Senter for filosofi og vitenskap

Banner for Senter for filosofi og vitenskap

Bygger bro mellom filosofi og vitenskapene

Senter for filosofi og vitenskap (CPS) er en tverrfaglig møteplass for samhandling mellom humaniora og naturvitenskapen.

Naturvitenskapen påvirker i dag fagfelt som tradisjonelt har ligget innenfor humanioras domene. Mens humanistiske fag kan lære av naturvitenskapen, har naturvitenskapen også behov for filosofisk og humanistisk refleksjon. Dette senteret er et sted for gjensidig utveksling av ideer, og for nyskapende forskning og utdanning.

Forskning

Vår forskning ligger i skjæringspunktet mellom humaniora og naturvitenskapene. Vi vektlegger spesielt nyskapende tverrfaglig forskning på matematikk, liv og språk.

Matematikk

Romanesco-brokkoli

Vi utforsker temaer innen filosofi og matematikk. Forskningstemaene inkluderer logikkens og matematikkens struktur, og anvendelsen av matematisk tenkning og matematiske metoder i andre fagfelt som fysikk, nevrovitenskap, økonomi, lingvistikk, og psykologi. 

Liv

Blomstereng med blå blomster

Vi forsker på temaer som binder sammen humaniora og livsvitenskapene. Vi tar for oss blant annet biologiske prosessers struktur og hvordan disse påvirker menneskesinnet, både indivuduellt og i grupper, og på livsvitenskapenes rolle i samfunnet.

Språk

Trær som reflekteres i et vannspeil

Vi forsker på spørsmål i grenselandet mellom lingvistikk, psykologi og filosofi. Spørsmålene omfatter lingvistisk og kognitiv utvikling, kjernespørsmål innen kommunikasjon, og hva språkstudier kan avdekke om menneskelig bevissthet.

Aktuelt

  • vod_bild-2 Vitenskap og Demokrati: nytt emnet

    Bør vi erstatte demokrati med ekspertstyre? Kan forskning være fullstendig fri for politiske eller moralske verdier? Bør vitenskapen være mer inkluderende eller demokratisk? Hvorfor er det så mye motstand mot vitenskap?

  • philsci New position as Doctoral Research Fellow

    A Doctoral Research Fellowship in Philosophy is now available. This fellowship is directly associated with the Centre for Philosophy and the Sciences. Apply before 31. August 2019.

 

Arrangementer

26. feb. 2020 14:15 - 15:30 , Georg Sverdrups hus Undervisningsrom 1 Legg til i kalender

Studier

Senteret gir en oversikt over fag som gir studenter mulighet til å fordype seg i filosofi og naturvitenskap. Dette er aktuelt både for studenter med bakgrunn innen filosofi eller andre humanistiske fag, og for deg som studerer naturvitenskap eller samfunnsvitenskap.

Samarbeid

Senter for filosofi og vitenskap er et samarbeid mellom følgende enheter:

Kontakt

Sebastian Watzl

Senterleder

Førsteamanuensis i Filosofi, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Meld deg på vårt nyhetsbrev:

Sign up

Følg oss:

Forsknings- og utdanningssatsinger ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet satser på fem faglig prioriterte områder mellom 2019 og 2023. Målet er å bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.