.
 • Ruud, Even & Næss, Tom (2007). Audible Gestures: From Clinical Improvisation to Community Music Therapy. Music Therapy with an Institutionalized Woman Diagnosed with Paranoid Schizophrenia. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. ISSN 0803-9828. 16(2).
 • Ruud, Even (2006). The Role of Music in the Development of Identity. I Stålhammar, Börje (Red.), Music and Human Beings. Music and Identity. Universitetsbiblioteket. Ôrebro Universitet. ISSN 91-7668-470-9. s. 56–71.
 • Ruud, Even (2006). Musikk gir helse. I Aasgaard, Trygve (Red.), Musikk og helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 8202247179. s. 17–31.
 • Aksnes, Hallgjerd & Ruud, Even (2006). Metonymic Associations of Nature and Culture in a BMGIM Program. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. ISSN 0803-9828. 15(1), s. 49–57.
 • Ruud, Even (2006). Aspects of a Theory of Music Therapy. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. ISSN 0803-9828. 15(2), s. 172–176.

Se alle arbeider i Cristin

 • Næss, Tom & Ruud, Even (2017). Musikkterapi i praksis. Norges musikkhgskole. ISBN 978-82-7853-221-8. 213 s.
 • Ruud, Even (2016). Musikkvitenskap. Universitetsforlaget. ISBN 9788215027609. 368 s.
 • Ruud, Even (2015). Fra musikkterapi til musikk og helse, Bind 2. Skriftserie fra Senter for musikk og helse. ISBN 9788278532041. 556 s.
 • Bonde, Lars Ole; Ruud, Even; Skånland, Marie Strand & Trondalen, Gro (2013). Musical Life Stories. Narratives on Health Muscking. Norges musikkhøgskole. ISBN 978-82-7853-081-8. 6(5).
 • Ruud, Even (2013). Musikk og identitet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02237-6. 300 s.
 • Ruud, Even (2010). Music Therapy: A Perspective from the Humanities. Barcelona Publishers. ISBN 978-1-891278-54-9. 209 s.
 • Ruud, Even (2009). Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge. Norges musikkhøgskole. ISBN 9788278530603. 206 s.
 • Ruud, Even & Trondalen, Gro (2008). Perspektiver på musikk og helse. 30 år med norsk musikkterapi. Norges musikkhøgskole. ISBN 978-82-7853-052-8. 565 s.
 • Ruud, Even & Trondalen, Gro (2008). Perspektiver på musikk og helse. 30 år med norsk musikkterapi. Norges musikkhøgskole. ISBN 978-82-7853-052-8. 565 s.
 • Ruud, Even & Trondalen, Gro (2008). Perspektiver på musikk og helse 30 år med norsk musikkterapi. Unipub forlag. ISBN 978-82-7853-052-8. 565 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stensæth, Karette; Brynjulf, Stige; Eide, Ingelill, B.; Nebelung, Ingeborg & Ruud, Even (2018). Et humanistisk perspektiv på musikkterapi: Hordan fostår vi det i dag og i fremtiden?
 • Ruud, Even (2017). Prologue. InFormation - Nordic Journal of Art and Research. ISSN 1893-2479. 6(2), s. 2–2. doi: 10.7577/information.v6i2.2273.
 • Haugen, Toril; Ruud, Even; Aksnes, Hallgjerd & Stensæth, Karette (2017). Musikkens positive kraft. [Tidsskrift]. Apollon, utg. 2, 2017.
 • Osa, Tom Eide & Ruud, Even (2016). Preliminary Viva Voce: Music performance games - A Wittgensteinian approach to knowledge in music performance applied in three case studies.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Torsvik, Torkild; Trulsen, Ola Nymo & Ruud, Even (2015). - Vi tåler ikke lenger stillheten. [Internett]. NRK.no.
 • Ruud, Even (2013). Et musikkprosjekt for helse, utvikling og konfliktløsning. I Storsve, Vegar & Brøske Danielsen, Brit Ågot (Red.), Løft blikket - gjør en forskjell. Erfaringer og ringvirkninger fra et musikkprosjekt i Libanon. Norges musikkhøgskole. ISSN 978-82-7853-085-6. s. 49–66.
 • Trondalen, Gro; Bonde, Lars Ole; Skånland, Marie Strand & Ruud, Even (2013). Musical Life Stories. Narratives on Health Musicking - Round table.
 • Ruud, Even (2012). Medisinsk humaniora. Musikkterapi. ISSN 0800-126X. s. 26–27.
 • Ruud, Even (2012). Ny lærebok i samfunnsmusikkterapi. Musikkterapi. ISSN 0800-126X. s. 22–25.
 • Ruud, Even (2012). Viggo Krüger: Musikk - Fortelling - Fellesskap. Musikkterapi. ISSN 0800-126X. s. 16–23.
 • Ruud, Even (2012). Om musikkterapi. [Radio]. NRK P2 Kulturnytt.
 • Ruud, Even (2011). En relasjonell musikkestetikk. Musikkterapi. ISSN 0800-126X. s. 6–13.
 • Ruud, Even (2011). Musikk og sorg.
 • Ruud, Even (2011). Musikk og sorg. Ride Ranke. ISSN 1891-7119. s. 4–6.
 • Stensæth, Karette & Ruud, Even (2011). “Instrument som artefakter”. Om RHYME og interaktiv musikkteknologi i musikkterapien.
 • Ruud, Even (2009). Every Note Counts. The Story of Nordoff-Robbins Music Therapy. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. ISSN 0803-9828. 18(1), s. 97–98.
 • Ruud, Even (2009). Voggesangen er helsefremmende. Musikk kultur. ISSN 0808-5005.
 • Ruud, Even (2009). Counterpoint and Interlock. I Mans, Minette (Red.), Living in Worlds of Music. A View of Education and Values. Springer. ISSN 9789048127054.
 • Aksnes, Hallgjerd & Ruud, Even (2009). Emotional affordances in "Uppskoka", a folk tune arrangement by Geirr Tveitt.
 • Stensæth, Karette; Skånland, Marie Strand; Ruud, Even; Bonde, Lars Ole & Trondalen, Gro (2009). ”Musikkterapi” eller ”Musikk og helse”? Roundtable.
 • Ruud, Even (2007). Music & Life in the Field of Play. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. ISSN 0803-9828. 16(2).
 • Ruud, Even (2007). Musikkformidling i det flerkulturelle. Musikk kultur. ISSN 0808-5005.
 • Ruud, Even (2007). MP3-spilleren - vår nye husapotek?
 • Ruud, Even (2007). Music Therapy. A Humanistic Discipline (Musicoterapia - una disciplina humanista).
 • Ruud, Even (2007). Improvisation as mutual-tuning-in relationships. Aspects of theories of Creative Music Therapy (La improvisacion: Aspectos de teorias de la Musicoterapia creativa.
 • Ruud, Even (2007). Receptive Music Therapy and Embodied Perception.
 • Ruud, Even (2007). Music, identity, and health musicking/Musica, Idendidad y "salud musical".
 • Ruud, Even & Næss, Tom (2007). Audible Gestures - Music Therapy with an Institutionalized Woman Diagnosed with Paranoid Schizophrenia.
 • Ruud, Even (2007). The role of music therapy in the evolving field of "culture and health".
 • Ruud, Even (2007). MP3-spilleren som husapotek.
 • Ruud, Even (2007). Musikkterapi som et humanistisk fag.
 • Ruud, Even (2007). En humanistisk musikkterapi? 10 momenter til begrunnelse for en musikkterapeutisk tradisjon.
 • Ruud, Even (2007). Kulturformidling i det flerkulturelle.
 • Ruud, Even (2007). Musikkterapi, kultur og helse.
 • Ruud, Even (2007). Kultur gir identitet.
 • Ruud, Even (2007). Musikk, helse og livskvalitet. Om musikkens betydning i dagens samfunn.
 • Ruud, Even (2007). Kultur, identitet og helse.
 • Ruud, Even (2007). Musikk som terapi og egenomsorg.
 • Ruud, Even (2006). Musikk og helse i hverdagen.
 • Ruud, Even (2006). Lydlandskap.
 • Ruud, Even (2006). Choral singing is good for your health. Europa Cantat Magazine. ISSN 1022-0755. s. 10–11.
 • Ruud, Even (2006). Funksjonelle lydspor - en musikksosiologisk utfordring. Musikk kultur. ISSN 0808-5005. 10(3), s. 32–34.
 • Ruud, Even (2006). Musikkopplevelsen i fare? [Radio]. NRKP2 Midt i musikken.
 • Ruud, Even (2006). Perspectives on music and identity.
 • Ruud, Even (2006). Listening to music as embodied perception - experiences with a new BMGIM program.
 • Ruud, Even (2006). Why music?
 • Aksnes, Hallgjerd & Ruud, Even (2006). Between soma and psyche: Music, motion, and emotion.
 • Ruud, Even (2006). Lydvandring.
 • Ruud, Even (2006). Musikk, identitet og kulturell kompleksitet.
 • Ruud, Even (2006). Musikk og identitet i et flerkulturelt perspektiv.
 • Ruud, Even (2006). Fra musikkterapi til musikk og helse.
 • Ruud, Even (2006). Stillhet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. sep. 2005 00:00 - Sist endret 16. nov. 2017 11:28