Publikasjoner

ACTA er det norske institutt i Romas tidsskrift som publiserer artikler om middelhavsområdets arkeologi og kunsthistorie innen instituttets bredere interdisiplinære virkeområde. ACTA er et internasjonalt, open access tidsskrift som fra 2018 utgis i en papir og en elektronisk utgave.

Instituttets vitenskaplige ansatte bidrar til artikler og bøker innen sine fagfelt, se hver enkelt forskers publiseringsliste