Oslo School of Environmental Humanities (OSEH)

Grønne planter sett ovenfra. OSEH. Banner.

Miljøhumaniora

Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) er et initiativ som skal styrke forskning og utdanning med tverrfaglige perspektiver på dagens miljø- og klimautfordringer. Vårt mål er å tilrettelegge for dialog, formidling og debatt rundt store endringer i klima og miljø på tvers av faglige skillelinjer, inkludert humaniora, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. 

Forskning

Forskningen ved OSEH dekker et stort spenn av disipliner innen humaniora og samfunnsvitenskap, blant annet historie, filosofi, antropologi, litteraturvitenskap, arkeologi,  vitenskap- og teknologistudier. OSEH kombinerer styrkene, teoriene og metodene fra et bredt utvalg fagfelt i møte med klimautfordringene i vår tid.

Studier

OSEH eksperimenterer med nye former for undervisning i menneskets tidsalder.

Vi tilstreber at våre studenter ser utover de tradisjonelle akademiske grensene og tilegner seg tverrfaglig utdanning som verdsettes av arbeidsgivere både innenfor og utenfor akademia.

Søk Honours-sertifikat

Fra høsten 2021 kan klimaengasjerte masterstudenter ved UiO styrke utdanningen sin med et grønt Honours-sertifikat. Honours Certificate in Environmental Humanities and Sciences består av totalt 20 studiepoeng som tas ved siden av egne masterstudier. Studentene får være med på stedsbasert læring om miljøutfordringer i Oslo, dra på feltarbeid, utvikle egne klimaprosjekter og lære fra eksperter. Sertifikatet er det første av sitt slag i Norge.

Les mer om opptak og søk innen 15. oktober.

Arrangementer

29. nov. 2021 14:00 - 18:00 , CET. Hybrid format - physically at seminarrom 3, Sophus Bugges hus, Blindern; digitally on Zoom. Legg til i kalender
1. des. 2021 12:15 - 13:00 , CET. Register for webinar on zoom. Legg til i kalender
3. des. 2021 14:30 - 19:00 , Sophus Bugges hus, Foyer. Click here to register. Legg til i kalender

Aktuelt

 

Lesegruppe

Er du interessert i å utforske miljøhumaniora i en mer uformell setting? Lesegruppen inviterer studenter, ansatte og publikum til å delta i månedlige gruppesamtaler om et mangfold av temaer.

Kontakt

Direktør:

Ursula Münster, Førsteamanuensis, Miljøhumaniora, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS).

Forsknings- og utdanningssatsinger ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet satser på fem faglig prioriterte områder mellom 2019 og 2023. Målet er å bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.