Simon J. Barker er tilsatt som postdoktor ved Det norske instituttet i Roma

Simon har doktorgrad i romersk arkeologi fra universitetet i Oxford i 2014, og han skal forske på Spolia og gjenbrukspraksiser i antikken. 

Mann foran mur.

Simon J. Barker.

Foto: Privat.

Han har vært på feltarbeid i Storbritannia og Italia, blant annet i Pompeii, Herculaneum, Stabiae, Ostia og Palatinerhøyden i Roma. Han har også arbeidet ved forskningsinstitusjoner i England, Italia, Frankrike og Tyskland.

Simon er medlem av forskningsnettverket Circolo Gianicolense. Han forsker på det romerske keiserdømmets praksis med synlig gjenbruk av eldre materialer i kunst og arkitektur i senantikken.

Denne forskningen dekker både teoretiske tilnærminger til økonomien i antikkens gjenbruk, handel med gjenbruksmaterialer, lovtekster om riving av bygninger, og nye former for gjenbruk av skulpturer. Praksisen med ny tilhugging av eksisterende skulpturmaterialer er slik Simon ser det sentralt i forståelsen av skulpturproduksjon i romertiden. Og selv om romerske portretthoder står for de sterkeste bevis for slik gjenbruk, ser man at romerne også gjenbrukte figurative og arkitektoniske marmorskulpturer i enormt omfang og for mange ulike formål.

– Jeg vil fortsette å utvikle forskningen min ved å studere overgangen fra keisertidens til senantikkens gjenbrukspraksiser, forklarer Simon. I senantikken ble Spolia brukt i alle slags monumenter, inkludert kirker og bymurer, og slik endret den gamle byen sitt utseende på en måte som antydet en endring i forholdet mellom byggherrene og byens sammensetning. Mitt prosjekt skal analysere gjenbruk av arkitektoniske elementer, statuer og søylebasiser fra utvalgte byer over hele keiserdømmet. Dette lar oss systematisk vurdere en praksis som hadde avgjørende betydning for den visuelle og fysiske defineringen av senantikkens byer og utgjorde en distinkt material-kultur i den klassiske perioden, avslutter Simon.

Simon skal undervise på følgende emner:

Simon ønsker å bygge bånd mellom fagmiljøene i Italia og Norge, og vil være ofte i Oslo hvor han blant annet vil bidra til undervisningen av arkeologistudenter på Blindern. Samtidig inviterer han fagmiljøene til Roma og sier at han gjerne tilbyr sin undervisningskompetanse til norske studenter.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 19. feb. 2018 11:04 - Sist endret 7. okt. 2020 19:49