The Heritage Experience Initiative

Det norske institutt i Roma er en av prosjektpartnerne til kulturarvsprosjektet HEI som startet i januar 2019 og vil gå ut 2023. En av prosjektets forskere har arbeidsplass i Roma. Les mer om dette spennende prosjektet 

HEI er et forsknings- og undervisningsinitiativ ved UiO, initiert av Institutt for arkeologi, konservering og historie, Institutt for kulturstudier og orientalske språk og Det norske institutt i Roma, i samarbeid med Kulturhistorisk museum. HEI har som mål å etablere et langsiktig samarbeid med kulturarvsektoren og å bidra til dypere innsikt i hva kulturarv er, og hva slags betydning kulturarv har i dag.

 

 

Publisert 6. feb. 2019 09:59 - Sist endret 6. feb. 2019 10:12