Språk

Trær som reflekteres i et vannspeil

Vi undersøker problemstillinger i skjæringspunktet mellom lingvistikk, psykologi og filosofi. Spørsmålene er knyttet til lingvistikk og kognitiv utvikling, kommunikasjon, og hva studiet av språk kan lære oss om menneskelig bevissthet.

Nytteområder og metodikk

Vi forsker på barns utvikling av kommunikasjonsferdigheter og hvordan dette henger sammen med kognitiv utvikling.

Språkutvikling

Gjennom denne forskningen vil vi skape en bedre forståelse av semantisk og pragmatisk utvikling hos barn, men også av potensielt problematiske konsekvenser av språkbruk og kognitive prosesser, som forutinntatte holdninger.

Språkprosessering

Vi studerer også de mentale prosessene som ligger til grunn for lingvistisk prosessering, med fokus på mentale representasjoners struktur og rolle, og hvordan disse beregnes.

Relevant forskning

Mer om forskningen vår