Oslo School of Environmental Humanities (OSEH)

Grønne planter sett ovenfra. OSEH. Banner.

Miljøhumaniora

Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) er et initiativ som skal styrke forskning og utdanning med tverrfaglige perspektiver på dagens miljø- og klimautfordringer. Vårt mål er å tilrettelegge for dialog, formidling og debatt rundt store endringer i klima og miljø på tvers av faglige skillelinjer, inkludert humaniora, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. 

Birøktere i en urban hage med barcode i Oslo i bakgrunnen. Foto.

Søk Honours-sertifikat

Fra høsten 2021 kan klimaengasjerte masterstudenter ved UiO styrke utdanningen sin med et grønt Honours-sertifikat. Honours Certificate in Environmental Humanities and Sciences består av totalt 20 studiepoeng som tas ved siden av egne masterstudier.

Forskning

Forskningen ved OSEH dekker et stort spenn av disipliner innen humaniora og samfunnsvitenskap, blant annet historie, filosofi, antropologi, litteraturvitenskap, arkeologi,  vitenskap- og teknologistudier. OSEH kombinerer styrkene, teoriene og metodene fra et bredt utvalg fagfelt i møte med klimautfordringene i vår tid.

Studier

OSEH eksperimenterer med nye former for undervisning i menneskets tidsalder.

Vi tilstreber at våre studenter ser utover de tradisjonelle akademiske grensene og tilegner seg tverrfaglig utdanning som verdsettes av arbeidsgivere både innenfor og utenfor akademia.

Arrangementer

Det er for tiden ingen planlagte arrangementer ved OSEH.

Aktuelt

  • Image may contain: Logo, Font, Graphic design, Sky, Graphics. Oslo School of Environmental Humanities: Annual Review 2021

    In 2021, OSEH continued its work to strengthen interdisciplinary research, teaching and discussions on climate change and the environment. Due to Covid-19, OSEH had to adapt to a "new normal" and postponed some of its planned activity while moving other activities to the virtual space.

  • A group of people in front of a yellow wooden building. PhD Researcher School: Situated Research

    At the start of June, OSEH hosted the PhD Researcher School "Situated Research - Exploring Place and Time Through the Environmental Humanities". The researcher school was a part of the NoRS-EH module "Theories and Methods in Environmental Humanities".

 

Kontakt oss

Direktør

Ursula Münster, Førsteamanuensis, Miljøhumaniora, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS).

Personer

Se alle tilknyttet OSEH

OSEH i sosiale medier

Nyhetsbrev fra OSEH

Meld meg på!

Forsknings- og utdanningssatsinger ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet satser på fem faglig prioriterte områder mellom 2019 og 2023. Målet er å bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.