Hele Norges Roma: DNIR som nasjonal samarbeidsarena

Det norske instituttet i Roma (DNIR) tilhører ikke bare HF, det er også en populær destinasjon for studenter og forskere fra mange andre utdanningsinstitusjoner.

Mennesker går foran brun mur.

Simon Malmberg (UiB) underviser studenter i Roma.

Foto: Ellen Evju Jahr.

Universitetet i Bergen, NTNU i Trondheim, Universitetet i Agder, Menighetsfakultetet i Oslo og Arkitekthøyskolen er blant de åtte såkalte brukerbetalende institusjonene som jevnlig sender sine forskere og studenter til Roma, og arrangerer konferanser og seminarer der. Instituttet blir dermed en møteplass og samarbeidsarena for studenter og forskere fra hele Norge.

Lasse Hodne fra NTNU forteller at Institutt for kunst og medievitenskap har en avtale med UiO om bruk av DNIR. Denne avtalen innebærer at de fleste kunsthistorie-relevante emnene som holdes i Roma i regi av UiO, også gir tilgang til studenter fra NTNU.

– Vi gjør så godt vi kan for å promotere denne avtalen, blant annet gjennom årlige ekskursjoner til Roma for nye studenter hvor vi også besøker instituttet. Avtalen er viktig for oss, for dette er et godt undervisningstilbud i utlandet for våre studenter, sier Hodne.

Også Trygve Wyller ved teologisk fakultet her på UiO og Roy Eriksen fra UiA forteller at de setter stor pris på DNIR som møteplass mellom norske og europeiske/italienske fagmiljøer. Her kan forskere samles i velegnede lokaler, og med god tilrettelegging fra de ansatte ved DNIR.

Roma-instituttet har vært helt avgjørende

Sissel Undheim ved UiB har brukt instituttet med ujevne mellomrom helt siden hun kom dit for første gang som hovedfagsstudent i 1999, og forteller at hun har et helt særegent forhold til både Roma og instituttet som studie- og arbeidssted.

– Som doktorgradsstipendiat tilbragte jeg nesten et sammenhengende år der, og jeg føler meg fortsatt veldig hjemme når jeg kommer tilbake, sier Undheim: Jeg setter umåtelig stor pris på de inspirerende omgivelsene, nærheten til forskningsmaterialet mitt, det gode biblioteket på instituttet, som fremdeles har en bred samling faglitteratur med fokus på senantikken, samt de mange andre bibliotekene man kan få tilgang til gjennom biblioteksnettverket.

– I tillegg kommer aktiviteten og samarbeidspartnere på alle de andre akademiske institusjonene i Roma, både universitetene og de internasjonale instituttene. For min del har Roma-instituttet vært helt avgjørende for at jeg tidlig kom i kontakt med spennende fagmiljøer og forskningsfelt som inspirerte og motiverte meg til å fortsette med en akademisk karriere. Det er et sted det alltid er godt å komme for å arbeide, enten det er med studenter eller det er med forskningsprosjekter, avslutter Undheim.

På historisk grunn

Simon Malmberg er også ansatt ved UiB, og underviser blant annet på et fellesemne mellom UiO og UiB i Roma. Han er opptatt av å kunne bruke instituttet for å undervise norske studenter i Roma og Italia, på de steder og monumenter hvor historiske hendelser fant sted. Våren 2019 gis et nytt kurs om antikkens Roma ved DNIR, som et samarbeid mellom UiB og UiO.

– At studenter blir kjent med Italia betyr også økt sjanse til utveksling med italienske universiteter, mener Malmberg.

Han peker også på viktigheten av tilgang til steder, og kontakter med myndigheter i Italia som DNIR bistår med. Malmberg filmet en undervisningsfilm i Roma denne våren, og instituttet stilte da med uvurderlig hjelp for å ordne tilgang og tillatelser.

Samarbeid med andre forskningsinstitutt i Roma

– Instituttet i Roma er arbeidsplass og møtested for forskere fra hele Norge, med kontor, bibliotek og plass for workshops og mer uformelle møter for internasjonale kontakter med italienske universitet og andre forskningsinstitutter. Instituttet ordner også med tilgang til andre bibliotek, arkiver og feltbesøk. Regelmessige seminarer arrangeres i samarbeid med de andre forskningsinstituttene i Gianicolo-bydelen, som integrerer forskere ved instituttet med flere andre institutter i Roma.


Andre saker om instituttet i Roma

Instituttet i Roma – HFs perle i den evige stad

Utetime: Tett på hverdagslivet i antikken

Bruk Roma som ramme for din undervisning!

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 18. okt. 2018 12:23 - Sist endret 6. okt. 2020 20:28