English version of this page

150 millioner til nytt Senter for fremragende forskning

Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion (RITMO) får status som Senter for fremragende forskning. – Dette er en helt utrolig mulighet, jubler senterlederne Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius.

Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius blir senterledere for RITMO. I tillegg vil sentrets kjernegruppe bestå av Nanette Nielsen og Stan Hawkins fra musikkvitenskap, Bruno Laeng fra psykologi og Jim Tørresen fra informatikk. (Foto: Ellen Evju Jahr)

RITMO er et tverrfakultært samarbeid mellom Institutt for musikkvitenskap, Institutt for informatikk og Psykologisk institutt. Tildelingen betyr en grunnfinansiering på 15 millioner kroner per år i ti år.

Danielsen og Jensenius er glade for den unike anledningen til å fordype seg i komplekse problemstillinger over tid og innenfor gode rammer. De understreker også viktigheten av det tverrfaglige samarbeidet med kolleger fra informatikk og psykologi.

– Vi gratulererer og synes det er hyggelig at langvarig, systematisk arbeid gir resultater, sier dekan ved Det humanistiske fakultet Arne Bugge Amundsen.

– Jeg er strålende fornøyd og spesielt glad for at vi får et senter som virkelig utfordrer grensene mellom fagdisipliner og fakulteter, sier forskningsdekan Ellen Rees.

Rytme er grunnleggende for mennesket

Gjennom SFF-ordningen ønsker Forskningsrådet å fremme kvalitet i norsk forskning og løfte forskningsmiljøer til et høyt internasjonalt nivå.

I kunngjøringen fra Forskningsrådet beskrives senteret slik: «Rytme er grunnleggende for mennesker når vi går, danser og spiller, forteller historier eller prøver å forutsi fremtiden. Rytme er også en basal del av den menneskelige biologi. Senteret skal studere de perseptuelle og kognitive mekanismene som ligger under vår evne til å oppleve rytme og agere rytmisk.»

Mer om SFF-tildelingene:

Publisert 15. mars 2017 14:18 - Sist endret 10. feb. 2020 10:32