Ruth Hemstad

Associate Professor - History
Image of Ruth Hemstad
Norwegian version of this page
Phone +47 22856518
Mobile phone +47 93437312
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Tags: History

Publications

 • Hemstad, Ruth (2022). Scandinavian Sympathies and Nordic Unity: The Rhetoric of Scandinavianness in the Nineteenth Century. In Marjanen, Jani; Hilson, Mary & Strang, Johan (Ed.), Contesting Nordicness from Scandinavianism to the Nordic Brand . Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 9783110735017.
 • Hemstad, Ruth (2021). Organizational Scandinavianism Abroad: Literature, Sociability and Pan-Scandinavian Associational Life in German-speaking Europe 1842–1912. Berliner Beiträge zur Skandinavistik. ISSN 0933-4009. 31, p. 159–183.
 • Hemstad, Ruth & Michalsen, Dag (2019). Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap i Norden, 1814-1914. In Hemstad, Ruth & Michalsen, Dag (Ed.), Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914 . Pax Forlag. ISSN 9788253041179. p. 11–35.
 • Hemstad, Ruth (2019). The Congress of Vienna and the Scandinavian Press. In Olechowski, Thomas; Mazohl, Birgitte & Schneider, Karin (Ed.), Der Wiener Kongress 1814/1815. Vol I: Internationale Politik. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. ISSN 978-3-7001-8182-8. p. 87–94.
 • Hemstad, Ruth (2019). Writing Scandinavianism. The Public Sphere and the Scandinavianist Movement, 1815-48. In Broers, Michael; Caiani, Ambrogio & Bann, Stephen (Ed.), A History of the European Restorations. Culture, Society and Religion. . Bloomsbury Academic. ISSN 9781788318051. p. 119–129. doi: 10.5040/9781788318068.ch-010
 • Hemstad, Ruth (2019). I ‘Tidens Fylde’. Panskandinaviske publisister og transnasjonale tidsskrifter . In Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (Ed.), Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-414-8. p. 377–404.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (2019). Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519-1850. In Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (Ed.), Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-414-8. p. 10–27. Full text in Research Archive
 • Hemstad, Ruth Solveig (2019). Nordisk offentlighet etter 1814. Grenser og grenseoverskridelser. In Hemstad, Ruth & Michalsen, Dag (Ed.), Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914 . Pax Forlag. ISSN 9788253041179. p. 59–86.
 • Hemstad, Ruth (2018). Scandinavianism. Mapping the Rise of a New Concept. Contributions to the History of Concepts. ISSN 1807-9326. 13(1), p. 1–21. doi: 10.3167/choc.2018.130102
 • Hemstad, Ruth Solveig; Thorkildsen, Dag & Møller, Jes Fabricius (2018). Skandinavismen som visjon og påvirkningskraft. In Hemstad, Ruth Solveig; Møller, Jes Fabricius & Thorkildsen, Dag (Ed.), Skandinavismen. Vision og virkning.. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 978-87-408-3121-4. p. 9–20.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2018). ’Skandinavismens’ tilkomst som samtidig og omstridt begrep. In Hemstad, Ruth Solveig; Møller, Jes Fabricius & Thorkildsen, Dag (Ed.), Skandinavismen. Vision og virkning.. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 978-87-408-3121-4. p. 21–43.
 • Hemstad, Ruth (2018). "Norden" og "Skandinavien". Begrepsbruk i brytningstid. In Bodensten, Erik; Brilkman, Kajsa; Larsson Heidenblad, David & Sanders, Hanne (Ed.), Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson. Lunds Universitet. ISSN 978-91-88473-59-2. p. 45–60.
 • Hemstad, Ruth (2018). "Skandinaviens geografi". Lærebokstrid og kartdebatt – alternative nasjonsbyggingsprosjekter 1815–1846. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 102(2), p. 114–132. doi: 10.18261
 • Hemstad, Ruth (2018). The Propaganda War Regarding the Cession of Norway to Sweden, 1813‒1814. Selected Papers of the Consortium on the Revolutionary Era. ISSN 0093-2574. 2014, p. 108–127.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Geopolitikk og geografibøker for folket. Den norsk-svenske unionens besværlige beskrivelser. In Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (Ed.), Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566265. p. 107–132.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). ’Kampagnen med Blæk istedet for Blod’. Håndskrifter, trykk og opinionskamp i skandinavisk offentlighet, 1801–1814. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. ISSN 1652-4772. 14, p. 104–126. doi: 10.7557/4.4158
 • Hemstad, Ruth Solveig & Steine, Bjørn Arne (2016). Innledning: Storting, nasjon og union høsten 1814. In Hemstad, Ruth Solveig & Steine, Bjørn Arne (Ed.), Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-046-2. p. 9–16.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2016). 1905 – kulturunionens oppløsning? In Glenthøj, Rasmus (Eds.), Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-87-12-05302-6. p. 148–161.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2016). Berserker, værhaner og svensk smiger. Christiania høsten 1814. In Hemstad, Ruth Solveig & Steine, Bjørn Arne (Ed.), Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-046-2. p. 99–112.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Pamfletter, proklamasjoner og propaganda: Pennekrigen om Norge rundt 1814 fra et dagboksperspektiv. In Storsveen, Odd Arvid (Eds.), Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring.. Scandinavian Academic Press. ISSN 97-882-304-01729. p. 21–61.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Propagandakrigen om Norge i europeisk presse 1813‒1814. Pressehistorisk tidsskrift. ISSN 1891-9472. p. 10–25.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Madame de Staël and the war of opinion regarding the cession of Norway 1813‒1814. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies. ISSN 0036-5653. 54(1), p. 100–120.

View all works in Cristin

 • Hemstad, Ruth & Michalsen, Dag (2019). Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914 . Pax Forlag. ISBN 9788253041179. 492 p.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (2019). Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Nasjonalbiblioteket. ISBN 978-82-7965-414-8.
 • Hemstad, Ruth Solveig; Møller, Jes Fabricius & Thorkildsen, Dag (2018). Skandinavismen. Vision og virkning. Syddansk Universitetsforlag. ISBN 978-87-408-3121-4. 318 p.
 • Hemstad, Ruth Solveig & Steine, Bjørn Arne (2016). Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814. Akademisk Publisering. ISBN 978-82-8152-046-2. 220 p.

View all works in Cristin

 • Hemstad, Ruth (2021). Nordic associations within and beyond the Nordic region: Transnational cooperation, pan-national ideas and civil society in the 19th century.
 • Hemstad, Ruth (2021). Skandinavisme og skandinaviske sympatier.
 • Hemstad, Ruth (2021). Slaget på Stortorvet. [Internet]. Nasjonalbiblioteket Gamle Greier (podcast).
 • Hemstad, Ruth & Carbone, Elettra (2020). Foreword. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies. ISSN 0036-5653. 54(2), p. 5–10.
 • Hemstad, Ruth (2020). “Nordiske Riger” og “Skandinaviske Symphatier”. Begrepsendring og adjektivhistorie belyst gjennom digital fjern- og nærlesing.
 • Hemstad, Ruth (2020). Hvorfor lyktes det ikke å samle Norden/Skandinavia?
 • Hemstad, Ruth (2020). "Sverige balancerer på kanten af det nordiske fællesskab". [Newspaper]. Kristeligt Dagblad.
 • Hemstad, Ruth (2020). Fra storebror til utestengt. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Hemstad, Ruth (2019). Nordens fælles, frie svaneflugt fylder 100 år. [Newspaper]. Kristeligt Dagblad.
 • Hemstad, Ruth (2019). Studio 2: Intervju om foreningene Norden. [Radio]. NRK P2.
 • Hemstad, Ruth (2019). Litteratur og skandinavisk nasjonalitet. Skandinaviske foreninger, litterære forbindelser og utveksling over landegrensene.
 • Hemstad, Ruth (2019). Scandinavianism, transnational dissemination of literature and the role of Scandinavian associations - a German-Scandinavian perspective.
 • Hemstad, Ruth (2019). Kampen om Norden. [Business/trade/industry journal]. Apollon.
 • Hemstad, Ruth (2019). Nordic Cooperation and Civil Society: 19th C. Experiences in a European Context.
 • Hemstad, Ruth (2019). Negotiating Scandinavian identity: Scandinavianism and the transnational dissemination of literature.
 • Hemstad, Ruth (2019). Ludvig Kristensen Daa og den panskandinaviske bevegelsen.
 • Hemstad, Ruth (2019). Frie ord i Norden?
 • Hemstad, Ruth (2019). Nordic associations within and beyond the Nordic region: Transnational cooperation, pan-national ideas and civil society in the 19th century.
 • Hemstad, Ruth (2019). Skandinavisk enhet gjennom nordiske foreninger. Transnasjonalt sivilsamfunn i og utenfor Norden.
 • Hemstad, Ruth (2018). Images and narratives of Scandinavia and Scandinavianism. Competing national aspirations in mid-19tC Scandinavian countries.
 • Hemstad, Ruth (2018). Fra Skandinaviens til Nordens historie – nasjonens historie og geografi i transnasjonal skoleoffentlighet.
 • Hemstad, Ruth (2018). Kampen om "Skandinavien". Fortid. ISSN 1504-1913. p. 54–64.
 • Hemstad, Ruth (2018). «Skandinavismen faldt, men det fælles nordiske lever». [Newspaper]. Kristeligt Dagblad, .
 • Hemstad, Ruth; Roos, Merethe & Edgren, Henrik (2018). "Nordisk utdanningshistorie 1814-1905". Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 102(2), p. 97–100. doi: 10.18261/issn.1504-2987
 • Hemstad, Ruth (2018). Natural borders and national tensions – descriptions of Scandinavia in textbooks and maps after 1814.
 • Hemstad, Ruth (2018). Mapping Scandinavia – transnational symbolic and conceptual struggles in the United Kingdoms of Sweden and Norway.
 • Hemstad, Ruth (2018). Images of ‘Scandinavia’ and ‘the Nordic’ in textbooks and maps after 1814”. Session: National and Nordic Narratives – Tensions and Transfers in Nineteenth Century Scandinavian Schools.
 • Hemstad, Ruth (2018). Nordic Unity’ and ‘the Scandinavian Idea’ – Nordic and Scandinavian as Rhetorical Concepts in the Nineteenth Century .
 • Hemstad, Ruth; Larsen, Eirinn & Hommerstad, Marthe (2018). Framtidens historie. Fortid. ISSN 1504-1913.
 • Hemstad, Ruth (2018). Skandinavisk offentlighet? Nasjonale grenser, transnasjonale muligheter etter 1814.
 • Hemstad, Ruth (2018). Skandinavismens ambisjoner og grenser 1843–1918. Island og skandinavismen.
 • Hemstad, Ruth (2018). Images of the mundane North. Samuel Laing’s political travel accounts on Norway and Sweden in a transnational perspective.
 • Hemstad, Ruth (2018). Amalgamation, unification and national identities. Comparing the United Kingdom of the Netherlands and the United Kingdoms of Norway and Sweden, 1814-1830.
 • Hemstad, Ruth (2018). Political Utopia and Associational Mania. Pan-Scandinavian Visions of Political Representation in the 1830s and 1840s.
 • Hemstad, Ruth; Larsen, Eirinn & Hommerstad, Marthe (2018). Framtidens historie. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Diamanten i frihetens diadem. [Business/trade/industry journal]. Apollon 2017:3.
 • Roos, Merethe; Hemstad, Ruth Solveig & Edgren, Henrik (2017). Gud og Naturen. Avisa Vårt land.
 • Roos, Merethe & Hemstad, Ruth Solveig (2017). Læremidler på 1800-tallet. [Radio]. NRK, Jacobsen.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). The Cultivation of a Nordic Public Sphere, 1815–1850.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Skandinavisk offentlighet og trykkefrihet.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Skandinavisk offentlighet mellom amalgamisme og skandinavisme.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Å danne et skandinavisk folk – skandinavisk offentlighet, unionen, skandinavismen og skolen.
 • Hemstad, Ruth Solveig & Pryser, Tore (2017). NRK P2 Museum om Marcus Thrane, v/Øyvind Arntsen. [Radio]. NRK P2.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Scandinavianism, civil society and the public sphere – political articulation without representation.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Skandinavisk offentlighet etter 1814? Bøkene, unionen og skandinavismen.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Skandinavisk offentlighet og skandinavismens omveltninger.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Mapping Scandinavia – transnational symbolic and conceptual struggles.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). «Skandinavia» og «skandinavisme» i begrepshistorisk perspektiv.
 • Roos, Merethe; Hemstad, Ruth Solveig & Edgren, Henrik (2017). Skolehistorie på kartet. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2016). Pamfletter, proklamasjoner og propaganda. Pennekrigen om Norge rundt 1814 fra et dagboksperspektiv. Innledning til Christiane Korens dagbok 1814. In Beyer, Yngvil (Eds.), Christiane Koren. Dagbok 1814. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-267-0.
 • Hemstad, Ruth (2016). Skandinavisme som omstridt begrep i nordisk offentlighet.
 • Hemstad, Ruth (2016). Writing Scandinavianism. The public sphere and the Scandinavianist movement.
 • Hemstad, Ruth (2016). Nordiske drømmer og norsk motvilje – vilkår for en skandinavisk offentlighet etter 1814.
 • Hemstad, Ruth (2016). Skandinavisk offentlighet etter 1814?
 • Hemstad, Ruth (2016). Frie ord i Norden – 250 år.
 • Hemstad, Ruth (2016). Nordic and Scandinavian in the nineteenth century.
 • Hemstad, Ruth (2016). Scandinavianism. The rise and fall of a contested and celebrated concept.
 • Hemstad, Ruth (2016). Den svensk-norska unionen från Moss till Karlstad.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Skandinavismen og drømmen om et forent Norden.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Editions and translations of the Norwegian Constitution.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Mor Koren ‒ ”Norges Pleyedatter”. Nasjonalbibliotekets nettsider.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Britisk strid om Norges selvstendighet. Norgeshistorie.no.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Mor Koren og pamflettkrigen om Norge rundt 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Skandinavisk offentlighet mellom amalgamasjon og skandinavisme.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Folkerett og konstitusjonsløfter i propagandakrigen om Norge rundt 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). 110 år siden unionsoppløsningen. [Radio]. NRK P1s søndagsprogram Brønsj .
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Norgesspørsmålet i England. Carsten Ankers rolle.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Jubileumstiåret 2005-2014. Kunsten å jubilere.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Veien til frihet og offentlighet i Norden. [Internet]. UiOs nettsider. HF-fakultetet.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). The Congress of Vienna and the destiny of Norway.

View all works in Cristin

Published Jan. 5, 2016 9:09 AM - Last modified June 3, 2020 12:31 AM

Projects

No ongoing projects