Oslo School of Environmental Humanities (OSEH)

Miljøhumaniora

Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) er et initiativ som skal styrke forskning og utdanning knyttet til kritiske klimaspørsmål og klimautfordringer.

Vårt mål er å tilrettelegge for dialog, formidling og debatt rundt store endringer i klima og miljø på tvers av faglige skillelinjer, inkludert humaniora, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Forskningen og undervisningen har historiske, kulturelle og filosofiske grunnsteiner.

Forskning

Forskningen ved OSEH dekker et stort spenn av disipliner innen humaniora og samfunnsvitenskap, blant annet historie, filosofi, antropologi, litteraturvitenskap, arkeologi,  vitenskap- og teknologistudier. OSEH kombinerer styrkene, teoriene og metodene fra et bredt utvalg fagfelt i møte med klimautfordringene i vår tid.

Utvalgte forskningsprosjekter

Aktuelt

 

Arrangementer

24. apr. 2019 12:15 - 13:00 , 12. Etg. Niels Treschows hus Legg til i kalender
2. mai 2019 09:00 - 3. mai 2019 16:00 , Tøyen Hovedgård Legg til i kalender

Studier

OSEH vil etablere nye tverrfaglige emner på bachelor- og masternivå innen miljøhumaniora, og vi vil kartlegge grunnlaget for å starte et engelskspråklig internasjonalt masterprogram innen Environmental Humanities. 

Kontakt

Direktør:

Ursula Münster,

Førsteamanuensis, Miljøhumaniora, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS).

Involverte institutter

The Oslo School of Environmental Humanities er et samarbeid mellom følgende institutter ved Det humanistiske fakultet: