Organisasjon

Det norske institutt i Roma eies av Universitetet i Oslo, og samarbeider med fagmiljøer fra hele Norge på undervisnings- og forskningssiden.

Det norske institutt i Roma har åtte ansatte, hvorav tre med vitenskaplig kompetanse. I tillegg er to klassiske arkeologer tilknyttet Instituttet som professor emeritus, og forskere fra alle de norske universitetene bruker Instituttet som base for sitt arbeid og undervisning gjennom året.

Instituttet er faglig og administrativt underlagt Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Brukerbetalende institusjoner bidrar til driften av instituttet, og disponerer kontorer og seminarrom etter behov. De brukerbetalende institusjonene er:

Det norske institutt i Roma har et Råd som møtes en gang i semesteret, og som består av (2019-2020):

  • Rådsleder Mathilde Skoie (Professor, IFIKK/UiO)
  • Brita Brenna (Professor, IKOS/UiO)
  • Søren Handberg (Førsteamanuensis, IAKH/UiO)
  • Åslaug Ommundsen (Professor ILL/UiB)
  • Håkon Roland (Førsteamanuensis, KHM/UiO)

Thorbjørn Nordbø (ass. faktultetsdirektør HF/UiO) deltar også på rådsmøtene, og Anne Nicolaysen (avdelingsleder DNIR/UiO) er sekretær for rådet.

 

Publisert 18. juni 2010 13:18 - Sist endret 7. feb. 2019 14:50