Gro Hagemann

Image of Gro Hagemann
Norwegian version of this page
Room NHA 424
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo
Tags: History

Publications

 • Twentieth-Century Housewives: Meaning and Implications of Unpaid Work, UNIpub 2005 (medredaktør)
 • Feminisme og historieskrivning: Inntrykk fra en reise, Universitetsforlaget 2003
 • Med kjønnsperspektiv på norsk historie fra vikingtid til 2000-årsskiftet, Cappelen akademisk forlag 1999 (medforfatter) Ny utgave 2005
 • Det moderne gjennombrudd 1870-1905, bd. 9 i Aschehougs Norgeshistorie, 1997
 • Kjønn og industrialisering, Universitetsforlaget 1994
 • Skolefolk: lærernes historie i Norge, Ad Notam: Gyldendal 1992
 • Hagemann, Gro (2017). Paradise lost? Social Citizenship in Norway and Sweden. In Kessler-Harris, Alice & Vaudagna, Maurizio (Ed.), Democracy and the Welfare State. The Two Wests in the Age of Austerity. Columbia University Press. ISSN 9780231180351. p. 128–147. doi: 10.7312/kess18034-007.
 • Hagemann, Gro (2014). Kvinner - annenrangs borgere? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. p. 124–135.
 • Hagemann, Gro (2013). Er det noe nytt å si om stemmeretten? Årbok / Det norske videnskaps-akademi. ISSN 0332-6209. p. 273–290.
 • Hagemann, Gro (2013). Fra Grue til Øvrebyen. In Oltedal, Audgunn & Skre, Arnhild (Ed.), Formødrenes stemmer. Kvinneliv rundt stemmeretten. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3596-3. p. 151–178.
 • Hagemann, Gro (2013). Det moderne gjennombruddets døtre: Kvinneliv og kvinnekår. In Oltedal, Audgunn & Skre, Arnhild (Ed.), Formødrenes stemmer. Kvinneliv rundt stemmeretten. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3596-3. p. 9–36.
 • Hagemann, Gro (2011). Amerikanisering? Funksjon og estetikk i norske kjøkken 1920-1970. In Simonsen, Dorthe Gert & Vyff, Iben (Ed.), Amerika og det gode liv 1950-70. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 9788776745097. p. 69–101.
 • Hagemann, Gro (2010). Dutiful Wife - Disloyal Worker: Fragments of a Scholarly Ego-Histoire. In Waaldjik, Berteke; Agárdi, Izabella & Salvaterra, Carla (Ed.), Making Sense, Crafting History: Practices of Producing Historical Meaning. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. ISSN 978-88-8492-736-1. p. 13–31.
 • Hagemann, Gro (2010). Kjøkkenet som samfunnsprosjekt. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. p. 290–311.
 • Hagemann, Gro (2009). ”Drømmekjøkkenet”: Betraktninger om husarbeid og forbruk. In Asdal, Kristin & Jacobsen, Eivind (Ed.), Forbrukerens ansvar. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-30639-7. p. 323–353.
 • Hagemann, Gro (2009). To Become a Political Subject: Enfranchisement of Women in Norway. In Sulkanen, Irma; Markkola, Pirjo & Nevala-Nurmi, Seija-Leena (Ed.), Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reforms. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 978-1-4438-0162-1. p. 120–144.
 • Hagemann, Gro (2009). The Value of Unpaid Work: Economic Citizenship in Early Postwar Norway and Sweden. In Kessler-Harris, Alice & Vaudagna, Maurizio (Ed.), Democracy and Social Rights in the “Two Wests”. OTTO Editore. ISSN 9788895285177. p. 219–241.
 • Hagemann, Gro (2009). Husarbeid og medborgerskap: Sosialdemokratisk husmorpolitikk i etterkrigstidens Skandinavia. Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. p. 169–187.
 • Hagemann, Gro (2009). Husarbeid og medborgerskap. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. ISSN 0332-6209. p. 271–291.
 • Hagemann, Gro (2008). ”’Drømmekjøkkenet’ – ettertanker om kjønn og modernitet”. In Lützen, Karin & Nielsen, Anette K. (Ed.), På kant med historien. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 978-87-635-1085-1. p. 68–90.
 • Hagemann, Gro (2007). Maternalism and gender equality: Tracing a Norwegian model of welfare. In Hagemann, Gro (Eds.), Reciprocity and redistribution: Work and welfare reconsidered. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. ISSN 978-88-8492-465-0. p. 61–87.
 • Hagemann, Gro (2007). Intruduction. In Hagemann, Gro (Eds.), Reciprocity and redistribution: Work and welfare reconsidered. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. ISSN 978-88-8492-465-0. p. IX–XX.
 • Hagemann, Gro (2006). Kjønn og historie: Å få en kilde i tale. In Lorentzen, Jørgen Ludvig & Mühleisen, Wencke (Ed.), Kjønnsforskning. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00769-4.
 • Hagemann, Gro (2006). "The Most Unbreakable Right of Man": Women and Economic Citizenship. In Ellis, Steven; Halfdanarson, Gudmundur & Isaacs, Ann Katherine (Ed.), Citizenship in Historical Perspective. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. ISSN 88-8492-406-5. p. 71–85.
 • Hagemann, Gro (2005). Housewife and Citizen? Gender politics in the post-war era. In Hagemann, Gro & Roll-Hansen, Hege (Ed.), Twentieth-century housewives: Meanings and implications of unpaid work. Unipub forlag. ISSN 82-7477-212-1. p. 21–49.
 • Hagemann, Gro & Roll-Hansen, Hege (2005). Introduction. In Hagemann, Gro & Roll-Hansen, Hege (Ed.), Twentieth-century housewives: Meanings and implications of unpaid work. Unipub forlag. ISSN 82-7477-212-1. p. 7–21.
 • Hagemann, Gro (2005). Norske husmødre sent ut i arbeidslivet. In Bore, Ragnhild Rein (Eds.), Hundre års ensomhet? Norge og Sverige 1905-2005. Statistisk sentralbyrå. ISSN 82-537-6767-6. p. 94–96.
 • Hagemann, Gro (2005). De stummes leir? 1800-1900. In Blom, Ida & Sogner, Sølvi (Ed.), Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-24103-0. p. 157–255.
 • Hagemann, Gro (2004). Norsk nyfeminisme - amerikansk import? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X.
 • Schonwasser, G.; Hubel, H.; Hagemann, Gro; Bednarczyk, P.; Benzoni, G. & Bracco, A. [Show all 22 contributors for this article] (2003). One- and two-phonon wobbling excitations in triaxial $^{165}$Lu. Physics Letters B. ISSN 0370-2693. 552, p. 9–16.
 • Hagemann, Gro (2003). Det feminine dilemma: Kvinnans två roller og etterkrigstidens norske likestillingsdebatt. Arbetarhistoria. ISSN 0281-7446. p. 30–44.
 • Hagemann, Gro (2002). Housewife or Citizen? The Dilemma of Twentieth-Century Gender.Politics. In Sandvik, Hilde; Telste, Kari & Thorvaldsen, Gunnar (Ed.), Pathways to the Past: Essays in Honour of Sølvi Sogner. Novus forlag, Oslo. ISSN 82-7099-343-3. p. 152–162.
 • Hagemann, Gro (2002). Historien om den mannlige arbeiderklassen: et gjensyn, Historie, kritikk og politikk: festskrift til Per Maurseth. Trondheim : Historisk institutt, NTNU. ISSN 82-7765-039-6.
 • Hagemann, Gro (2002). Citizenship and Social Order: Gender Politics in Twentieth-Century Norway and Sweden. Women's History Review. ISSN 0961-2025. 11.
 • Amro, Hanan; Varmette, P.G.; Ma, W.C.; Herskind, B.; Hagemann, Gro & Sletten, Gaute [Show all 14 contributors for this article] (2001). First evidence for triaxial superdeformation in 168Hf. Physics Letters B. ISSN 0370-2693. 506, p. 39–44.
 • Ødegård, Stein Westad; Hagemann, Gro; Jensen, D.R.; Bergrstrøm, M.; Herskind, B. & Sletten, Gaute [Show all 12 contributors for this article] (2001). Evidence for the Wobbling Mode in Nuclei. Physical Review Letters. ISSN 0031-9007. 86, p. 5866–5869.
 • Hagemann, Gro (2000). Kvinnefrigjøringens skyld? Kjønnsblikk på fellesskapsverdiene, Bidrag til verdienes historie. Pax Forlag. ISSN 82-530-2183-6.
 • Hagemann, Gro & Åmark, Klas (2000). Från 'husmorskontrakt' till 'jämställdhetskontrakt': Yvonne Hirdmans genusteori. Häften för kritiska studien. 33(2), p. 4–28.

View all works in Cristin

 • Hagemann, Gro; Melby, Kari; Roll-Hansen, Hege; Sandvik, Hilde & Øye, Ingvild (2020). Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202645212. 555 p.
 • Hagemann, Gro (2011). A norvég modell. A társadalmi nemek esélyegyenlösége és egyenjogúsága. Balassi Kiadó. ISBN 9789635068524. 243 p.
 • Hagemann, Gro; Elgán, Elisabeth & Florin, Christina (2007). Den självstyrande medborgaren? Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd. Institutet för Framtidsstudier. ISBN 978-91-85619-03-0. 174 p.
 • Hagemann, Gro (2007). Reciprocity and redistribution: Work and welfare reconsidered. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. ISBN 978-88-8492-465-0. 244 p.
 • Hagemann, Gro & Roll-Hansen, Hege (2005). Twentieth-century housewives: Meanings and implications of unpaid work. Unipub forlag. ISBN 82-7477-212-1. 343 p.
 • Hagemann, Gro (2003). Feminisme og historieskrivning: Inntrykk fra en reise. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00219-6. 282 p.
 • Hagemann, Gro (2003). Betty Friedan: Myten om kvinnen. Introduksjon. De norske bokklubbene. ISBN 82-525-3752-9. 56 p.

View all works in Cristin

 • Hagemann, Gro (2014). Can we still have it all? Considering the Standing of Social Citizenship in Norwegian and Swedish Welfare States.
 • Hagemann, Gro (2013). Diskriminering? Perspektiver, historie Vg2/Vg3. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205418127. p. 565–569.
 • Hagemann, Gro (2013). Formødrenes stemmer.
 • Hagemann, Gro (2013). Stemmerett for kvinner - hva sto egentlig på spill?
 • Hagemann, Gro (2013). Kvinneliv og kvinnekår i Norge rundt innføring av stemmeretten.
 • Hagemann, Gro (2013). Kampen for allmenn stemmerett 100 år senere.
 • Hagemann, Gro (2013). Stemmene som ikke telte.
 • Hagemann, Gro (2013). Kvinneliv under stemmeretten.
 • Hagemann, Gro (2013). Formødrenes stemmer.
 • Hagemann, Gro (2013). Stemmeretten og bevegelsene.
 • Hagemann, Gro (2013). Alminnelig stemmerett - tilkjempet eller tildelt?
 • Hagemann, Gro (2013). Gjensyn med "Det moderne gjennombrudd 1870-1900".
 • Hagemann, Gro (2013). Kvinneliv rundt stemmeretten.
 • Hagemann, Gro (2013). Formødrenes stemmer.
 • Hagemann, Gro (2013). Stemmerettsjubileet 1913-2013.
 • Hagemann, Gro (2013). Stemmerettsjubileet 1913-2013.
 • Hagemann, Gro (2013). Stemmerettsspørsmålet - konstitusjonelle og teoretiske prinsipper.
 • Hagemann, Gro (2013). Historisk perspektiv på stemmerettskampen.
 • Hagemann, Gro (2013). Vollens kvinner deltok med egne lister i "Folkeavstemningen" i 1905. Årbok for Vollen historielag. 1, p. 20–26.
 • Hagemann, Gro (2013). En kvinnehistorie fra forrige århundreskifte. Solør-Odal: tidsskrift for lokalhistorie og kultur. ISSN 0333-0982. 45(2), p. 4–18.
 • Hagemann, Gro (2013). Søndagsavisen. [Radio]. NRK P2.
 • Hagemann, Gro (2013). Aktuelt. [TV]. NRK.
 • Hagemann, Gro (2013). Ekko. [Radio]. NRK P2.
 • Ramm, Kristine & Hagemann, Gro (2013). 70-talls-feministene. [TV]. NRK2 .
 • Gullikstad, Berit & Hagemann, Gro (2012). Methodological feminism?
 • Hagemann, Gro & Larsen, Eirinn (2010). Husmorens foranderlighet. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. p. 267–274.
 • Hagemann, Gro; Solheim, Jorun & Røthing, Åse (2009). Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 33(1-2), p. 2–6.
 • Hagemann, Gro (2008). Economic citizenship: a reply to Alice Kessler-Harris.
 • Hagemann, Gro (2008). En amerikansk drøm på kjøkkenfronten?
 • Hagemann, Gro (2008). Social rights, democracy, and domesticity: Scandinavian Social Democracy 1945-55.
 • Hagemann, Gro (2008). Husarbeid og medborgerskap.
 • Hagemann, Gro (2008). Bare husmor? Baby-boom, hverdagsliv og kjøkkenrevolusjon på 1950-tallet.
 • Hagemann, Gro; de Kruif, José & Waaldijk, Berteke (2007). Discrimination and tolerance in the field of work and gender.
 • Hagemann, Gro (2007). Arbeid: nødvendighet, plikt eller rettighet. Historiske betraktninger.
 • Hagemann, Gro (2006). Jakten på husarbeider som forsvant. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Hagemann, Gro & Lund, Ellen Cathrine (2006). Slik vant blenda 1960-tallets såpekrig. [Internet]. forskning.no.
 • Hagemann, Gro (2006). Husarbeidets politikk. [Internet]. Kilden.no.
 • Hagemann, Gro (2006). Norgesglasset. [Radio]. NRK P1.
 • Hagemann, Gro (2006). Moderne kjøkken: ettertanker om kjønn og modernitet.
 • Hagemann, Gro (2006). Moderne kjøkken - noen refleksjoner om kjønn og modernitet.
 • Hagemann, Gro (2006). Kampen for kvinnestemmerett i Norge: om å konstruere seg selv som et politisk subjekt.
 • Hagemann, Gro (2006). Fra kvinneopprør til vitenskapsfag: Kjønnshistorie og selvrefleksjon.
 • Hagemann, Gro (2006). "Arbeid - en demokratisk rett? Sosialt medborgerskap i etterkrigstidens Norge".
 • Hagemann, Gro (2006). Fra husmorsamfunn til likestillingssamfunn: hvordan tidfeste et tidsskifte?
 • Hagemann, Gro (2006). Kjøkkenutstillinger - hva kan de fortelle?
 • Hagemann, Gro (2006). Enfranchiseing Women: The Norwegian Experience.
 • Hagemann, Gro (2005). Husmorpolitikk.
 • Hagemann, Gro (2005). Å skrive kjønn inn i historien?
 • Hagemann, Gro (2005). Gender Equality in Norway. Scandinavian Review. ISSN 0098-857X. 92(3), p. 45–54.
 • Hagemann, Gro (2005). Sånn er livet. [Radio]. Oslo.
 • Hagemann, Gro (2005). "Familieproblemet" i nordisk politikk.
 • Hagemann, Gro (2005). Nordisk familjepolitikk. Mellan personlighetsprincip og familjeprincip.
 • Hagemann, Gro (2005). ”The Most Unbreakable Right of Man”: Women and Economic Citizenship.
 • Hagemann, Gro (2005). Housewife and citizen? Scandinavian/Norwegian Housewife politics in the Post-war Period.
 • Hagemann, Gro (2005). Married women and economic citizenship in the Social Democratic Era.
 • Hagemann, Gro (2005). samtidshistorisk workshop, organisator.
 • Hagemann, Gro (2005). "Gender and knowledge: use, misuse and non-use of history in women's studies" Chair of session.
 • Halsaa, Beatrice & Hagemann, Gro (2003). Kjære leser. Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. p. 1–2.
 • Hagemann, Gro (2000). Medborgerskap og samfunnsorden.
 • Hagemann, Gro (2000). Hvor ble det av husmoren?
 • Lindahl, Trine Lise & Hagemann, Gro (2005). Hvor skulle skapet stå? Om omstillingsproblemer i møbelhandelen 1959-1973. Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:32 PM - Last modified Nov. 29, 2017 11:52 AM

Projects

No ongoing projects