EKPHRASIS

Åpen invitasjon til workshop om forskning og læring gjennom kreativ praksis

Det er et stort lærings- og forskningspotensiale i å bruke kreative tilnærminger til historisk materiale. Vi legger til grunn at vi lettere kan forstå tidligere tider gjennom kreativ praksis i tillegg til å lese og skrive om dem.

Vi inviterer til workshop ved Det norske institutt i Roma 29 - 31 august 2022.

Arrangører er Sharon Marshall (Exeter University) og Christopher Siwicki og Kristin B. Aavitsland (Det norske institutt i Roma).

Oppslag - call for papers.

Ta kontakt med Chris Siwicki innen 22. april dersom du er interessert i å delta! Deltagere vil også bli bedt om å sende inn et kort abstract på 200 ord innen 31. mai. 

 

 

Publisert 24. mars 2022 15:18 - Sist endret 24. mars 2022 16:53