Musikk, identitet og musikkformidling

Even Ruud og Tellef Kvifte

Forord 2000

I 1987 skrev Even Ruud og jeg en tekst under tittelen Musikk, identitet og musikkformidling som ble stensilert opp i et forholdsvis lite opplag. I dag er det vanskelig å få tak i heftet, og det eksisterer stort sett i piratkopier rundt omkring. For å lette samvittigheten til eventuelle nye pirater, og hjelpe de som fra tid til annen spør oss om eksemplarer, har vi lagt ut teksten på nettet, slik at hvem som helst kan få tilgang til den.

Heftet har versert på pensum i flere ulike musikkstudier. Selv om forfatterne kanskje synes teksten i dag virker noe gammeldags, har vi latt den stå i sin opprinnelige form.

Oslo, desember 2000,

Tellef Kvifte


INSTITUTT FOR MUSIKKVITENSKAP * NORSK FOLKEMUSIKKSAMLING UNIVERSITETET I OSLO * VÅREN 1987 *

FORORD 1987

Selv om det er vanlig å mene at det er sammenhenger mellom musikk og samfunn, mellom hva vi liker og hvilken delkulturell gruppe vi tilhører, har en slik forståelse hatt liten gjennomslagskraft i forbindelse med musikkutdanning og musikkformidling. Som musikkformidlere er vi oftere flinkere til å se hvordan andre bruker sin musikk enn å forstå hvilken funksjon musikken har i vårt eget dagligliv. Dette skriftet er et forsøk på å vekke til live diskusjonen om slike sammenhenger.

Dette er ingen lærebok i musikksosiologi i tradisjonell forstand. Snarere har vi forsøkt gjennom en rekke eksempler og observasjoner å argumentere for noen sammenhenger som kanskje ikke er så tydelige, men som likevel preger vårt forhold til musikk. Teksten henvender seg til alle som er opptatt av musikkformidling, musikkundervisning og forholdet mellom musikk og samfunn.

Teksten er ment å kunne brukes i en studiesituasjonen f.eks. i faget musikkhistorie, musikkformidling eller i forbindelse med musikkpedagogisk teori og fagdidaktikk. I tilknytning til hvert kapittel har vi laget noen gruppeoppgaver.

Even Ruud og Tellef Kvifte

Innledning

Kapittel 1: Vi oversetter forskjellig

Kapittel 2: Vi avgrenser oss

Kapittel 3: Vi kommuniserer identitet

Kapittel 4: Vi forsvarer våre verdier

Litteratur

Publisert 5. sep. 2008 13:53 - Sist endret 3. juli 2013 11:18