Gro Hagemann

Professor Emeritus - History
Image of Gro Hagemann
Norwegian version of this page
Phone +47-22844491
Room NHA 424
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Tags: History

Publications

 • Twentieth-Century Housewives: Meaning and Implications of Unpaid Work, UNIpub 2005 (medredaktør)
 • Feminisme og historieskrivning: Inntrykk fra en reise, Universitetsforlaget 2003
 • Med kjønnsperspektiv på norsk historie fra vikingtid til 2000-årsskiftet, Cappelen akademisk forlag 1999 (medforfatter) Ny utgave 2005
 • Det moderne gjennombrudd 1870-1905, bd. 9 i Aschehougs Norgeshistorie, 1997
 • Kjønn og industrialisering, Universitetsforlaget 1994
 • Skolefolk: lærernes historie i Norge, Ad Notam: Gyldendal 1992
 • Hagemann, Gro (2017). Paradise lost? Social Citizenship in Norway and Sweden, In Alice Kessler-Harris & Maurizio Vaudagna (ed.),  Democracy and the Welfare State. The Two Wests in the Age of Austerity.  Columbia University Press.  ISBN 9780231180351.  Kapittel 5.  s 128 - 147
 • Hagemann, Gro (2014). Kvinner - annenrangs borgere?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (2), s 124- 135
 • Hagemann, Gro (2013). Det moderne gjennombruddets døtre: Kvinneliv og kvinnekår, I: Audgunn Oltedal & Arnhild Skre (red.),  Formødrenes stemmer. Kvinneliv rundt stemmeretten.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3596-3.  Kapittel.  s 9 - 36
 • Hagemann, Gro (2013). Er det noe nytt å si om stemmeretten?. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  s 273- 290

View all works in Cristin

 • Hagemann, Gro (2014). Can we still have it all? Considering the Standing of Social Citizenship in Norwegian and Swedish Welfare States.
 • Hagemann, Gro (2013, 09. januar). Aktuelt. [TV].  NRK.
 • Hagemann, Gro (2013). Alminnelig stemmerett - tilkjempet eller tildelt?.
 • Hagemann, Gro (2013). Diskriminering?, I:  Perspektiver, historie Vg2/Vg3.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205418127.  Essay.  s 565 - 569
 • Hagemann, Gro (2013, 08. januar). Ekko. [Radio].  NRK P2.
 • Hagemann, Gro (2013). En kvinnehistorie fra forrige århundreskifte. Solør-Odal: tidsskrift for lokalhistorie og kultur.  ISSN 0333-0982.  45(2), s 4- 18

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:32 PM - Last modified Nov. 29, 2017 11:52 AM

Projects

No ongoing projects