English version of this page

Organisasjon

Det norske institutt i Roma (DniR) eies av Universitetet i Oslo, og samarbeider med fagmiljøer fra hele Norge på undervisnings- og forskningssiden.

Instituttet har åtte ansatte. Tre har vitenskaplig kompetanse, og i tillegg er to klassiske arkeologer tilknyttet instituttet som professor emeritus. Forskere fra alle de norske universitetene bruker instituttet som base for sitt arbeid og undervisning gjennom året.

Instituttet er faglig og administrativt underlagt Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Brukerbetalende institusjoner

Brukerbetalende institusjoner bidrar til driften av instituttet, og disponerer kontorer og seminarrom etter behov. De brukerbetalende institusjonene er:

Råd

Det norske institutt i Roma har et Råd som møtes en gang i semesteret, og som består av (2019-2021):

  • Rådsleder Mathilde Skoie (Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO)
  • Brita Brenna (Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO)
  • Søren Handberg (Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO)
  • Åslaug Ommundsen (Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB)
  • Håkon Roland (Kulturhistorisk museum, UiO)

Thorbjørn Nordbø, (assisterende faktultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet, UiO) deltar også på rådsmøtene, og Anne Nicolaysen (avdelingsleder Det norske institutt i Roma, UiO) er sekretær for rådet.

    Publisert 10. sep. 2019 13:12 - Sist endret 1. okt. 2021 10:37