Oslo School of Environmental Humanities (OSEH)

Grønne planter sett ovenfra. OSEH. Banner.

Miljøhumaniora

Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) er et initiativ som skal styrke forskning og utdanning med tverrfaglige perspektiver på dagens miljø- og klimautfordringer. Vårt mål er å tilrettelegge for dialog, formidling og debatt rundt store endringer i klima og miljø på tvers av faglige skillelinjer, inkludert humaniora, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. 

Birøktere i en urban hage med barcode i Oslo i bakgrunnen. Foto.

Søk Honours-sertifikat

Fra høsten 2021 kan klimaengasjerte masterstudenter ved UiO styrke utdanningen sin med et grønt Honours-sertifikat. Honours Certificate in Environmental Humanities and Sciences består av totalt 20 studiepoeng som tas ved siden av egne masterstudier.

Forskning

Forskningen ved OSEH dekker et stort spenn av disipliner innen humaniora og samfunnsvitenskap, blant annet historie, filosofi, antropologi, litteraturvitenskap, arkeologi,  vitenskap- og teknologistudier. OSEH kombinerer styrkene, teoriene og metodene fra et bredt utvalg fagfelt i møte med klimautfordringene i vår tid.

Studier

OSEH eksperimenterer med nye former for undervisning i menneskets tidsalder.

Vi tilstreber at våre studenter ser utover de tradisjonelle akademiske grensene og tilegner seg tverrfaglig utdanning som verdsettes av arbeidsgivere både innenfor og utenfor akademia.

Aktuelt

  • Photo of a boat on the ocean, mountainous background, clear skies. Introducing OSEH Visiting Scholar: Oscar Hartman Davies

    We are very happy to announce that Oscar Hartman Davies will join the Oslo School of Environmental Humanities as a visiting scholar in the next few months! He is currently working towards his PhD at the School of Geography and the Environment, at University of Oxford, England.

  • Photo of porous, yellow sediment rocks Introducing OSEH Visiting Scholar: Lena Pfeifer

    Oslo School of Environmental Humanities is excited to welcome Lena Pfeifer as a visiting scholar! She is a doctoral research fellow at the Department for American Studies at the University of Würzburg.

 

Kontakt oss

Direktør

Ursula Münster, Førsteamanuensis, Miljøhumaniora, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS).

Personer

Se alle tilknyttet OSEH

OSEH i sosiale medier

Nyhetsbrev fra OSEH

Meld meg på!

Forsknings- og utdanningssatsinger ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet satser på fem faglig prioriterte områder mellom 2019 og 2023. Målet er å bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.