Nytt digitalt læringsmateriale om antikkens byer (MOOC)

Universitetet i Bergen samarbeider med seks utenlandske universiteter om utvikling av e-lærings materiale om Roma og andre byer i antikken som vil  bli tilgjengelig gratis for alle høsten 2019. Prof. Simon Malmberg (UiB) gjorde opptak i Roma og Det norske institutt spilte en spilte en viktig rolle for å få dette til.

Discovering Greek & Roman Cities står det på omslaget. Illustrasjon.

Discovering Greek and Roman Cities er navnet på læringsmaterialet hvor ledende forskere innen urban arkeologi og spesialister innen e-læring har samarbeidet om å utvikle en såkalt MOOC (Massive Open Online Course) som vil være tilgjengelig fra september - november 2019. Kursmaterialet vil bestå av tre moduler og utgis på tre språk (engelsk, fransk og tysk).

Arbeidet har vært drevet av et ønske om å se hvordan e-læring kan brukes i humanistiske fag og hvordan digitalisering appellerer til ulike brukergrupper.

Noen av filmene har blitt produsert av Universitetet i Bergen, og opptakene i Roma hadde ikke vært mulig uten assistanse fra Det norske institutt i Roma. Instituttet skaffet tillatelse til filmopptak på blant annet Monte Testaccio, Ostia Antica, Scipioni familiens gravsted, Palatin, Forum Romanum og Augustus' hus, Emporium Porto Fluviale, og utgravningene under markedet i Testaccio.

E-læringsmaterialet søker å gi grunnkunnskaper om greske og romerske byer, deres utforming, historie, arkeologi og vår felles europeiske kulturarv.

De andre universitetene som deltar i utviklingen av e-materialet er:

  • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
  • Universitè Paris 1 Panthéon-Sorbonne
  • Open Universiteit Nederland
  • Aarhus Universitet
  • University of Pennsylvania
  • National and Kapodistrian University of Athens

Se prosjektets nettside www.ancientcities.eu eller

kontakt Simon Malmberg hvis du ønsker mer informasjon.

Publisert 10. mai 2019 16:16 - Sist endret 1. okt. 2020 16:39