Oslo School of Environmental Humanities (OSEH)

Grønne planter sett ovenfra. OSEH. Banner.

Miljøhumaniora

Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) er et initiativ som skal styrke forskning og utdanning knyttet til kritiske klimaspørsmål og klimautfordringer. Vårt mål er å tilrettelegge for dialog, formidling og debatt rundt store endringer i klima og miljø på tvers av faglige skillelinjer, inkludert humaniora, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. 

Nytt studietilbud til masterstudenter ved UiO

Fra høsten 2021 kan klimaengasjerte masterstudenter ved UiO styrke utdanningen sin med et grønt Honours-sertifikat. Honours Certificate in Environmental Humanities and Sciences (EHS) består av totalt 20 studiepoeng som tas ved siden av egne masterstudier.

Undervisningen er tverrfaglig og foregår i små grupper. Studentene får være med på stedsbasert læring om miljøutfordringer i Oslo, dra på feltarbeid, utvikle egne klimaprosjekter og lære fra eksperter. Sertifikatet er det første av sitt slag i Norge.

Søknadsfrist: 15 Oktober

Bildet kan inneholde: birøkter, menneskelig oppgjør, tak, urbant område, botanikk.

Forskning

Forskningen ved OSEH dekker et stort spenn av disipliner innen humaniora og samfunnsvitenskap, blant annet historie, filosofi, antropologi, litteraturvitenskap, arkeologi,  vitenskap- og teknologistudier. OSEH kombinerer styrkene, teoriene og metodene fra et bredt utvalg fagfelt i møte med klimautfordringene i vår tid.

Samarbeid med OSEH

OSEH støtter tverrfaglige forskergrupper som ønsker å utarbeide nye forskningsspørsmål og prosjekter.

For øyeblikket tar vi i mot to typer søknader:

  • Søknad om støtte til langsiktige tverrfaglige forskergrupper (OSEH Kollaboratorier)
  • Søknad om støtte til mindre, tverrfaglige initiativer

Aktuelt

 

Arrangementer

Lesegruppe

Er du interessert i å utforske miljøhumaniora i en mer uformell setting? Lesegruppen inviterer studenter, ansatte og publikum til å delta i månedlige gruppesamtaler om et mangfold av temaer.

Kontakt

Direktør:

Ursula Münster, Førsteamanuensis, Miljøhumaniora, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS).

Forsknings- og utdanningssatsinger ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet satser på fem faglig prioriterte områder mellom 2019 og 2023. Målet er å bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.