Oslo School of Environmental Humanities (OSEH)

Banner OSEH

Miljøhumaniora

Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) er et initiativ som skal styrke forskning og utdanning knyttet til kritiske klimaspørsmål og klimautfordringer.

Vårt mål er å tilrettelegge for dialog, formidling og debatt rundt store endringer i klima og miljø på tvers av faglige skillelinjer, inkludert humaniora, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Forskningen og undervisningen har historiske, kulturelle og filosofiske grunnsteiner.

Forskning

Forskningen ved OSEH dekker et stort spenn av disipliner innen humaniora og samfunnsvitenskap, blant annet historie, filosofi, antropologi, litteraturvitenskap, arkeologi,  vitenskap- og teknologistudier. OSEH kombinerer styrkene, teoriene og metodene fra et bredt utvalg fagfelt i møte med klimautfordringene i vår tid.

Utvalgte forskningsprosjekter

Aktuelt

  • ocean_logo_25.4x14.29 Call for Applications: OSEH Collaboratories

    Do you have an idea for a new research project in the field of environmental humanities that spans across disciplines? The Oslo School of Environmental Humanities supports scholars to form interdisciplinary research groups or to co-fund events.

  • ocean_logo_25.4x14.29 New Event Series: OSEH`s Environmental Lunchtime Discussions

    How Green is Oslo? Do windmills cause large-scale environmental destruction? Where have all the insects gone? Join our discussions on environmental topics across disciplines and beyond academia.

 

Arrangementer

Det er for tiden ingen planlagte arrangementer ved OSEH.

Studier

OSEH vil etablere nye tverrfaglige emner på bachelor- og masternivå innen miljøhumaniora, og vi vil kartlegge grunnlaget for å starte et engelskspråklig internasjonalt masterprogram innen Environmental Humanities. 

Kontakt

Direktør:

Ursula Münster,

Førsteamanuensis, Miljøhumaniora, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS).

Involverte institutter

The Oslo School of Environmental Humanities er et samarbeid mellom følgende institutter ved Det humanistiske fakultet:

Logo OSEH