English version of this page

Organisasjon

Det norske institutt i Roma (DniR) eies av Universitetet i Oslo, og samarbeider med fagmiljøer fra hele Norge på undervisnings- og forskningssiden.

Instituttet har åtte ansatte. Tre har vitenskaplig kompetanse, og i tillegg er to klassiske arkeologer tilknyttet instituttet som professor emeritus. Forskere fra alle de norske universitetene bruker instituttet som base for sitt arbeid og undervisning gjennom året.

Instituttet er faglig og administrativt underlagt Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Partnere

Partnerinstitusjoner bidrar til driften av instituttet, og disponerer kontorer og seminarrom etter behov. Partnerinstitusjonene er:

Råd

Det norske institutt i Roma har et Råd som møtes en gang i semesteret. Rådet består i perioden 2021-2025 av:

  • Rådsleder Mathilde Skoie (Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO)
  • Line Cecilie Engh (Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO)
  • Anne Eriksen (Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO)
  • Simon Malmberg (Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB)
  • Anders Winroth (Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO)

Monica Bakken (avdelingsdirektør ved Det humanistiske fakultet, UiO) deltar også på rådsmøtene, og Anne Nicolaysen (avdelingsleder ved Det norske institutt i Roma, UiO) er sekretær for rådet.

    Publisert 10. sep. 2019 13:12 - Sist endret 7. apr. 2022 14:53