Gro Hagemann

Professor emeritus

Faglige kompetanseområder

 • Moderne skandinavisk historie
 • Kjønnshistorie
 • Feministisk teori
 • Velferd og politikk

 

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

 

 • Bokprosjekt Husarbeid og politikk: Gifte kvinners medborgerskap i sosialdemokratiets tidsalder. 
Emneord: Historie, Samtidshistorie, Moderne historie, Kjønnshistorie, Feministisk teori

Publikasjoner

 • Fra husholdsøkonomi til markedsøkonomi 1800-1900. G. Hagemann, K. Melby, H. Roll-Hansen, H. Sandvik, I. Øye: Med kjønnsperspektiv på norsk historie, 3. utgave, Cappelen Damm akademisk 2020, s. 213-324.
 • "Historikernes rikssamling"? Om historievitenskapens organisering og fagoffentlighet fra 1980-tallet til i dag. Jubileumsessay. Historisk tidsskrift 2019 (2), s. 112-129.
 • Paradise Lost? Social Citizenship  in Norway and Sweden. A. Kessler-Harris, Maurizio Vaudagna (red): Democracy and the Welfare State; The Two Wests in the Age of Austerity, Columbia University Press 2018, s. 128-147.
 • Kvinner - annenrangs borgere? Nytt norsk Tidsskrift 2014 (2), s. 124-135.
 • Amerikanisering? Funksjon og estetikk i norske kjøkken 1920-1970. Amerika og det gode liv. Syddansk universitetsforlag 2011, s. 69-101.
 • Dutiful Wife - Disloyal Worker: Fragments of a Scholarly Ego-Histoire. Making Sense, Crafting History: Practices of Producing Historical Meaning. EDIZIONI PLUS Pisa University Press 2010. s. 13-31
 • Kjøkkenet som samfunnsprosjekt. Tidsskrift for kjønnsforskning 2010 (4) s. 290-311
 • Drømmekjøkkenet”: Betraktninger om husarbeid og forbruk. Forbrukerens ansvar. Cappelen Damm Akademisk 2009 s. 323-353
 • The Value of Unpaid Work: Economic Citizenship in Early Postwar Norway and Sweden. I: Democracy and Social Rights in the “Two Wests”. Torino: OTTO Editore 2009. s. 219-241
 • To Become a Political Subject: Enfranchisement of Women in Norway. Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reforms. Cambridge Scholars Publishing 2009. s. 120-144
 • Husarbeid og medborgerskap: Sosialdemokratisk husmorpolitikk i etterkrigstidens Skandinavia. Arbeiderhistorie 2009
 • Maternalism and Gender Equality: Tracing a Norwegian Model of Welfare. Reciprocity and redistribution: Work and Welfare reconsidered. G. Hagemann EDIZIONI PLUS, Pisa University Press 2007, s. 61-87
 • Housewife and citizen? Gender politics in the post-war era. G. Hagemann, H. Roll-Hansen (red): Twentieth-Century Housewives: Meaning and Implications of Unpaid Work, UNIpub 2005, s. 21-48. 

 

 • Feminisme og historieskrivning: Inntrykk fra en reise, Universitetsforlaget 2003
 • Det moderne gjennombrudd 1870-1905, bd. 9 i Aschehougs Norgeshistorie, 1997
 • Kjønn og industrialisering, Universitetsforlaget 1994
 • Skolefolk: lærernes historie i Norge, Ad Notam: Gyldendal 1992
 • Hagemann, Gro (2017). Paradise lost? Social Citizenship in Norway and Sweden, In Alice Kessler-Harris & Maurizio Vaudagna (ed.),  Democracy and the Welfare State. The Two Wests in the Age of Austerity.  Columbia University Press.  ISBN 9780231180351.  Kapittel 5.  s 128 - 147
 • Hagemann, Gro (2014). Kvinner - annenrangs borgere?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (2), s 124- 135
 • Hagemann, Gro (2013). Det moderne gjennombruddets døtre: Kvinneliv og kvinnekår, I: Audgunn Oltedal & Arnhild Skre (red.),  Formødrenes stemmer. Kvinneliv rundt stemmeretten.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3596-3.  Kapittel.  s 9 - 36
 • Hagemann, Gro (2013). Er det noe nytt å si om stemmeretten?. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  s 273- 290
 • Hagemann, Gro (2013). Fra Grue til Øvrebyen, I: Audgunn Oltedal & Arnhild Skre (red.),  Formødrenes stemmer. Kvinneliv rundt stemmeretten.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3596-3.  kapittel.  s 151 - 178
 • Hagemann, Gro (2011). Amerikanisering? Funksjon og estetikk i norske kjøkken 1920-1970, I: Dorthe Gert Simonsen & Iben Vyff (red.),  Amerika og det gode liv 1950-70.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 9788776745097.  Kapittel.  s 69 - 101
 • Hagemann, Gro (2010). Dutiful Wife - Disloyal Worker: Fragments of a Scholarly Ego-Histoire, In Berteke Waaldjik; Izabella Agárdi & Carla Salvaterra (ed.),  Making Sense, Crafting History: Practices of Producing Historical Meaning.  EDIZIONI PLUS Pisa University Press.  ISBN 978-88-8492-736-1.  Chapter 2.  s 13 - 31
 • Hagemann, Gro (2010). Kjøkkenet som samfunnsprosjekt. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (4), s 290- 311
 • Hagemann, Gro (2009). ”Drømmekjøkkenet”: Betraktninger om husarbeid og forbruk, I: Kristin Asdal & Eivind Jacobsen (red.),  Forbrukerens ansvar.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30639-7.  Kapitel.  s 323 - 353
 • Hagemann, Gro (2009). Husarbeid og medborgerskap. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  s 271- 291
 • Hagemann, Gro (2009). Husarbeid og medborgerskap: Sosialdemokratisk husmorpolitikk i etterkrigstidens Skandinavia. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 169- 187
 • Hagemann, Gro (2009). The Value of Unpaid Work: Economic Citizenship in Early Postwar Norway and Sweden, In Alice Kessler-Harris & Maurizio Vaudagna (ed.),  Democracy and Social Rights in the “Two Wests”.  OTTO Editore.  ISBN 9788895285177.  Kapittel.  s 219 - 241
 • Hagemann, Gro (2009). To Become a Political Subject: Enfranchisement of Women in Norway, In Irma Sulkanen; Pirjo Markkola & Seija-Leena Nevala-Nurmi (ed.),  Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reforms.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1-4438-0162-1.  Artikkel.  s 120 - 144
 • Hagemann, Gro (2008). ”’Drømmekjøkkenet’ – ettertanker om kjønn og modernitet”, I: Karin Lützen & Anette K. Nielsen (red.),  På kant med historien.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-1085-1.  artikkel.  s 68 - 90
 • Hagemann, Gro (2007). Intruduction, In Gro Hagemann (ed.),  Reciprocity and redistribution: Work and welfare reconsidered.  EDIZIONI PLUS Pisa University Press.  ISBN 978-88-8492-465-0.  introduksjon.  s IX - XX
 • Hagemann, Gro (2007). Maternalism and gender equality: Tracing a Norwegian model of welfare, In Gro Hagemann (ed.),  Reciprocity and redistribution: Work and welfare reconsidered.  EDIZIONI PLUS Pisa University Press.  ISBN 978-88-8492-465-0.  Kapittel 4.  s 61 - 87
 • Hagemann, Gro (2006). Kjønn og historie: Å få en kilde i tale, I: Jørgen Ludvig Lorentzen & Wencke Mühleisen (red.),  Kjønnsforskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00769-4.  Kapittel.
 • Hagemann, Gro (2006). "The Most Unbreakable Right of Man": Women and Economic Citizenship, In Steven Ellis; Gudmundur Halfdanarson & Ann Katherine Isaacs (ed.),  Citizenship in Historical Perspective.  EDIZIONI PLUS Pisa University Press.  ISBN 88-8492-406-5.  Kapittel.  s 71 - 85
 • Hagemann, Gro (2005). De stummes leir? 1800-1900, I: Ida Blom & Sølvi Sogner (red.),  Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Fra vikingtid til 2000-årsskiftet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-24103-0.  Kapittel.  s 157 - 255
 • Hagemann, Gro (2005). Housewife and Citizen? Gender politics in the post-war era, In Gro Hagemann & Hege Roll-Hansen (ed.),  Twentieth-century housewives: Meanings and implications of unpaid work.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-212-1.  artikkel.  s 21 - 49
 • Hagemann, Gro (2005). Norske husmødre sent ut i arbeidslivet, I: Ragnhild Rein Bore (red.),  Hundre års ensomhet? Norge og Sverige 1905-2005.  Statistisk sentralbyrå.  ISBN 82-537-6767-6.  kapittel.  s 94 - 96
 • Hagemann, Gro & Roll-Hansen, Hege (2005). Introduction, In Gro Hagemann & Hege Roll-Hansen (ed.),  Twentieth-century housewives: Meanings and implications of unpaid work.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-212-1.  introduksjon.  s 7 - 21
 • Hagemann, Gro (2004). Norsk nyfeminisme - amerikansk import?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (3-4)
 • Hagemann, Gro (2003). Det feminine dilemma: Kvinnans två roller og etterkrigstidens norske likestillingsdebatt. Arbetarhistoria.  ISSN 0281-7446.  (2-3), s 30- 44
 • Schonwasser, G.; Hubel, H.; Hagemann, Gro; Bednarczyk, P.; Benzoni, G.; Bracco, A.; Bringel, P.; Chapman, R.W.; Curien, D.; Domscheit, J.; Herskind, B.; Jensen, D.R.; Leoni, S.; Lo Bianco, G.; Ma, W.C.; Maj, A.; Neusser, A.; Ødegård, Stein Westad; Petrache, C.M.; Rossbach, D.; Ryde, H.; Spohr, K. & Singh, A.K. (2003). One- and two-phonon wobbling excitations in triaxial $^{165}$Lu. Physics Letters B.  ISSN 0370-2693.  552, s 9- 16
 • Hagemann, Gro (2002). Citizenship and Social Order: Gender Politics in Twentieth-Century Norway and Sweden. Women's History Review.  ISSN 0961-2025.  11
 • Hagemann, Gro (2002). Historien om den mannlige arbeiderklassen: et gjensyn, I:  Historie, kritikk og politikk: festskrift til Per Maurseth.  Trondheim : Historisk institutt, NTNU.  ISBN 82-7765-039-6.
 • Hagemann, Gro (2002). Housewife or Citizen? The Dilemma of Twentieth-Century Gender.Politics, In Hilde Sandvik; Kari Telste & Gunnar Thorvaldsen (ed.),  Pathways to the Past: Essays in Honour of Sølvi Sogner.  Novus forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-343-3.  s 152 - 162
 • Amro, Hanan; Varmette, P.G.; Ma, W.C.; Herskind, B.; Hagemann, Gro; Sletten, Gaute; Janssens, Robert V. F.; Bergstrøm, M.; Bracco, A.; Carpenter, M.P.; Domscheit, J.; Frattini, S.; Hartley, D.J.; Ødegård, Stein Westad & Siem, Sunniva (2001). First evidence for triaxial superdeformation in 168Hf. Physics Letters B.  ISSN 0370-2693.  506, s 39- 44
 • Ødegård, Stein Westad; Hagemann, Gro; Jensen, D.R.; Bergrstrøm, M.; Herskind, B.; Sletten, Gaute; Tørmanen, S.; Wilson, J.; Tjøm, Per Olav; Hamamoto, I.; Spohr, K.; Hubel, H. & Gorgen, A. (2001). Evidence for the Wobbling Mode in Nuclei. Physical Review Letters.  ISSN 0031-9007.  86, s 5866- 5869
 • Hagemann, Gro (2000). Kvinnefrigjøringens skyld? Kjønnsblikk på fellesskapsverdiene, I:  Bidrag til verdienes historie.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2183-6.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagemann, Gro (red.) (2011). A norvég modell. A társadalmi nemek esélyegyenlösége és egyenjogúsága. Balassi Kiadó.  ISBN 9789635068524.  243 s.
 • Hagemann, Gro (ed.) (2007). Reciprocity and redistribution: Work and welfare reconsidered. EDIZIONI PLUS Pisa University Press.  ISBN 978-88-8492-465-0.  244 s.
 • Hagemann, Gro; Elgán, Elisabeth & Florin, Christina (red.) (2007). Den självstyrande medborgaren? Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd. Institutet för Framtidsstudier.  ISBN 978-91-85619-03-0.  174 s.
 • Hagemann, Gro & Roll-Hansen, Hege (ed.) (2005). Twentieth-century housewives: Meanings and implications of unpaid work. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-212-1.  343 s.
 • Hagemann, Gro (2003). Betty Friedan: Myten om kvinnen. Introduksjon. De norske bokklubbene.  ISBN 82-525-3752-9.  56 s.
 • Hagemann, Gro (2003). Feminisme og historieskrivning: Inntrykk fra en reise. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00219-6.  282 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagemann, Gro (2014). Can we still have it all? Considering the Standing of Social Citizenship in Norwegian and Swedish Welfare States.
 • Hagemann, Gro (2013, 09. januar). Aktuelt. [TV].  NRK.
 • Hagemann, Gro (2013). Alminnelig stemmerett - tilkjempet eller tildelt?.
 • Hagemann, Gro (2013). Diskriminering?, I:  Perspektiver, historie Vg2/Vg3.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205418127.  Essay.  s 565 - 569
 • Hagemann, Gro (2013, 08. januar). Ekko. [Radio].  NRK P2.
 • Hagemann, Gro (2013). En kvinnehistorie fra forrige århundreskifte. Solør-Odal: tidsskrift for lokalhistorie og kultur.  ISSN 0333-0982.  45(2), s 4- 18
 • Hagemann, Gro (2013). Formødrenes stemmer.
 • Hagemann, Gro (2013). Formødrenes stemmer.
 • Hagemann, Gro (2013). Formødrenes stemmer.
 • Hagemann, Gro (2013). Gjensyn med "Det moderne gjennombrudd 1870-1900".
 • Hagemann, Gro (2013). Historisk perspektiv på stemmerettskampen.
 • Hagemann, Gro (2013). Kampen for allmenn stemmerett 100 år senere.
 • Hagemann, Gro (2013). Kvinneliv og kvinnekår i Norge rundt innføring av stemmeretten.
 • Hagemann, Gro (2013). Kvinneliv rundt stemmeretten.
 • Hagemann, Gro (2013). Kvinneliv under stemmeretten.
 • Hagemann, Gro (2013). Stemmene som ikke telte.
 • Hagemann, Gro (2013). Stemmerett for kvinner - hva sto egentlig på spill?.
 • Hagemann, Gro (2013). Stemmeretten og bevegelsene.
 • Hagemann, Gro (2013). Stemmerettsjubileet 1913-2013.
 • Hagemann, Gro (2013). Stemmerettsjubileet 1913-2013.
 • Hagemann, Gro (2013). Stemmerettsspørsmålet - konstitusjonelle og teoretiske prinsipper.
 • Hagemann, Gro (2013, 06. januar). Søndagsavisen. [Radio].  NRK P2.
 • Hagemann, Gro (2013). Vollens kvinner deltok med egne lister i "Folkeavstemningen" i 1905. Årbok for Vollen historielag.  1, s 20- 26
 • Ramm, Kristine & Hagemann, Gro (2013, 10. desember). 70-talls-feministene. [TV].  NRK2.
 • Gullikstad, Berit & Hagemann, Gro (2012). Methodological feminism?.
 • Hagemann, Gro & Larsen, Eirinn (2010). Husmorens foranderlighet. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (4), s 267- 274
 • Hagemann, Gro; Solheim, Jorun & Røthing, Åse (2009). Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  33(1-2), s 2- 6
 • Hagemann, Gro (2008). Bare husmor? Baby-boom, hverdagsliv og kjøkkenrevolusjon på 1950-tallet.
 • Hagemann, Gro (2008). Economic citizenship: a reply to Alice Kessler-Harris.
 • Hagemann, Gro (2008). En amerikansk drøm på kjøkkenfronten?.
 • Hagemann, Gro (2008). Husarbeid og medborgerskap.
 • Hagemann, Gro (2008). Social rights, democracy, and domesticity: Scandinavian Social Democracy 1945-55.
 • Hagemann, Gro (2007). Arbeid: nødvendighet, plikt eller rettighet. Historiske betraktninger.
 • Hagemann, Gro; de Kruif, José & Waaldijk, Berteke (2007). Discrimination and tolerance in the field of work and gender.
 • Hagemann, Gro (2006). "Arbeid - en demokratisk rett? Sosialt medborgerskap i etterkrigstidens Norge".
 • Hagemann, Gro (2006). Enfranchiseing Women: The Norwegian Experience.
 • Hagemann, Gro (2006). Fra husmorsamfunn til likestillingssamfunn: hvordan tidfeste et tidsskifte?.
 • Hagemann, Gro (2006). Fra kvinneopprør til vitenskapsfag: Kjønnshistorie og selvrefleksjon.
 • Hagemann, Gro (2006, 06. mars). Husarbeidets politikk. [Internett].  Kilden.no.
 • Hagemann, Gro (2006, 07. januar). Jakten på husarbeider som forsvant.  Klassekampen.
 • Hagemann, Gro (2006). Kampen for kvinnestemmerett i Norge: om å konstruere seg selv som et politisk subjekt.
 • Hagemann, Gro (2006). Kjøkkenutstillinger - hva kan de fortelle?.
 • Hagemann, Gro (2006). Moderne kjøkken - noen refleksjoner om kjønn og modernitet.
 • Hagemann, Gro (2006). Moderne kjøkken: ettertanker om kjønn og modernitet.
 • Hagemann, Gro (2006, 30. mars). Norgesglasset. [Radio].  NRK P1.
 • Hagemann, Gro & Lund, Ellen Cathrine (2006, 30. januar). Slik vant blenda 1960-tallets såpekrig. [Internett].  forskning.no.
 • Hagemann, Gro (2005). "Familieproblemet" i nordisk politikk.
 • Hagemann, Gro (2005). Gender Equality in Norway. Scandinavian Review.  ISSN 0098-857X.  92(3), s 45- 54
 • Hagemann, Gro (2005). "Gender and knowledge: use, misuse and non-use of history in women's studies" Chair of session.
 • Hagemann, Gro (2005). Housewife and citizen? Scandinavian/Norwegian Housewife politics in the Post-war Period.
 • Hagemann, Gro (2005). Husmorpolitikk.
 • Hagemann, Gro (2005). Married women and economic citizenship in the Social Democratic Era.
 • Hagemann, Gro (2005). Nordisk familjepolitikk. Mellan personlighetsprincip og familjeprincip.
 • Hagemann, Gro (2005, 15. desember). Sånn er livet. [Radio].  Oslo.
 • Hagemann, Gro (2005). ”The Most Unbreakable Right of Man”: Women and Economic Citizenship.
 • Hagemann, Gro (2005). samtidshistorisk workshop, organisator.
 • Hagemann, Gro (2005). Å skrive kjønn inn i historien?.
 • Lindahl, Trine Lise & Hagemann, Gro (2005). Hvor skulle skapet stå? Om omstillingsproblemer i møbelhandelen 1959-1973.
 • Halsaa, Beatrice & Hagemann, Gro (2003). Kjære leser. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  (1), s 1- 2
 • Hagemann, Gro (2000). Citizenship and Social Order.
 • Hagemann, Gro (2000). "Citizenship and Social Order: Perspectives on the Status of Married Women in Scandinavia".
 • Hagemann, Gro (2000). Hvor ble det av husmoren?.
 • Hagemann, Gro (2000). Medborgerskap og samfunnsorden.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 14. aug. 2020 12:21