Gro Hagemann

Professor emeritus

Faglige kompetanseområder

 • Moderne skandinavisk historie
 • Kjønnshistorie
 • Feministisk teori
 • Velferd og politikk

 

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

 

 • Bokprosjekt Husarbeid og politikk: Gifte kvinners medborgerskap i sosialdemokratiets tidsalder. 
Emneord: Historie, Samtidshistorie, Moderne historie, Kjønnshistorie, Feministisk teori

Publikasjoner

 • Fra husholdsøkonomi til markedsøkonomi 1800-1900. G. Hagemann, K. Melby, H. Roll-Hansen, H. Sandvik, I. Øye: Med kjønnsperspektiv på norsk historie, 3. utgave, Cappelen Damm akademisk 2020, s. 213-324.
 • "Historikernes rikssamling"? Om historievitenskapens organisering og fagoffentlighet fra 1980-tallet til i dag. Jubileumsessay. Historisk tidsskrift 2019 (2), s. 112-129.
 • Paradise Lost? Social Citizenship  in Norway and Sweden. A. Kessler-Harris, Maurizio Vaudagna (red): Democracy and the Welfare State; The Two Wests in the Age of Austerity, Columbia University Press 2018, s. 128-147.
 • Kvinner - annenrangs borgere? Nytt norsk Tidsskrift 2014 (2), s. 124-135.
 • Amerikanisering? Funksjon og estetikk i norske kjøkken 1920-1970. Amerika og det gode liv. Syddansk universitetsforlag 2011, s. 69-101.
 • Dutiful Wife - Disloyal Worker: Fragments of a Scholarly Ego-Histoire. Making Sense, Crafting History: Practices of Producing Historical Meaning. EDIZIONI PLUS Pisa University Press 2010. s. 13-31
 • Kjøkkenet som samfunnsprosjekt. Tidsskrift for kjønnsforskning 2010 (4) s. 290-311
 • Drømmekjøkkenet”: Betraktninger om husarbeid og forbruk. Forbrukerens ansvar. Cappelen Damm Akademisk 2009 s. 323-353
 • The Value of Unpaid Work: Economic Citizenship in Early Postwar Norway and Sweden. I: Democracy and Social Rights in the “Two Wests”. Torino: OTTO Editore 2009. s. 219-241
 • To Become a Political Subject: Enfranchisement of Women in Norway. Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reforms. Cambridge Scholars Publishing 2009. s. 120-144
 • Husarbeid og medborgerskap: Sosialdemokratisk husmorpolitikk i etterkrigstidens Skandinavia. Arbeiderhistorie 2009
 • Maternalism and Gender Equality: Tracing a Norwegian Model of Welfare. Reciprocity and redistribution: Work and Welfare reconsidered. G. Hagemann EDIZIONI PLUS, Pisa University Press 2007, s. 61-87
 • Housewife and citizen? Gender politics in the post-war era. G. Hagemann, H. Roll-Hansen (red): Twentieth-Century Housewives: Meaning and Implications of Unpaid Work, UNIpub 2005, s. 21-48. 

 

 • Feminisme og historieskrivning: Inntrykk fra en reise, Universitetsforlaget 2003
 • Det moderne gjennombrudd 1870-1905, bd. 9 i Aschehougs Norgeshistorie, 1997
 • Kjønn og industrialisering, Universitetsforlaget 1994
 • Skolefolk: lærernes historie i Norge, Ad Notam: Gyldendal 1992
 • Hagemann, Gro (2017). Paradise lost? Social Citizenship in Norway and Sweden. I Kessler-Harris, Alice & Vaudagna, Maurizio (Red.), Democracy and the Welfare State. The Two Wests in the Age of Austerity. Columbia University Press. ISSN 9780231180351. s. 128–147. doi: 10.7312/kess18034-007.
 • Hagemann, Gro (2014). Kvinner - annenrangs borgere? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 124–135.
 • Hagemann, Gro (2013). Er det noe nytt å si om stemmeretten? Årbok / Det norske videnskaps-akademi. ISSN 0332-6209. s. 273–290.
 • Hagemann, Gro (2013). Fra Grue til Øvrebyen. I Oltedal, Audgunn & Skre, Arnhild (Red.), Formødrenes stemmer. Kvinneliv rundt stemmeretten. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3596-3. s. 151–178.
 • Hagemann, Gro (2013). Det moderne gjennombruddets døtre: Kvinneliv og kvinnekår. I Oltedal, Audgunn & Skre, Arnhild (Red.), Formødrenes stemmer. Kvinneliv rundt stemmeretten. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3596-3. s. 9–36.
 • Hagemann, Gro (2011). Amerikanisering? Funksjon og estetikk i norske kjøkken 1920-1970. I Simonsen, Dorthe Gert & Vyff, Iben (Red.), Amerika og det gode liv 1950-70. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 9788776745097. s. 69–101.
 • Hagemann, Gro (2010). Dutiful Wife - Disloyal Worker: Fragments of a Scholarly Ego-Histoire. I Waaldjik, Berteke; Agárdi, Izabella & Salvaterra, Carla (Red.), Making Sense, Crafting History: Practices of Producing Historical Meaning. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. ISSN 978-88-8492-736-1. s. 13–31.
 • Hagemann, Gro (2010). Kjøkkenet som samfunnsprosjekt. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 290–311.
 • Hagemann, Gro (2009). ”Drømmekjøkkenet”: Betraktninger om husarbeid og forbruk. I Asdal, Kristin & Jacobsen, Eivind (Red.), Forbrukerens ansvar. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-30639-7. s. 323–353.
 • Hagemann, Gro (2009). To Become a Political Subject: Enfranchisement of Women in Norway. I Sulkanen, Irma; Markkola, Pirjo & Nevala-Nurmi, Seija-Leena (Red.), Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reforms. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 978-1-4438-0162-1. s. 120–144.
 • Hagemann, Gro (2009). The Value of Unpaid Work: Economic Citizenship in Early Postwar Norway and Sweden. I Kessler-Harris, Alice & Vaudagna, Maurizio (Red.), Democracy and Social Rights in the “Two Wests”. OTTO Editore. ISSN 9788895285177. s. 219–241.
 • Hagemann, Gro (2009). Husarbeid og medborgerskap: Sosialdemokratisk husmorpolitikk i etterkrigstidens Skandinavia. Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. s. 169–187.
 • Hagemann, Gro (2009). Husarbeid og medborgerskap. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. ISSN 0332-6209. s. 271–291.
 • Hagemann, Gro (2008). ”’Drømmekjøkkenet’ – ettertanker om kjønn og modernitet”. I Lützen, Karin & Nielsen, Anette K. (Red.), På kant med historien. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 978-87-635-1085-1. s. 68–90.
 • Hagemann, Gro (2007). Maternalism and gender equality: Tracing a Norwegian model of welfare. I Hagemann, Gro (Red.), Reciprocity and redistribution: Work and welfare reconsidered. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. ISSN 978-88-8492-465-0. s. 61–87.
 • Hagemann, Gro (2007). Intruduction. I Hagemann, Gro (Red.), Reciprocity and redistribution: Work and welfare reconsidered. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. ISSN 978-88-8492-465-0. s. IX–XX.
 • Hagemann, Gro (2006). Kjønn og historie: Å få en kilde i tale. I Lorentzen, Jørgen Ludvig & Mühleisen, Wencke (Red.), Kjønnsforskning. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00769-4.
 • Hagemann, Gro (2006). "The Most Unbreakable Right of Man": Women and Economic Citizenship. I Ellis, Steven; Halfdanarson, Gudmundur & Isaacs, Ann Katherine (Red.), Citizenship in Historical Perspective. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. ISSN 88-8492-406-5. s. 71–85.
 • Hagemann, Gro (2005). Housewife and Citizen? Gender politics in the post-war era. I Hagemann, Gro & Roll-Hansen, Hege (Red.), Twentieth-century housewives: Meanings and implications of unpaid work. Unipub forlag. ISSN 82-7477-212-1. s. 21–49.
 • Hagemann, Gro & Roll-Hansen, Hege (2005). Introduction. I Hagemann, Gro & Roll-Hansen, Hege (Red.), Twentieth-century housewives: Meanings and implications of unpaid work. Unipub forlag. ISSN 82-7477-212-1. s. 7–21.
 • Hagemann, Gro (2005). Norske husmødre sent ut i arbeidslivet. I Bore, Ragnhild Rein (Red.), Hundre års ensomhet? Norge og Sverige 1905-2005. Statistisk sentralbyrå. ISSN 82-537-6767-6. s. 94–96.
 • Hagemann, Gro (2005). De stummes leir? 1800-1900. I Blom, Ida & Sogner, Sølvi (Red.), Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-24103-0. s. 157–255.
 • Hagemann, Gro (2004). Norsk nyfeminisme - amerikansk import? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X.
 • Schonwasser, G.; Hubel, H.; Hagemann, Gro; Bednarczyk, P.; Benzoni, G. & Bracco, A. [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2003). One- and two-phonon wobbling excitations in triaxial $^{165}$Lu. Physics Letters B. ISSN 0370-2693. 552, s. 9–16.
 • Hagemann, Gro (2003). Det feminine dilemma: Kvinnans två roller og etterkrigstidens norske likestillingsdebatt. Arbetarhistoria. ISSN 0281-7446. s. 30–44.
 • Hagemann, Gro (2002). Housewife or Citizen? The Dilemma of Twentieth-Century Gender.Politics. I Sandvik, Hilde; Telste, Kari & Thorvaldsen, Gunnar (Red.), Pathways to the Past: Essays in Honour of Sølvi Sogner. Novus forlag, Oslo. ISSN 82-7099-343-3. s. 152–162.
 • Hagemann, Gro (2002). Historien om den mannlige arbeiderklassen: et gjensyn, Historie, kritikk og politikk: festskrift til Per Maurseth. Trondheim : Historisk institutt, NTNU. ISSN 82-7765-039-6.
 • Hagemann, Gro (2002). Citizenship and Social Order: Gender Politics in Twentieth-Century Norway and Sweden. Women's History Review. ISSN 0961-2025. 11.
 • Amro, Hanan; Varmette, P.G.; Ma, W.C.; Herskind, B.; Hagemann, Gro & Sletten, Gaute [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2001). First evidence for triaxial superdeformation in 168Hf. Physics Letters B. ISSN 0370-2693. 506, s. 39–44.
 • Ødegård, Stein Westad; Hagemann, Gro; Jensen, D.R.; Bergrstrøm, M.; Herskind, B. & Sletten, Gaute [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2001). Evidence for the Wobbling Mode in Nuclei. Physical Review Letters. ISSN 0031-9007. 86, s. 5866–5869.
 • Hagemann, Gro (2000). Kvinnefrigjøringens skyld? Kjønnsblikk på fellesskapsverdiene, Bidrag til verdienes historie. Pax Forlag. ISSN 82-530-2183-6.
 • Hagemann, Gro & Åmark, Klas (2000). Från 'husmorskontrakt' till 'jämställdhetskontrakt': Yvonne Hirdmans genusteori. Häften för kritiska studien. 33(2), s. 4–28.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagemann, Gro; Melby, Kari; Roll-Hansen, Hege; Sandvik, Hilde & Øye, Ingvild (2020). Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202645212. 555 s.
 • Hagemann, Gro (2011). A norvég modell. A társadalmi nemek esélyegyenlösége és egyenjogúsága. Balassi Kiadó. ISBN 9789635068524. 243 s.
 • Hagemann, Gro; Elgán, Elisabeth & Florin, Christina (2007). Den självstyrande medborgaren? Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd. Institutet för Framtidsstudier. ISBN 978-91-85619-03-0. 174 s.
 • Hagemann, Gro (2007). Reciprocity and redistribution: Work and welfare reconsidered. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. ISBN 978-88-8492-465-0. 244 s.
 • Hagemann, Gro & Roll-Hansen, Hege (2005). Twentieth-century housewives: Meanings and implications of unpaid work. Unipub forlag. ISBN 82-7477-212-1. 343 s.
 • Hagemann, Gro (2003). Feminisme og historieskrivning: Inntrykk fra en reise. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00219-6. 282 s.
 • Hagemann, Gro (2003). Betty Friedan: Myten om kvinnen. Introduksjon. De norske bokklubbene. ISBN 82-525-3752-9. 56 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagemann, Gro (2014). Can we still have it all? Considering the Standing of Social Citizenship in Norwegian and Swedish Welfare States.
 • Hagemann, Gro (2013). Diskriminering? Perspektiver, historie Vg2/Vg3. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205418127. s. 565–569.
 • Hagemann, Gro (2013). Formødrenes stemmer.
 • Hagemann, Gro (2013). Stemmerett for kvinner - hva sto egentlig på spill?
 • Hagemann, Gro (2013). Kvinneliv og kvinnekår i Norge rundt innføring av stemmeretten.
 • Hagemann, Gro (2013). Kampen for allmenn stemmerett 100 år senere.
 • Hagemann, Gro (2013). Stemmene som ikke telte.
 • Hagemann, Gro (2013). Kvinneliv under stemmeretten.
 • Hagemann, Gro (2013). Formødrenes stemmer.
 • Hagemann, Gro (2013). Stemmeretten og bevegelsene.
 • Hagemann, Gro (2013). Alminnelig stemmerett - tilkjempet eller tildelt?
 • Hagemann, Gro (2013). Gjensyn med "Det moderne gjennombrudd 1870-1900".
 • Hagemann, Gro (2013). Kvinneliv rundt stemmeretten.
 • Hagemann, Gro (2013). Formødrenes stemmer.
 • Hagemann, Gro (2013). Stemmerettsjubileet 1913-2013.
 • Hagemann, Gro (2013). Stemmerettsjubileet 1913-2013.
 • Hagemann, Gro (2013). Stemmerettsspørsmålet - konstitusjonelle og teoretiske prinsipper.
 • Hagemann, Gro (2013). Historisk perspektiv på stemmerettskampen.
 • Hagemann, Gro (2013). Vollens kvinner deltok med egne lister i "Folkeavstemningen" i 1905. Årbok for Vollen historielag. 1, s. 20–26.
 • Hagemann, Gro (2013). En kvinnehistorie fra forrige århundreskifte. Solør-Odal: tidsskrift for lokalhistorie og kultur. ISSN 0333-0982. 45(2), s. 4–18.
 • Hagemann, Gro (2013). Søndagsavisen. [Radio]. NRK P2.
 • Hagemann, Gro (2013). Aktuelt. [TV]. NRK.
 • Hagemann, Gro (2013). Ekko. [Radio]. NRK P2.
 • Ramm, Kristine & Hagemann, Gro (2013). 70-talls-feministene. [TV]. NRK2 .
 • Gullikstad, Berit & Hagemann, Gro (2012). Methodological feminism?
 • Hagemann, Gro & Larsen, Eirinn (2010). Husmorens foranderlighet. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 267–274.
 • Hagemann, Gro; Solheim, Jorun & Røthing, Åse (2009). Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 33(1-2), s. 2–6.
 • Hagemann, Gro (2008). Economic citizenship: a reply to Alice Kessler-Harris.
 • Hagemann, Gro (2008). En amerikansk drøm på kjøkkenfronten?
 • Hagemann, Gro (2008). Social rights, democracy, and domesticity: Scandinavian Social Democracy 1945-55.
 • Hagemann, Gro (2008). Husarbeid og medborgerskap.
 • Hagemann, Gro (2008). Bare husmor? Baby-boom, hverdagsliv og kjøkkenrevolusjon på 1950-tallet.
 • Hagemann, Gro; de Kruif, José & Waaldijk, Berteke (2007). Discrimination and tolerance in the field of work and gender.
 • Hagemann, Gro (2007). Arbeid: nødvendighet, plikt eller rettighet. Historiske betraktninger.
 • Hagemann, Gro (2006). Jakten på husarbeider som forsvant. [Avis]. Klassekampen.
 • Hagemann, Gro & Lund, Ellen Cathrine (2006). Slik vant blenda 1960-tallets såpekrig. [Internett]. forskning.no.
 • Hagemann, Gro (2006). Husarbeidets politikk. [Internett]. Kilden.no.
 • Hagemann, Gro (2006). Norgesglasset. [Radio]. NRK P1.
 • Hagemann, Gro (2006). Moderne kjøkken: ettertanker om kjønn og modernitet.
 • Hagemann, Gro (2006). Moderne kjøkken - noen refleksjoner om kjønn og modernitet.
 • Hagemann, Gro (2006). Kampen for kvinnestemmerett i Norge: om å konstruere seg selv som et politisk subjekt.
 • Hagemann, Gro (2006). Fra kvinneopprør til vitenskapsfag: Kjønnshistorie og selvrefleksjon.
 • Hagemann, Gro (2006). "Arbeid - en demokratisk rett? Sosialt medborgerskap i etterkrigstidens Norge".
 • Hagemann, Gro (2006). Fra husmorsamfunn til likestillingssamfunn: hvordan tidfeste et tidsskifte?
 • Hagemann, Gro (2006). Kjøkkenutstillinger - hva kan de fortelle?
 • Hagemann, Gro (2006). Enfranchiseing Women: The Norwegian Experience.
 • Hagemann, Gro (2005). Husmorpolitikk.
 • Hagemann, Gro (2005). Å skrive kjønn inn i historien?
 • Hagemann, Gro (2005). Gender Equality in Norway. Scandinavian Review. ISSN 0098-857X. 92(3), s. 45–54.
 • Hagemann, Gro (2005). Sånn er livet. [Radio]. Oslo.
 • Hagemann, Gro (2005). "Familieproblemet" i nordisk politikk.
 • Hagemann, Gro (2005). Nordisk familjepolitikk. Mellan personlighetsprincip og familjeprincip.
 • Hagemann, Gro (2005). ”The Most Unbreakable Right of Man”: Women and Economic Citizenship.
 • Hagemann, Gro (2005). Housewife and citizen? Scandinavian/Norwegian Housewife politics in the Post-war Period.
 • Hagemann, Gro (2005). Married women and economic citizenship in the Social Democratic Era.
 • Hagemann, Gro (2005). samtidshistorisk workshop, organisator.
 • Hagemann, Gro (2005). "Gender and knowledge: use, misuse and non-use of history in women's studies" Chair of session.
 • Halsaa, Beatrice & Hagemann, Gro (2003). Kjære leser. Kvinneforskning. ISSN 0806-6256. s. 1–2.
 • Hagemann, Gro (2000). Medborgerskap og samfunnsorden.
 • Hagemann, Gro (2000). Hvor ble det av husmoren?
 • Lindahl, Trine Lise & Hagemann, Gro (2005). Hvor skulle skapet stå? Om omstillingsproblemer i møbelhandelen 1959-1973. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 14. aug. 2020 12:21