English version of this page

CALL FOR PAPERS: Kvinnelige helgener i tidligmoderne Roma og Lazio

Symposiet holdes i Roma 18 - 19. oktober 2021. Frist for innsending av abstracts er 5. juli 

Symposiet vil se på kvinnelige helgener i den tidlig moderne periode, og vil utforske kvinnelig autoritet, kristne idealer, religiøse ordener, resepsjon og spirituell geografi. Rosa av Viterbo (1233-1251), Francesca Romana (1384-1440) og Francesca Farnese (1593-1651) vil stå sentralt, men diskusjonene vil ikke begrenses til disse. 

Call for papers 

Postdoktor Clara Stella er fagansvarlig for symposiet, og kan kontaktes for informasjon. 

Symposiet er en del av prosjektet "Women Writing Saints in Counter-Reformation Italy" som studerer religiøse kvinnlige skribenter i Italia i perioden 1563 - 1700.

Symposiet finansieres av Horizon 2020 (EU), Marie Skłodowska-Curie avtale 840913, og arrangeres i samarbeid med Det norske institutt i Roma og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske fag ved Universitetet i Oslo.

Publisert 16. juni 2021 14:48 - Sist endret 20. mai 2022 15:05