Ny forelesningsrekke

Det norske institutt i Roma (DNIR) har gleden av å lansere en ny forelesningsrekke, den årlige P. A. Munch-forelesningen, til minne om den norske historikeren Peter Andreas Munch (1810—1863), en profilert og svært produktiv forsker som tilbragte sine siste år i arbeid med arkivene i Roma.

Mann som sitter på en stol, 1860-tallet

P. A. Munch, ca. 1860. Foto: Nasjonalbiblioteket, Oslo

P. A. Munch var en av de første ikke-katolikker som fikk tilgang til Archivium Secretum Vaticanum, og transkriberte, redigerte og utga en enorm mengde historiske dokumenter fra skandinavisk middelalder. Slik la han grunnlaget for moderne historievitenskap i Norge.

DNIRs oppgave er å tilrettelegge for humanistisk forskning og samarbeid mellom norske, italienske og internasjonale forskere. For oss er det særlig tre grunner til å ære P. A. Munchs minne gjennom en forelesningsrekke i hans navn:

  • Hans iherdige granskning av de pavelige arkivene i Roma ga banebrytende og varige vitenskapelige resultater og er et ideal for kildebasert forskning. 
  • Hans funn i arkivene kastet lys over de historiske forbindelsene mellom Norge og Roma
  • Hans bredt anlagte vitenskapelige interesser dekket historie, middelalderstudier, arkeologi og fliologi. Ikke bare reflekterer hans vide interessefelt flere disipliner som er representert på DNIR; hans brede intellektuelle orientering er også et tverrfaglig ideal

Det er privilegiet til DNIRs postdoktorer å nominere en P. A. Munch-foreleser i løpet av deres ansettelsestid. Vi tilbyr våre postdoktorer denne muligheten til å være vertskap for denne fremstående offentlige forelesningen på et tidlig stadium i deres akademiske karriere, og invitere en fremragende, internasjonalt anerkjent forsker hvis ekspertise avspeiler deres egne akademiske interesser.

Vi er stolte over å lansere den nye serien 4. april 2022, når postdoktor Christopher Stephen Siwicki introduserer Prof. Mario Bevilacqua fra Università degli Studi Firenze

Publisert 30. mars 2022 09:50 - Sist endret 30. mars 2022 09:50