Nøkkeltall 2018

Høyt aktivitetsnivå på Det norske institutt i Roma i 2018

Plakat med nøkkeltall for Det norske instituttet i Roma. Illustrasjon.

Instituttets egne 7 vitenskapelig ansatte og gjesteforskere sto for en omfattende produksjon, deltok aktivt i undervisning både i Roma og Oslo, og på fagkonferanser i Italia og verden ellers.

1250 personer var på Instituttet i forbindelse med undervisning, konferanser, seminarer eller møter.

Det ble avholdt 33 fagkonferanser, seminarer, workshops og foredrag på Instituttet. Omtrent 660 personer fra minst 14 ulike land deltok på dette.

238 studenter hadde hele eller deler av sin undervisning på Instituttet. Studentene var i hovedsak fra Universitetet i Oslo, men kom også fra universitetene i Bergen og Tromsø, fra NTNU og AHO. Antikken, kunsthistorie, kulturhistorie, historie, italiensk og litteratur var blant fagene det ble undervist i, og mye av undervisningen foregikk ute ved Roma's monumenter.

Forskere fra universitetene i Oslo, Agder, Bergen og Trondheim opptok gjestekontorene de fleste dager i året, men også forskere fra Menighetsfakultetet, OsloMet og andre universiteter og høyskoler hadde kontorplasser ved Instituttet og fikk hjelp av vår bibliotekar med adgang til Roma's mange bibliotek og arkiver.

 

Av Anne Nicolaysen
Publisert 12. mars 2019 13:12 - Sist endret 1. okt. 2020 20:13