Historie

Det norske institutt i Roma har fungert som en base og ressurs for norske forskere og studenter siden 1959.

Startet med et kirkebygg

Kimen til et norsk forskningsinstitutt på italiensk grunn var nybrottsarbeidet omkring det såkalte langobardiske «tempietto» i Cividale del Friuli i Nord-Italia, et kirkebygg fra det 8. århundre, utsmykket med relieffer og fresker. Forskningsprosjektet var et samarbeid mellom professor Hans Peter L'Orange, den danske arkeologen Ejnar Dyggve og yngre medarbeidere og studenter, blant dem Hjalmar Torp, senere professor i kunsthistorie og bestyrer ved Det norske institutt i Roma. Gjennom dette prosjektet satte norske forskere søkelyset på en lite utforsket periode i kunsthistorien og skaffet seg en internasjonal posisjon. Den norske interessen for «il tempietto longobardo» fikk bred dekning i italienske medier og gjorde Hans Peter L'Orange til æresborger av Cividale, det samme ble Hjalmar Torp i 2006.

Opprettet i 1959

For å etablere en permanent norsk base for forskning og studier av Middelhavslandenes kultur ble Det norske institutt i Roma for klassisk arkeologi og kunsthistorie opprettet av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo 13 februar 1959. Instituttet ble lagt under Det historisk-filosofiske fakultet. Velvillig støtte og donasjoner fra blant andre skipsrederne Nils Astrup og Thomas Fearnley gjorde opprettelsen mulig. Instituttet begynte sin virksomhet under professor Hans Peter L'Oranges ledelse i en leilighet i Corso Vittorio Emmanuele 209, midt i Roma sentrum. I 1962 kunne instituttet flytte inn i egen villa på Gianicolo-høyden.

For kunsthistorikere, klassiske arkeologer og andre med interesse for Middelhavsområdet

Gjennom sine undervisningstilbud, forskningsprosjekter og sin bibliotektjeneste tjener Instituttet som brohode til Italia og Middelhavsområdets arkeologi, kunst- og kulturtradisjon for hjemlige fagmiljøer. Instituttet henvender seg i første rekke til kunsthistorikere og klassiske arkeologer, men også til studenter og forskere fra andre fagområder med særlig interesse for og tilknytning til Middelhavsområdets kultur og historie.

Instituttets bestyrere/instituttledere siden opprettelsen:

Publisert 9. nov. 2015 12:46 - Sist endret 24. juni 2019 12:35