COVID-19 (korona-virus)

Det norske institutt i Roma følger råd og retningslinjer fra italienske og norske myndigheter. Instituttet og biblioteket er åpent, men kan kun ta i mot et begrenset antall forskere og besøk må avtales på forhånd. 

Bildet kan inneholde: blomst, purple, anlegg, rosa, violet.

Universitetet i Oslo følger situasjonen nøye, se UiO websidene for oppdatert informasjon om oppfølging, tiltak og anbefalinger relatert til covid-19. Annen nyttig informasjon i relasjon til Italia:

Den norske regjering/Utenriksdepartementet reiseråd for Italia

Folkehelseinstituttets informasjon om koronaviruset, reiseråd, og anbefalinger for karantene i forbindelse med covid-19. 

Aktuell informasjon fra italienske institusjoner:

Det norske institutt i Roma holder åpent, og Instituttets ansattes kan kontaktes på epost som vanlig. 

 

Publisert 11. mars 2020 10:10 - Sist endret 28. feb. 2022 09:49